Year 2009, Volume 29 , Issue 1, Pages 19 - 36 2009-03-01

The Effect of Problem Based Learning on Student Achievement and the Assessment of Students Perspectives
Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Çelebi ULUYOL [1]


This study aimed to define the effect of problem based learning on student learning achivement and the perspectives of the srudents on the problem based learning environment. In the study, “Computer hardware” unit was selected and the problem based learning environment was designed in terms of this unit. During the study, the researcher gave students a real life problem, provided them with necessary information, and guided them in all the problem solving process. Students formed groups, shared tasks, and solved the real life problem by investigating on the Internet. Then, students\' perspectives on problem based learning environment were taken by using the “Problem Based Learning Assessment Form” and “Individual and Group Assessment Form”. The results revealed high student learning achivement in the problem based learning
Bu araştırma, problem temelli öğrenmenin öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisini ve öğrencilerin problem temelli öğrenme ortamına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ‘Bilgisayar donanımı\' ünitesi ele alınmış ve bu üniteyle ilgili problem temelli öğrenme ortamı tasarlanmıştır. Araştırmacı, öğrencileri gerçek hayatta karşılaşabilecekleri bir problemle karşı karşıya getirmiş, problemle ilgili ön bilgileri vermiş ve süreç içerisinde öğrencilere rehberlik etmiştir. Öğrenciler kendilerine verilen ve gerçek hayatta karşılaşabilecekleri bir probleme çözüm üretebilmek amacıyla grup oluşturmuşlar, grup içerisinde görev dağılımı yapmışlar ve interneti kullanarak araştırma ya This study aimed to define the effect of problem based learning on student learning achivement and the perspectives of the srudents on the problem based learning environment. In the study, “Computer hardware” unit was selected and the problem based learning environment was designed in terms of this unit. During the study, the researcher gave students a real life problem, provided them with necessary information, and guided them in all the problem solving process. Students formed groups, shared tasks, and solved the real life problem by investigating on the Internet. Then, students\' perspectives on problem based learning environment were taken by using the “Problem Based Learning Assessment Form” and “Individual and Group Assessment Form”. The results revealed high student learning achivement in the problem based learningProblem temelli öğrenme, iyi yapılandırılmış problem, iyi yapılandırılmamış problem, öğrenme başarısı, grup çalışmasıProblem based learning, well-structured problem, ill-structured problem, learning achievement, collaborative work Tam Metin
 • Açıkgöz, K. Ü. (2006). Aktif Öğrenme (8.Baskı). İzmir: BİLİŞ yayınları.
 • Cathcart, R. S. ve Samovar, L. A. (1992). Small group communication. Dubuque. IA: Wm.C BrownPublishers.
 • Dicle, O. (2002.) Probleme Dayalı Öğrenim DEÜ Tıp Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Komitesi . İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları
 • Gagne, R. M. (1980). The conditions of learning and theory of instruction. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Johnson, D. W. ve Johnson, R. T. (1998). Cooperative learning and social independence theory. Social Psychological Applications To Social Issues. <http://www.co-operation.org/pages/SIT.html> (14.08.2007).
 • Jonassen, D. H. (1994). Thinking technology toward a constructivist design model. Educational Technology, 34 (4), 34-37.
 • Jonassen, D. H. (1997). Instructional Design Models for Well-Structured and Ill- Structured Problem Solving Learning Outcomes. Educational Technology Research and Development, 45 (1), 65-94.
 • Jonassen, H. D. (2000). Toward a Design Theory of Problem Solving. Educational Technology Research and Development, 48 (4), 63-85.
 • Jonassen, D. H. ve Kwon, H. I. (2001). Communication Patterns in Computer Mediated Versus Face to Face Group Problem Solving. Educational Technology Research and Development, 49 (1), 35-51.
 • Jonassen, D. H. (2002). Integrating of Problem Solving into Instructional Design. Yayımlandığı kitap Reiser R. A. ve Dempsey J. V. (Editörler). Trends and Issues In Instructional Design and Technology (107-120). New Jersey: Prentice Hall
 • Karadeniz, Ş. (2007). Bilişsel Esnekliğe Dayalı Hiper Metin Uygulaması: Sanal Bilgisayar Hastanesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(Baskıda).
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200.
 • Lee, K. S. (2004). Effects of Individual Versus Online Collaborative Case Study Learning Strategies On Critical Thinking of Undergraduate Students. Yayımlanmamış doktora tezi. Teksas: Teksas Üniversitesi.
 • Mason, R. O. ve Mitroff, I. I. (1981). Challenging strategic planning assumptions. New York: John Willey.
 • Moallem, M. (2003). An Interactive Online Course: A Collaborative Design Model. Educational Technology Research and Development, 51 (4), 85-103.
 • Savery, J. R. ve Duffy, T. M. (1996). Problem based learning An instructional model and its constructivist framework. Yayımlandığı kitap Wilson (Editör), Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design. New Jersey: Educational Technology Publications, Englewood Cliffs.
 • Savoie, J. M. ve Hughes, A. S. (1994). Problem-Based Learning as Classroom Solution. Educational Leadership, 52 (3), 54-57.
 • Simon, H. A. (1978). Information processing theory of the human problem solving. Yayımlandığı kitap Ested, W. K. (Editör), Handbook of learning and cognitive process: Human information processing, Hillsdale, NJ: 271-293
 • Spiro, R. J., Feltovich, P. J., Jacobson, M. J. ve Coulson, R. L. (1992) Cognitive flexibility, constructivism, and hypertext: random Access instruction for advanced knowledge acquisition in ill-structured domains. Yayımlandığı kitap Duffy, T. M. ve Jonassen, D. (Editörler), Constructivism and the technology of instruction: A Conversation. Hillsdale, NJ: Erlbaum (s.57-75).
 • Torp, L. ve Sage, S. (2002). Problems as possbilities. Problem based learning for K-16 education (2.Baskı). Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development.
 • Wilkie, K. ve Burns, I. (2003). Problem-Based Learning. A Handbook for Nurses. Bristol: Palgrave.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Çelebi ULUYOL

Dates

Publication Date : March 1, 2009

Bibtex @ { gefad90685, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {19 - 36}, doi = {}, title = {Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ULUYOL, Çelebi} }
APA ULUYOL, Ç . (2009). Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 19-36 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90685
MLA ULUYOL, Ç . "Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 19-36 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90685>
Chicago ULUYOL, Ç . "Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 19-36
RIS TY - JOUR T1 - Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Çelebi ULUYOL Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 36 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Çelebi ULUYOL %T Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD ULUYOL, Çelebi . "Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 1 (March 2009): 19-36 .
AMA ULUYOL Ç . Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 19-36.
Vancouver ULUYOL Ç . Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 36-19.