Year 2009, Volume 29 , Issue 2, Pages 311 - 331 2009-06-01

Glacial Morphology of the Northeast Part of the Altıparmak Mountains
Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi

Gürcan GÜRGEN [1]


North Anatolian Mountains are one of the places where the glacial located extensively due to cold climate conditions. The most notable samples of the glacial morphology are recognizable in Karagöl Mountains of Middle Karadeniz Region and the glaciations\' impact extends to the peaks of Kaçkar Mountains which constitutes the highest peak of the mountains reach here the maximum rate. The peaks of Kaçkar and Altıparmak Mountains where the Pleistocene glaciations is the most significant are getting lesser but there are still notable with small glaciers that continue. The impact of the glaciations is getting lesser; however, the glaciations still exist in remarkable rates which extend from the north east side of Altıparmak Mountains (3562 m) due the altitude. The investigation area which is located in the northeast part of Altıparmak Mountains which is important area in the Northeastern KaGlasyal morfoloji, Altıparmak Dağları, TürkiyeGlacial morphology, Altıparmak Mountains, Turkey Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Kuzey Anadolu Dağları, Pleistosen\'de etkili olan soğuk iklim koşulları sebebiyle Anadolu\'da oluşan buzulların en yaygın olarak geliştikleri yerlerdendir. Bu alandaki buzullaşmanın kayda değer örnekleri Orta Karadeniz Bölümü\'ndeki, Karagöl Dağları\'ndan itibaren gözlenmekte, doğuya doğru artan buzullaşma etkisi, sıradağların en yüksek zirvesini oluşturan Kaçkar Dağları\'nda en yaygın değerlere ulaşmaktadır. Pleistosen buzullaşmasının en etkili olduğu zirveleri oluşturan, Kaçkar ve Altıparmak dağları günümüzde giderek küçülmekle birlikte varlığını sürdüren küçük buzullarla dikkat çekmektedir. Altıparmak Dağları\'nın (3562) kuzeydoğusundan itibaren, yükselti nedeniyle buzullaşmanın etkisi azalmakla birlikte, önemini korumaktadır. AltıNorth Anatolian Mountains are one of the places where the glacial located extensively due to cold climate conditions. The most notable samples of the glacial morphology are recognizable in Karagöl Mountains of Middle Karadeniz Region and the glaciations\' impact extends to the peaks of Kaçkar Mountains which constitutes the highest peak of the mountains reach here the maximum rate. The peaks of Kaçkar and Altıparmak Mountains where the Pleistocene glaciations is the most significant are getting lesser but there are still notable with small glaciers that continue. The impact of the glaciations is getting lesser; however, the glaciations still exist in remarkable rates which extend from the north east side of Altıparmak Mountains (3562 m) due the altitude. The investigation area which is located in the northeast part of Altıparmak Mountains which is important area in the Northeastern KaGlasyal morfoloji, Altıparmak Dağları, TürkiyeGlacial morphology, Altıparmak Mountains, Turkey Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Akçar, N. Yavuz,V., Ivy-Ochs, S., Kubik, P. W., Vardar, M., Schlüchter, C. (2005) Kavronvadisindeki Buzul Çökellerinin Kuvaterner Jeolojisi ve 10Be-26A1 Kozmojenetik Yaş Tayinleri Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, TURQUA-V. İTÜ. Avrasya Yerbilimleri Enst. İstanbul
 • Akçar,N.,Yavuz,V., Ivy-Ochs, S.,Kubik,P.W.,Vardar,M.,Schlüchter,C. (2007)A case for a downwasting mauntain glacier during Termination l, Verçenik valley, northeastern Turkey. Journal of Quaternary science (2007) ISSS 0276-8179.
 • Bilgin,T.,(1969).Gavurdağ kütlesinde glasiyal ve periglasiyal topoğrafya şekilleri. İst.Üniv.Coğ.Enst.Yay.No:58, İstanbul.
 • Çiner, A., (2003). Türkiye’nin güncel buzulları ve Geç Kuvaterner buzul çökelleri. Türk. Jeo. Bül, 46, (1), 55-78.
