Year 2009, Volume 29 , Issue 2, Pages 421 - 440 2009-06-01

The Examination in Terms of Certain Variables of Attitude Towards Geography of High School Students The Sample of Siirt
Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği

Nurettin ÖZGEN [1] , Recep BİNDAK [2]


The aim of the study is to identify the attitude towards geography of high scool students to find whether certain variables have impact on their attitudes. The data were collected by the use of survey questionnaire and the geography attitude scale. For the variables, the arithmetical mean and Standard deviation were calculated. One way of variance analise and t-test were employed to identify any difference amoung variables. The data indicate that the xx and the variables analysed do not have any significant effects on the attitudes levels. There is a significant difference between high scool students\' toward geography attitude with respect to school, school departman, sex, the large of family and education level of parents.
Bu çalışmanın amacı, Siirt il merkezinde lise öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarını belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgiler Anketi ve Coğrafya Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Değişkenler için aritmetik ortalama ve standart sapmalar bulunmuştur. Değişkenler arasında fark olup olmadığı, 05 anlamlılık düzeyinde bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin coğrafya tutumlarının; devam ettikleri lise, okudukları alan, cinsiyet, kardeş sayısı ve baba öğrenim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
  • Doğanay H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri, İstanbul: Aktif Yayınevi.
  • Demirci, A. (2004). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İlk ve Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Kullanılmasının Önemi ve Yöntemi. 3rd GIS Days in Turkey (3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, 6-9 Eylül 2004, İstanbul).
  • Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel Kavramları. Remzi Kitapevi, İstanbul.
  • Demirel, Ö. (2003). Eğitim Sözlüğü (2.Baskı), Pegem yayıncılık, Ankara.
  • Demirkaya, H., Arıbaş, K. (2004). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12; 179- 187.
  • Erden, M., Akman, Y. (1995). Eğitim Psikolojisi: Gelişim Öğrenme Öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınları.
  • İnceoğlu, M. (2000). Algı Tutum İletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurettin ÖZGEN

Author: Recep BİNDAK

Dates

Publication Date : June 1, 2009

Bibtex @ { gefad90678, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {421 - 440}, doi = {}, title = {Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği}, key = {cite}, author = {ÖZGEN, Nurettin and BİNDAK, Recep} }
APA ÖZGEN, N , BİNDAK, R . (2009). Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (2) , 421-440 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90678
MLA ÖZGEN, N , BİNDAK, R . "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 421-440 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90678>
Chicago ÖZGEN, N , BİNDAK, R . "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 421-440
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği AU - Nurettin ÖZGEN , Recep BİNDAK Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 440 VL - 29 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği %A Nurettin ÖZGEN , Recep BİNDAK %T Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZGEN, Nurettin , BİNDAK, Recep . "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 2 (June 2009): 421-440 .
AMA ÖZGEN N , BİNDAK R . Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 421-440.
Vancouver ÖZGEN N , BİNDAK R . Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Siirt Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 440-421.