Year 2009, Volume 29 , Issue 2, Pages 401 - 419 2009-06-01

The Effects of Writing to Learn Activities and Students Analogy Construction on Learning Mechanic Unit at The University Level
Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi

Murat GÜNEL [1] , Esra KABATAŞ MEMİŞ [2] , Erdoğan BÜYÜKKASAP [3]


The aim of this study is to examine the effect of writing to learn activities for different audiences and embedding self-generated analogies into writing to learn activities on student\'s academic achievement in university level science laboratory course. A quasi- experimental pre-post test design was used. The participants of the study were consisted of third grade students taking science laboratory course in a North-eastern Turkish university at the first half of 2007-2008 academic year. There were four treatment groups in the study and these groups randomly selected at the beginning of the study. The first treatment group wrote letters to the primary school students, second wrote letters with embedded analogies to the primary school students, third wrote letters to the teacher and fourth wrote letters with embedded analogies to the teacher. Writing to learn activitÖğrenme Amaçlı Yazma, Bilimsel Okuryazarlık, AnalojiWriting-To-Learn, Science Literacy, and Analogy Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu çalışmanın amacı, farklı seviyedeki muhataplara öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri hazırlamanın ve öğrenme amaçlı yazma içinde işlenecek şekilde analoji üretmenin yüksek öğretim seviyesinde, fen bilgisi laboratuar uygulamaları dersinde, akademik başarıya etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini, 2007–2008 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Türkiye\'nin Kuzey Doğusunda yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada 4 uygulama grubu vardır ve bu gruplar çalışmaya başlamadan önce rastgele belirlenmiştir. Bu uygulama gruplarının birincisi ilköğretim 6. sınıf öğrencilerine mektup, ikincisi; ilköğretim 6. sınıf öğrencilerine analoji içeren mektup, ü&ccediThe aim of this study is to examine the effect of writing to learn activities for different audiences and embedding self-generated analogies into writing to learn activities on student\'s academic achievement in university level science laboratory course. A quasi- experimental pre-post test design was used. The participants of the study were consisted of third grade students taking science laboratory course in a North-eastern Turkish university at the first half of 2007-2008 academic year. There were four treatment groups in the study and these groups randomly selected at the beginning of the study. The first treatment group wrote letters to the primary school students, second wrote letters with embedded analogies to the primary school students, third wrote letters to the teacher and fourth wrote letters with embedded analogies to the teacher. Writing to learn activitÖğrenme Amaçlı Yazma, Bilimsel Okuryazarlık, AnalojiWriting-To-Learn, Science Literacy, and Analogy Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Akar, S. (2007). Laboratuvar Dersinde Yazma Metinleri Oluşturmanın ve Analoji Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
 • Akar, S., Günel, M. ve Büyükkasap, E. (2008). Laboratuar Dersinde Yazma Aktiviteleri Oluşturmanın ve Analoji Kullanmanın Akademik Başarıya Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos, 2008, Bolu.
 • Atav,E., Erdem,E., Yılmaz, A. ve Gücüm, B. (2004). Enzimler Konusunun Anlamlı Öğrenilmesinde Analojiler Oluşturmanın Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 21-29.
 • Canpolat, N., Pınarbaşı, T. ve Bayrakçeken, S. (2004). Kavramsal Değişim YaklaşımıIII: Model Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 377-384
 • Dilber, R. (2006). Fizik Öğretiminde Analoji Kullanımının ve Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması. Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi. Erzurum.
 • Gülçiçek, Ç., Bağı, N. ve Moğol, S. (2003). Öğrencilerin Atom Yapısı-Güneş Sistemi Pedagojik Benzeştirme (Anoloji) Modelini Analiz Yetenekleri. Milli Eğitim Dergisi, 159.
 • Günel, M., and Hand, B. (2005). The Effects of Non-Traditional Writing and Audiences in Learning Science. Paper presented at the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Dallas, Texas. USA.
 • Gunel, M., Hand, B., & McDermott, M. A. (2008). Writing for different audiences: Effects on high-school students’ conceptual understanding of biology. Learning and Instruction (doi:10.1016/j.learninstruc.2008.07.001).
 • Günel, M. Uzoğlu, M. ve Büyükkasap, E. (2008). Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerindeki Varyasyonun İlköğretim Seviyesinde Fen Konularını Öğrenmeye Etkisi. Ulusal Fen Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu
 • Hand, B., Prain, V., Lawranence, C. and Yore, L. D. (1999). A Writing in Science Framework Designed to Enhange Science Literacy. International Journal of Science Education, 21, 1021-1035.
 • Harrison, A.,G. and Treagust, D.,F. (1993). Teaching with Analogies: A Case Study in Grade-10 Optics. Journal of Research in Science Teaching, 30(10), 1291-1307.
 • Hohenshell, M. L. and Hand, B. (2006). Writing-to-learn Strategies in Secondary School Cell Biology: A mixed Method Study. International Journal of Science Education. 28(2), 261-289.
 • Hewsen, P. W., Beeth, M. E., and Thorley, N. R. (1998). Teaching for Conceptual Change. International Handbook of Science Education. 199-218.
 • Lawwill, K., S. (1999). Using Writing to Learn Strategies: Promoting Peer Collaboration Among High School Science Teachers. Dissertation submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education In Curriculum and Instruction.
 • Kaptan, F. ve Arslan, B. (2002). Fen Öğretiminde Soru-Cevap Tekniği ile Analoji Tekniğinin Karşılaştırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, 2002, Ankara.
 • Mason, L., and Boscolo, P. (2000). Writing and Conceptual Change. What Changes? Instructional Science 28:199-226.
 • Oliva, J.M., Azcarate,P. and Navarrete, A. (2007). Teaching Models in the Use of Analogies as a Resource in the Science Classroom. International Journal of Science Education, 29(1), 45-66.
 • Posner, G. J., Strike, K. A. , Hewsen, P. W. and Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a Scientific Conceptual: Toward a Theory of Conceptual Change. Science Education, 66 (2), 211-227.
 • Sheskin, D. (2004). Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures (3rd ed.). Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.
 • Yerrick, R.K., Doster, E., Nugent, J.S., Parke, H.M., Crawley, F.E., (2003). Social Interaction and the Use of Analogy: An Analysis of Preservice Teachers’ Talk during Physics Inquiry Lessons. Journal of Research in Science Teaching, 40(5), 443-463
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat GÜNEL

