Year 2009, Volume 29 , Issue 1, Pages 73 - 92 2009-03-01

An Investigation of Fifth Graders Attitudes Towards Reading
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Mustafa BAŞARAN [1] , Seyit ATEŞ [2]


The puspose of this study was to determine students\' reading attitudes towards reading and to investigate how students\' attitudes are affected by some variables. The population of this study included fifth graders selected from Sorgun, and Saraykent counties in Yozgat and Cankaya county in Ankara. 601 students were selected from this populatin. In this study, survey method was used and the data was collected by using an instrument which was developed by the researcher. The results of the study showed that students developed positive attitudes towards reading. In addition, the results showed that; a) girls have higher level positive attitudes towards reading than boys have, b) Students living in provinces and counties have higher positive reading attitudes than students living in small towns have, c) The frequency of stories read by families have positive effects on students\' attitudes tOkuma, Okumaya ilişkin tutumReading, Attitude relating to reading Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Araştırma, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı değişkenlerden ne ölçüde etkilendiğinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Yozgat ili Sorgun ve Saraykent ilçelerine bağlı kasabalarda; Sorgun ilçe merkezinde ve Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan ilköğretim okullarına devam eden beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu evrenden toplam 601 öğrenciye ulaşılmıştır. Alan araştırması yönteminin kullanıldığı araştırmada, veriler araştımacılar tarafından geliştirilen anket yardımıyla toplanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun okumaya ilişkin yüksek seviyede olumlu tutum geliştirdiği görülmüştür. Araştırmada ayrıca kız öğrencilerin erkek öğrencilere; il ve ilçThe puspose of this study was to determine students\' reading attitudes towards reading and to investigate how students\' attitudes are affected by some variables. The population of this study included fifth graders selected from Sorgun, and Saraykent counties in Yozgat and Cankaya county in Ankara. 601 students were selected from this populatin. In this study, survey method was used and the data was collected by using an instrument which was developed by the researcher. The results of the study showed that students developed positive attitudes towards reading. In addition, the results showed that; a) girls have higher level positive attitudes towards reading than boys have, b) Students living in provinces and counties have higher positive reading attitudes than students living in small towns have, c) The frequency of stories read by families have positive effects on students\' attitudes tOkuma, Okumaya ilişkin tutumReading, Attitude relating to reading Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Akyol, H. (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Black, A. ve Young, J. (2005). Attitudes to Reading: An Investigation across the Primary Years. Conference Proceedings, Pleasure, Passion Provocation AATE/ALEA National Conference. Gold Coast, Young, J. (Ed.)
 • Calkins, L.M. (2001). The Art of Teaching Reading. New York: Longman.
 • Gönen, M., Öncü, E.Ç. ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 164
 • Kimmel, M. ve Segel, E. (1983). For Reading Out Loud: A Guide to Sharing Books With Children. Dela Corte Press, s.12.
 • Kush, J. C. ve Watkins, M.W. (1996). Long Term Stability of Children’s Attitudes toward Reading. The Journal of Educational Research. 89 (5), 315-319
 • Lazarus, B. D. ve Callahan, T. (2000). Attitudes Toward Reading Expressed By Elementary School Students Diagnosed With Learning Disabilities. Reading Psychology. 21, 271–282
 • McCarty, S., Nicastro, J., Spiros, I., ve Staley, K. (2001). Increasing Recreational Reading through the Use of Read-Alouds. ERIC, ED NUMBER : 453541
 • McKinlay, S. (1990). Children’s Attitudes to Reading: Do Teachers Know? Reading. 24 (3), 166-178
 • Odabaş, H., Odabaş, Z.Y., ve Polat, C. (2008). Üniversite Öğencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 9 (2) 431-465
 • Özbay, M., Bağcı, H., ve Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutaumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi.ınönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15), 117-136
 • Özdemir, E. (1990). Okuma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Sainsbury, M. (2004). Children's Attitudes to Reading. Education Journal, 79 (15)
 • Saracaloğlu, A.S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler. Eğitim Araştırmaları. 4 (12), 149-157.
 • Stanovich, K. E. (2000). Progress in Understanding Reading: Scientific Foundations And New Frontiers. New York: Guilford Press
 • Temizkan, M. ve Sallabaş, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Okuma ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,8 (27) 155-176
 • Temple, C.; Ogle, D.; Crawford, A. ve Freppon, P. (2005). All Children Read: Teaching for Literacy in Today’s Diverse Classrooms. New York, Pearson Education, Printed United States of America,
 • Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1) 225-241
 • Yamashita, J. (2004). Reading Attitudes in L1 And L2, And Their Influence On L2 Extensive Reading. Reading in a Foreign Language. 16, (1)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa BAŞARAN

Author: Seyit ATEŞ

Dates

Publication Date : March 1, 2009

Bibtex @ { gefad90688, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {73 - 92}, doi = {}, title = {İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BAŞARAN, Mustafa and ATEŞ, Seyit} }
APA BAŞARAN, M , ATEŞ, S . (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 73-92 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90688
MLA BAŞARAN, M , ATEŞ, S . "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 73-92 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90688>
Chicago BAŞARAN, M , ATEŞ, S . "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 73-92
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi AU - Mustafa BAŞARAN , Seyit ATEŞ Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 92 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %A Mustafa BAŞARAN , Seyit ATEŞ %T İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD BAŞARAN, Mustafa , ATEŞ, Seyit . "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 1 (March 2009): 73-92 .
AMA BAŞARAN M , ATEŞ S . İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 73-92.
Vancouver BAŞARAN M , ATEŞ S . İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 92-73.