Year 2009, Volume 29 , Issue 2, Pages 513 - 532 2009-06-01

Job Stress Impact On The Elementary School Teachers
İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi

Vicdan ALTINOK [1]


Stress, like very many know, our forces, constraints and prevent incidents, the situation in the face of all of that reaction is the economic hardship of the employees' lives are reflected in his work and reduces productivity at work. The purpose of this research work the effect of stress on the secondary teacher is to uncover. This is a quantitative research study data was collected through surveys. Konya Province in the Central District of the survey universe (Karatay, The Seljuk, Meram) under the Ministry of National Education in secondary school in the 2007-2008 academic year to work as sİş stresiJob stress, teacher, elementary school Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Stres, pek çoğumuzun bildiği gibi, bizi zorlayan, kısıtlayan ve engelleyen olaylar, durumlar karşısında verdiğimiz tepkilerin tümüdür. Çalışanların yaşadığı ekonomik sıkıntılar onun işine de yansır ve işyerindeki verimini düşürür. Bu araştırmanın amacı iş stresinin ortaöğretim öğretmenleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Nicel bir araştırma olan bu çalışmada veriler anket yolu ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Konya ili merkez ilçesindeki (Karatay, Selçuklu,Meram)Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı ortaöğretim okullarında 2007-2008 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan ortaöğretim öğretmenlerinden oluşmaStress, like very many know, our forces, constraints and prevent incidents, the situation in the face of all of that reaction is the economic hardship of the employees' lives are reflected in his work and reduces productivity at work. The purpose of this research work the effect of stress on the secondary teacher is to uncover. This is a quantitative research study data was collected through surveys. Konya Province in the Central District of the survey universe (Karatay, The Seljuk, Meram) under the Ministry of National Education in secondary school in the 2007-2008 academic year to work as sİş stresiJob stress, teacher, elementary school Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
  • Billingsley,B.S. and Cross,L.H: Predictors of Commitment, job Satisfaction and İntent to Stay in Teaching:A Comparison of General and Special Educators, The journal of special education, 25 (4) 453-471. Ertekin, Y. : Stres ve Yönetim, Ankara:TODAİ Yayını.1993
  • Hindle, T.:Reducing Stress. London: Dorling Kindersley, s.10.1998
  • Kayum, A.:İlköğretim Okul Yöneticilerinin Örgütsel Stres Kaynakları, 2002 yayınlanmış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
  • Kırel, Ç.:Örgütlerde Stres Kaynaklarının Çalışan Kadınlar Üzerindeki 1991 Etkileri ve Eskişehir Bölgesinde Bir Uygulama Çalışması, yayınlanmış doktora tezi, Anadolu
  • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Manthei,R, and Gillmore, A. :Teacher Stres in İntermediate School, Educational Research, Bahar, 38 3-18. Milli Eğitim Bakanlığı, :Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim(2007-2008), 2007 Ankara.73
  • Pehlivan, İ. : Yönetimde Stres Kaynakları. Pegem Yayınları, Ankara, 1995
  • Pullis,M.(1992).:An Analysis of the Occupaational Stres of teachers of the 1992
  • BehaviorallyDisordered:Sources, Effects and Strategies for Coping, Behavioral Disorders, 17(3) 191-201. Özdayı, N.:Resmi ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş tatmini 1990 ve İş Streslerinin Karşılaştırmalı Analizi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul.
  • Şar, S. :Edremit Körfez Bölgesindeki Eczane Eczacılarının Stresle 2005
  • Başa Çıkma Yöntemleri, Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 34 (2) 107 - 118. Yılmaz, A.:Örgütsel Yaşamda Stresin Kamu Çalışanlarının Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi İ.B.F. Dergisi, (2) 1-20. Warrack, D.D. : Managing The Stress of Organization Development. Training 1981 and Development Journal, April 37–41.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Vicdan ALTINOK

Dates

Publication Date : June 1, 2009

Bibtex @ { gefad90682, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {513 - 532}, doi = {}, title = {İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {ALTINOK, Vicdan} }
APA ALTINOK, V . (2009). İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (2) , 513-532 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90682
MLA ALTINOK, V . "İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 513-532 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90682>
Chicago ALTINOK, V . "İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 513-532
RIS TY - JOUR T1 - İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi AU - Vicdan ALTINOK Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 513 EP - 532 VL - 29 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi %A Vicdan ALTINOK %T İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD ALTINOK, Vicdan . "İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 2 (June 2009): 513-532 .
AMA ALTINOK V . İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 513-532.
Vancouver ALTINOK V . İş Stresinin Ortaöğretim Öğretmenleri Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 532-513.