Author: Esra KABATAŞ MEMİŞ

Author: Erdoğan BÜYÜKKASAP

Dates

Publication Date : June 1, 2009

Bibtex @ { gefad90677, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {401 - 419}, doi = {}, title = {Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÜNEL, Murat and MEMİŞ, Esra KABATAŞ and BÜYÜKKASAP, Erdoğan} }
APA GÜNEL, M , MEMİŞ, E , BÜYÜKKASAP, E . (2009). Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (2) , 401-419 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90677
MLA GÜNEL, M , MEMİŞ, E , BÜYÜKKASAP, E . "Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 401-419 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90677>
Chicago GÜNEL, M , MEMİŞ, E , BÜYÜKKASAP, E . "Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 401-419
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi AU - Murat GÜNEL , Esra KABATAŞ MEMİŞ , Erdoğan BÜYÜKKASAP Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 401 EP - 419 VL - 29 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi %A Murat GÜNEL , Esra KABATAŞ MEMİŞ , Erdoğan BÜYÜKKASAP %T Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD GÜNEL, Murat , MEMİŞ, Esra KABATAŞ , BÜYÜKKASAP, Erdoğan . "Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 2 (June 2009): 401-419 .
AMA GÜNEL M , MEMİŞ E , BÜYÜKKASAP E . Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 401-419.
Vancouver GÜNEL M , MEMİŞ E , BÜYÜKKASAP E . Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin ve Analoji Kurmanın Üniversite Düzeyinde Mekanik Konularını Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 419-401.