 • Çiçek, İ., Gürgen, G., Tuncel, H., Doğu, A.F.(2004) Glacial morphology of Eastern Black Sea Mountains (Turkey). Caucasian Geographical Review No:4.
 • Doğu,A.F.,Somuncu,M.,Çiçek,İ.,Tunçel,H.,Gürgen,G.(1993).Kaçkar Dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm. A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 157– 184.
 • Doğu,A.F.,Çiçek.İ.,Gürgen,G.,Tunçel.H., Somuncu,M. (1994).Göller (Hunut) Dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm. A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,3, 193–218.
 • Doğu,A.F.,Çiçek.İ.,Gürgen,G.,Tunçel.H. (1996).Üçdoruk (Verçenik) Dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm. A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,5, 29–51.
 • Doğu, A.F., Gürgen,G., Çiçek.İ., Tunçel.H. (1997).Bulut-Altıparmak dağlarında buzul şekilleri A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 6, 63–91.
 • Doğu, A.F., Çiçek.İ., Tunçel.H., Gürgen,G. (1999).Akdağ’ın jeomorfolojisi ve bunun beşeri faaliyetler üzerindeki etkisi (Fethiye-Muğla). A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, .95–120.
 • Doğu, A.F., Gürgen,G., Çiçek.İ., Tunçel, H.,(2000). Akdağ’ın buzul ve karst jeomorfolojisi (Fethiye-Muğla). M.T. A.Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Bildiriler Kitabı I, 371–385, Ankara.
 • Doğu A.F., Gürgen,G., Çiçek.İ., (2000).Demirkapı Dağı ve Uzungöl Çevresinin Jeomorfolojisi. M.T.A. Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Bildiriler Kitabı I, 387–399, Ankara.
 • Erinç, S.(1945).Doğu Karadeniz Dağlarında Glasyal Morfoloji Araştırmaları. İst. Üniv. Ed. Fak. Coğ. Enst. Dok. Tez. Ser. No:1, İstanbul.
 • Erinç, S.(1949). Kaçkardağı Grubunda Diluviyal ve Bugünkü Glasyasyon (Eiszeitliche und gegenwartige vergletsche-rung in der Kaçkardağ-gruppe). İst. Üniv. Fen. Fak. Mec, Seri. B..XIV, (3), 243–245.
 • Gürgen,G.,(2001).Karadağ (Gümüşhane) Çevresinin Glasyal Morfolojisi ve Turizm Potansiyeli. A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 8, 109-131.
 • Gürgen,G.,(2003).Çapans Dağları kuzeyinin (Rize) glasyal morfolojisi. Gazi Eğt. Fak.Dergisi,:23 (3), 159–175.
 • Gürgen G,.,(2006) Üçdoruk-Dilek Dağları Güneyinin Glasyal Morfolojisi. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 4, (2), 65–79.
 • Planhol,X de., Bilgin,T.,(1961) Karagöl kütlesi üzerinde Pleistosen ve aktüel glasiasyon ile periglasyal topoğrafya Şekilleri. İst. Üniv. Coğ. Enst. Der, 6, (12), 127–146.
 • Yalçınlar,İ.,(1951). Soğanlı-Kaçkar ve Mescit dağı silsilelerinin glasiasyon şekilleri. İst. Üniv. Coğ. Ens. Derg, I, (2), 82–88.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gürcan GÜRGEN

Dates

Publication Date : June 1, 2009

Bibtex @ { gefad90673, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {311 - 331}, doi = {}, title = {Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi}, key = {cite}, author = {GÜRGEN, Gürcan} }
APA GÜRGEN, G . (2009). Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (2) , 311-331 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90673
MLA GÜRGEN, G . "Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 311-331 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90673>
Chicago GÜRGEN, G . "Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 311-331
RIS TY - JOUR T1 - Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi AU - Gürcan GÜRGEN Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 331 VL - 29 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi %A Gürcan GÜRGEN %T Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD GÜRGEN, Gürcan . "Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 2 (June 2009): 311-331 .
AMA GÜRGEN G . Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 311-331.
Vancouver GÜRGEN G . Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 331-311.