Year 2009, Volume 29 , Issue 2, Pages 533 - 555 2009-06-01

A Research About The Perception Levels of Their Bodies of Female Athletes and Gender Roles
Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma

Gülsüm BAŞTUĞ [1] , Emin KURU [2]


It is observed that female athletes have behaved like masculine which is known sport branches special to males participation with females. This research is done with the aim of determining the gender roles and perception levels of their bodies of female athletes who are involved in individual and team sports with the ones, who are not; exploring the effects of the state of doing sports to the body perception – gender roles and determining the relationship between them. 180 elite female athletes constitute the precedent of the research, during 2006-2007 season with 180 female university students who do not have sports and are chosen by random selection from Gazi Universities and Selçuk Universities. In the research, “Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire”was used to determine the perception levels of female athletes; “BEM Gender Roles IBeden algısı, toplumsal cinsiyet rolü,bayan, spor yapan, spor yapmayanBody perception, gender role, females, sport, sedanter Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Erkeklere özgü bilinen spor branşlarına bayanların katılımı ile bayan sporcularda erkeksi davranışlar gözlenmiştir. Bu nedenle, bireysel ve takım sporları ile uğraşan elit bayan sporcular ile spor yapmayan bayanların Bedenlerini algılama düzeyleri ve Cinsiyet rollerini belirlemek, spor yapma durumlarının spor branşlarının beden algısı-cinsiyet rolü üzerindeki etkisini araştırmak, aralarındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2006–2007 sezonunda müsabık olan 180 elit sporcu ile Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi\'nden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 180 spor yapmayan üniversite öğrencisi bayanlar oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, bayanların bedenlerini algılama düzeylerini belirlemek için “Çok Yönlü Beden-Benlik İlişkisi &OumIt is observed that female athletes have behaved like masculine which is known sport branches special to males participation with females. This research is done with the aim of determining the gender roles and perception levels of their bodies of female athletes who are involved in individual and team sports with the ones, who are not; exploring the effects of the state of doing sports to the body perception – gender roles and determining the relationship between them. 180 elite female athletes constitute the precedent of the research, during 2006-2007 season with 180 female university students who do not have sports and are chosen by random selection from Gazi Universities and Selçuk Universities. In the research, “Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire”was used to determine the perception levels of female athletes; “BEM Gender Roles IBeden algısı, toplumsal cinsiyet rolü,bayan, spor yapan, spor yapmayanBody perception, gender role, females, sport, sedanter Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Bem, S.L.(1974) The Meausurement of Psychologial Androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162.
 • Birrel, S., (1983) The Psychological Dimenson of Female Athletic Participation. İn M M. Boutilier and L. San Govanni (Eds). The Sporting Woman. Champaign: Human Kinetics Press,Vol. 49-91.
 • Doğan, O. ve Doğan, S.,(1992) Çok Yönlü Beden- Self İlişkileri Ölçeği El Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:53. Sivas.
 • Doğan, Ş.B.,(2005) Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlar Kapsamında Kadınların Beden Algılarının Psiko-sosyal Uyumları ve Kendilik Saygıları Üzerine Etkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dökmen, Z.,(1996) Bem Cinsiyet Rolü Envanterinin Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Kriz Dergisi, 7 (1), 27-39.
 • Dökmen, Z., (1997) ,Çalışma, Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri ile Ev İşleri ve Depresyon İlişkisi. Türk Psikolojisi Dergisi, 12 (39), 39-56.
 • Dökmen, Z. (1999), Bem Cinsiyet Rolü Envanterinin Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Kriz Dergisi, 7 (1), 27-39.
 • Dökmen, Z.Y.,(2004) Toplumsal Cinsiyet, Sistem Yayıncılık, s.19, İstanbul.
