Year 2009, Volume 29 , Issue 1, Pages 93 - 108 2009-03-01

Examination of the Program of Biology Education Which Were Executed Between 1998 and 2007 in Terms of Subject Matter Knowledge and Pedagogical Content Knowledge
Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi

Ahmet KILINÇ [1] , Selahattin SALMAN [2]


The main aim of this study is to investigate the program of biology education, which were valid between 1998 and 2007, in terms of subject matter knowledge and pedagogical content knowledge. For this aim, firstly, 30-question Biology Subject Matter Knowledge Achievement Test (BSMKAT) and similarly 30-question Pedagogical Content Knowledge Achievement Test (PCKAT) were administered as a pre-test on 22 student biology teachers, who enrolled in 2002, at Gazi University after they completed the first part including the courses about biology subject matter knowledge (January 2006). Then, same tests were used as a post test, after student biology teachers completed the second part including the lessons about pedagogical content knowledge (May 2007). According to the results of this study, it was observed that there was no significant relation between the points of biology subject matter knowledge (BSMK) and pebiyoloji eğitimi, alan bilgisi, öğretmenlik bilgisi, müfredatbiology education, subject matter knowledge, pedagogical content knowledge, curriculum Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu çalışmanın amacı biyoloji eğitiminde 1998 yılında yapılandırılan ve 2007 yılına kadar geçerli olan programı alan ve öğretmenlik bilgisi yönünden incelemektir. Bu amaçla 2002 yılında Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği programına dahil olan 22 öğretmen adayına, alan bilgisi derslerinin tamamlandığı 3,5. yılın sonunda (Ocak 2006) 30 soruluk Biyoloji Alan Bilgisi Başarı Testi (BABBT) ve yine 30 sorudan oluşan Öğretmenlik Bilgisi Başarı Testi (ÖBBT) ön test olarak uygulanmış ve daha sonra aynı bireylerin öğretmenlik formasyon derslerini almasını takiben 5. yılın sonunda (Mayıs 2007) ön test olarak kullanılan testler son test olarak tekrar uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının alan bilgisi başarı puanları ile öğretmenlik bilgisi başarı puanları arasında anlamlı bir ilişkinin bThe main aim of this study is to investigate the program of biology education, which were valid between 1998 and 2007, in terms of subject matter knowledge and pedagogical content knowledge. For this aim, firstly, 30-question Biology Subject Matter Knowledge Achievement Test (BSMKAT) and similarly 30-question Pedagogical Content Knowledge Achievement Test (PCKAT) were administered as a pre-test on 22 student biology teachers, who enrolled in 2002, at Gazi University after they completed the first part including the courses about biology subject matter knowledge (January 2006). Then, same tests were used as a post test, after student biology teachers completed the second part including the lessons about pedagogical content knowledge (May 2007). According to the results of this study, it was observed that there was no significant relation between the points of biology subject matter knowledge (BSMK) and pebiyoloji eğitimi, alan bilgisi, öğretmenlik bilgisi, müfredatbiology education, subject matter knowledge, pedagogical content knowledge, curriculum Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
  • Aksu, M. (2005) Eğitim Fakültelerinin Değişen Rolleri ve Avrupa Boyutu. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri. Gazi Üniversitesi. Ankara.
  • Algur, Ş. (2002). 1997 Yılında YÖK Tarafından Başlatılan Eğitim Fakülteleri’ndeki Yeniden Yapılanma Uygulamasının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi. Kayseri.
  • Atasoy, B. (2005). Eğitim Fakülteleri’nin ÖSS ve KPSS Puanları Yönünden Karşılaştırılması. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri. Gazi Üniversitesi. Ankara.
  • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall,
  • Güllaç, E. T. (2003). Eğitim Fakülteleri’nde Yeniden Yapılanma ve Öğretim Hedefleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir
  • Kuru, M. (2005). Eğitim Fakülteleri’nde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri..Gazi Üniversitesi. Ankara
  • Ünsal, H. (2001). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri’nde Uygulanmakta Olan Yeni Öğretmen Yetiştirme Modelinin Fakülte ve Bölüm Değişkenlerine Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara
  • Üstüner, M. (2004). Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5 (7).
  • Vygotsky, L (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press,
  • YÖK, (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. YÖK Raporu.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet KILINÇ

Author: Selahattin SALMAN

Dates

Publication Date : March 1, 2009

Bibtex @ { gefad90689, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {93 - 108}, doi = {}, title = {Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KILINÇ, Ahmet and SALMAN, Selahattin} }
APA KILINÇ, A , SALMAN, S . (2009). Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 93-108 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90689
MLA KILINÇ, A , SALMAN, S . "Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 93-108 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90689>
Chicago KILINÇ, A , SALMAN, S . "Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 93-108
RIS TY - JOUR T1 - Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi AU - Ahmet KILINÇ , Selahattin SALMAN Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 108 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi %A Ahmet KILINÇ , Selahattin SALMAN %T Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD KILINÇ, Ahmet , SALMAN, Selahattin . "Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 1 (March 2009): 93-108 .
AMA KILINÇ A , SALMAN S . Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 93-108.
Vancouver KILINÇ A , SALMAN S . Biyoloji Eğitiminde 1998 2007 Yılları Arasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 108-93.