Year 2009, Volume 29 , Issue 1, Pages 55 - 72 2009-03-01

The Effects Of Computer Based Learning Based Upon Constructivist Approach in Science Education On Problem Solving Skills
Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi

Ahmet Hakan HANÇER [1]


It is thought that it would be useful to investigate the effects of constructivist approach, providing the active involvement of the students and taking an important part in contemporary approaches and supporting the use of technology, on problem solving skills. Therefore, in this study Computer Based Learning Based upon Constructionist Approach has been defined and improved by the researcher and it has been carried out experimentally in the scope of the research. This study was carried out on total 58 students of Ankara Yasemin Karakaya İlköğretim Okulu seventh grade students during the first semester of 2004- 2005 education year and 29 of these students were in control group and 29 of them were in sample group. This test was prepared to be used as ‘pretest\', Final Test and Recalling Level Test. As a result of the analysis of the gained data by t-test, a meaningful difference in sample fen eğitimi, yapılandırmacılık, problem çözme becerisi, geleneksel öğretimscience education, constructivism, problem solving skills, traditional teaching Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Öğrencinin aktif olmasını sağlayan, çağdaş yaklaşımlar içerisinde önemli bir yer tutan ve teknoloji kullanımını destekleyen yapılandırmacı yaklaşımın problem çözme becerisi üzerine etkilerinin incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada da, bu düşüncelerden hareket ile araştırmacı tarafından, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenme yöntemi tanımlanarak geliştirilmiş ve araştırma kapsamında deneysel olarak uygulanmıştır. Çalışma, 2004–2005 öğretim yılı I. Yarıyılında Ankara Yasemin Karakaya İlköğretim Okulu yedinci sınıfında okuyan 29\'u deney, 29\'u kontrol grubundan olmak üzere toplam 58 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Elde edilen verilerin ttesti ile analiz edilmesi sonucunda, deney gIt is thought that it would be useful to investigate the effects of constructivist approach, providing the active involvement of the students and taking an important part in contemporary approaches and supporting the use of technology, on problem solving skills. Therefore, in this study Computer Based Learning Based upon Constructionist Approach has been defined and improved by the researcher and it has been carried out experimentally in the scope of the research. This study was carried out on total 58 students of Ankara Yasemin Karakaya İlköğretim Okulu seventh grade students during the first semester of 2004- 2005 education year and 29 of these students were in control group and 29 of them were in sample group. This test was prepared to be used as ‘pretest\', Final Test and Recalling Level Test. As a result of the analysis of the gained data by t-test, a meaningful difference in sample fen eğitimi, yapılandırmacılık, problem çözme becerisi, geleneksel öğretimscience education, constructivism, problem solving skills, traditional teaching Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Arslan, C. (2001). Öğretmenlerin ve Öğretmen adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Carter, L. R. And Waıte, W. M. (2000, October). Problem Solving Skills. 30th Asee/Iee Frrontiers In Education, Kansas City, Usa.
 • Jones, T. and Clarke, V.A. (1994). A computer attitude scale for secondary student. Computers Education, 22, 4.
 • Jonassen, D. H. (1994). Towards A Constructivist Design Model. Educational Technology, 34 (4), 34–37.
 • Koray, (2003). Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünceye Dayalı Öğrenmenin Öğrenme ürünlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Korkmaz, H. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Laney, D. (1990). Micro Computers And Social Studies. OCSS Rewiev, 26, 30–37.
 • Lord, T. R. (1999). A Comparison Between Traditional and a Constructivist Teaching in Enviromental Science. The Journal of Environmental Education, 30(3), 22- 28.
 • Mayer, R. E. (1998). Cognitive, Metacognitive And Motivational Aspects Of Problem Solcing. Instructional Science, 26, 49-63.
 • McGehee, J. J. (2001). Developing Interdisciplinary Units: A Strategy Basd on Problem Solving. School Science and Mathematics, 101,7.
 • Orhan, A. T. (2004). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Fotosentez Konusunun Öğretiminde Yapısalcı Yaklaşımın Etkileri İle Geleneksel Öğretim Yönteminin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Roadrankgka, V., Yeany, R.H. and Padilla, M.J. (1983). The Construction and validation of group assessment of logical thinking (GALT). Paper Presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Dallas, TX.
 • Sökmen, N. (1999). Aktif Fen Eğitiminde Öğrenme Halkası Modeli. Çağdaş Eğitim, 250, 25-28.
 • Turgut, M. F., Baker, D., Cunningham, R. and Piburn, M. (1997). İlköğretim Fen Eğitimi. Ankara: YÖK/DB Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları.
 • Yaman, S. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yoldaş, C. (2002). 8.Sınıf Fen Bilgisi Dersi, Canlılarda Çoğalma Ve Kalıtım Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi İle Geleneksel Yöntemin Öğrenci Başarısına Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Hakan HANÇER

Dates

Publication Date : March 1, 2009

Bibtex @ { gefad90687, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {55 - 72}, doi = {}, title = {Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi}, key = {cite}, author = {HANÇER, Ahmet Hakan} }
APA HANÇER, A . (2009). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 55-72 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90687
MLA HANÇER, A . "Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 55-72 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90687>
Chicago HANÇER, A . "Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 55-72
RIS TY - JOUR T1 - Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi AU - Ahmet Hakan HANÇER Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 72 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi %A Ahmet Hakan HANÇER %T Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD HANÇER, Ahmet Hakan . "Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 1 (March 2009): 55-72 .
AMA HANÇER A . Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 55-72.
Vancouver HANÇER A . Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Problem Çözme Becerisine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 72-55.