 • Erdem, N.C., Ateş, B., Öcal, K., Gönültaş, S., Göral, K., Meriç, B. (2006), Basketbolcuların ve Futbolcuların Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Farklılıklarının Karşılaştırılması, 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla Üniversitesi, Muğla. Ergür, E. (1996), Üniversite Öğrencilerinde Beden- Benlik Algısı ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilimdalı.
 • Harris, D.V. (1987), The Female Athlete. In J.R. May and M.J. Asken (Ed.). Sport Psychology: The Psychological Health of the Athlete. New York: PMA, 99-166.
 • Kavuncu, A.N. (1987), Bem Cinsiyet Rolü Envanteri’nin Türk Toplumuna Uyarlama Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, H.Ü. Sosyal Bilimsel Enstitüsü.
 • Koca, C. ve Aşçı, F.H., (2000)Farklı Spor Branşlarında Yer Alan Bayan Sporcularda ve Sporcu Olmayanlarda Cinsiyet Rolü Eğilimi. 6. Hacettepe Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Hacattepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kurç, G., (1999)Bazı Kişisel Sosyo-ekonomik Kültürel Değişkenlerin Lise Öğrencilerinin Uyum Alanları. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Mülazımoğlu, Ö., Kirazcı, S., Aşçı, F.H. (2001), Sporcu ve Sporcu olmayan Bayanların Sosyal Fizik Kaygısı ve Beden İmgesinden Hoşnut Olma, 7. Uluslar arası Spor Sempozyumu, 27-29 Ekim, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Plaited, V. (1995), Gender and Sport. In Morris and J.Summers (Ed.). Sport Psychology. New York: John Willey and Sons. 538-566.
 • Roberts, G.C. (1984), Toward a New Theory of Motivation in Sport: The role of Perceived Ability. In J.M. Silva and R.S. Weinberg (Ed.). Psychologial Foundations of Sport. Champaign: Human Kinetics, 214-288.
 • Robinson, K. and Ferraro, F.R. (2004), The Relationship Between Types of Female Athletic Participation and Female Body Type. Journal of Psychology, 138, 2, p115-128. Salkind, N.J. and Ambron, S.R., (1987) Child Development, 5 th ed. Holt, Rinehart and Winston, New York. Sanford, L.T., Donovan, M.E.,(1999) Kadınlar ve Benlik Saygısı, Çeviren: Serdar Kunt, HYB Yayıncılık, Ankara.
 • Utku, B., Koruç, Z., Kocaekşi, S. (2006), Kadınların Beden İmgesi ve Öz-Yeterlik İnancına Etkisi, 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Wedgwood, N. (2004), Kingking Like a Boy: Schoolgirl Australian Rules Football and bi-Gendered Female Embodiment, Sociology of Sport Journal, 21, 2, p.140-162.
 • Weinberg, R.S. and Gould, D. (1995), Foundations of Sport and Exercise Psychology. Human Kinetics. Champaign/ U.S.
 • Wells, C. L. (1991), Women, Sport and Performance: A Physiological Perspective. Champaig, IL: Human Kinetics Books.
 • Winstead, B.A. & Cash, T.F.(1984) Reliability and Validity of the Body-Self
 • Questionnaire: A New Measure of Body Image, paper presented at the meeting of the Southeastern Psychological Association, New Orleans, Louisiana.
 • Yentür, J. (2004), Milli Takım Düzeyindeki Elit Bayan Sporcuların Kişilik Yapılarıyla Beden Algılama Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Zekioğlu, A., Mir, E., Tatar, A. (2006), Spor Yapan ve Sedanter Yaşayanlarda Çok Yönlü Beden-Self İlişkisi, 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülsüm BAŞTUĞ

Author: Emin KURU

Dates

Publication Date : June 1, 2009

Bibtex @ { gefad90683, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {533 - 555}, doi = {}, title = {Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {BAŞTUĞ, Gülsüm and KURU, Emin} }
APA BAŞTUĞ, G , KURU, E . (2009). Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (2) , 533-555 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90683
MLA BAŞTUĞ, G , KURU, E . "Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 533-555 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90683>
Chicago BAŞTUĞ, G , KURU, E . "Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 533-555
RIS TY - JOUR T1 - Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma AU - Gülsüm BAŞTUĞ , Emin KURU Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 533 EP - 555 VL - 29 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma %A Gülsüm BAŞTUĞ , Emin KURU %T Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD BAŞTUĞ, Gülsüm , KURU, Emin . "Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 2 (June 2009): 533-555 .
AMA BAŞTUĞ G , KURU E . Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 533-555.
Vancouver BAŞTUĞ G , KURU E . Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 555-533.