Year 2009, Volume 29 , Issue 3, Pages 877 - 887 2009-09-01

Validity and Reliability of Attitude Scale Developed for the Atatürks Principles and Revolutions
Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

Mehmet KÖÇER [1] , Selçuk Beşir DEMİR [2]


In this study it was aimed to develop a reliable and acceptable scale that can measure the attitudes of the students towards the principles and revolutions of Atatürk. For that aim, we tried to develop a five-point Likert type scale for attitude towards principles and revolutions of Atatürk. Related literature, students\' views and expert opinions were benefited at the scale development process. Survey method was used for the study. The scale was administered on 104 students at Fırat University. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) value was found to be 0,76; Bartlett test was measured to be 4934,019 and Cronbach alpha reliability coefficient was calculated to be 0,96. There are totally 40 items in the scale. 32 items are positive and 8 items are negative. The factor loads of the items vary between 0,38 and 0,81. These results show that the scale is both valid and reliable.
Bu çalışmada öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına ilişkin tutumlarını ölçecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bunun için 40 maddelik beşli Likert tipi “Atatürk İlke ve İnkılâplarına İlişkin Tutum Ölçeği” geliştirilmeye çalışılmıştır. Geliştirilmeye çalışılan ölçek için ilgili literatürden, öğrenci görüşlerinden ve uzman yargısından yararlanılmıştır. Araştırmada Survey yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan taslak ölçek Fırat Üniversitesi\'nde 104 öğrenciye uygulanmış, ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,76; Bartlett testi 4934,019 ve Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise 0,96 bulunmuştur. Geliştirilen ölçekte 32\'si olumlu ve 8\'i olumsuz olmak üzere toplam 40 madde yer almıştır. Maddelerin faktör y&uuIn this study it was aimed to develop a reliable and acceptable scale that can measure the attitudes of the students towards the principles and revolutions of Atatürk. For that aim, we tried to develop a five-point Likert type scale for attitude towards principles and revolutions of Atatürk. Related literature, students\' views and expert opinions were benefited at the scale development process. Survey method was used for the study. The scale was administered on 104 students at Fırat University. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) value was found to be 0,76; Bartlett test was measured to be 4934,019 and Cronbach alpha reliability coefficient was calculated to be 0,96. There are totally 40 items in the scale. 32 items are positive and 8 items are negative. The factor loads of the items vary between 0,38 and 0,81. These results show that the scale is both valid and reliable.Tutum Ölçeği, Atatürk İlke ve İnkılapları, Yapı Geçerliği, GüvenirlikAttitude Scale, Principles and Revolutions of Atatürk, Construct Validity, Reliability Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Akın, İ. F. (1999). Türk Devrimi Tarihi, İstanbul: Beta Basım Yayım A.Ş.
 • Aslanapa, O. (1997). İlk İnkılâp Tarihi Ders Notları, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
 • Atatürk, M. K. (1989). Nutuk, Ankara: AAM Yayınları.
 • Balcı, A. (1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Mumcu, A. (2001). Türk Devimlerinin Temelleri ve Gelişimi, İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Safran, M. (2004). “Eğitimbilim Açısından Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimi” Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi’nde Yöntem Arayışları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2004: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını.
 • Turan, R.(2003). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme Teknikleri, Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Titlebaum, P. (2004). Williamson, G., Daprano, C., Baer, J., & Brahler, J. Annotated history of service-learning. Dayton, Ohio: University of Dayton.
 • Öğülmüş, S. (2006). “Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı” Yayına Hazırlayan D. F.Çağlayan., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 200, Ankara.
 • Owen, D. (2000). Service learning and political socialization, American Political Science Association, 33(3), p. 638.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KÖÇER

Author: Selçuk Beşir DEMİR

Dates

Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { gefad90670, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {877 - 887}, doi = {}, title = {Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği}, key = {cite}, author = {KÖÇER, Mehmet and DEMİR, Selçuk Beşir} }
APA KÖÇER, M , DEMİR, S . (2009). Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (3) , 877-887 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6743/90670
MLA KÖÇER, M , DEMİR, S . "Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 877-887 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6743/90670>
Chicago KÖÇER, M , DEMİR, S . "Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 877-887
RIS TY - JOUR T1 - Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği AU - Mehmet KÖÇER , Selçuk Beşir DEMİR Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 877 EP - 887 VL - 29 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği %A Mehmet KÖÇER , Selçuk Beşir DEMİR %T Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 3 %R %U
ISNAD KÖÇER, Mehmet , DEMİR, Selçuk Beşir . "Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 3 (September 2009): 877-887 .
AMA KÖÇER M , DEMİR S . Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(3): 877-887.
Vancouver KÖÇER M , DEMİR S . Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(3): 887-877.