Year 2009, Volume 29 , Issue 3, Pages 833 - 850 2009-09-01

The Effects of Smoking and Alcohol Consumption on the Body Perception Level of Elite Universty Folkdancers
Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi

Atilla PULUR [1] , Elif ÜSTÜN [2] , Ebru Olcay KARABULUT [3]


The purpose of this study was to determine the effects of cigarette and alcohol consumptıon on body perceptıon level of folk dancers who participated in intercollegiate sports. A total of 194 volunteer athlete students ( 93 female and 101 male) from 17 universities participated in this study. In this study “ Multi-way body image relations scale (MBSRQ)” was used. The resulting data, was analyzed by evaluating statistically the percentage frequency and t test. Results were classified according to gender, body areas satisfaction level (t =- 2.562: p <0.05), compared to the non-use; appearance at the level of assessment &nbÜniversite Halkoyuncuları, Vücut imajı, Beden Algısı, Sigara, AlkolUniversity folkdancer, Body image, Body perception, Cigarette, Alcohol Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Çalışmamız üniversiteler arası sportif etkinliklere katılan üst düzey halkoyunları sporcularının sigara ve alkol kullanımlarına göre çok yönlü bedenlerini algılama düzeylerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; 17 üniversiteden 93\'ü bayan, 101\'i erkek olmak üzere toplam 194 gönüllü sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada “Çok Yönlü Vücut imajı İlişki Ölçeği (MBSRQ)” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, yüzde frekansı ve t testi ile istatistiki açıdan değerlendirilerek analiz edilmiştir. Bulgular tasnif edilmiş ve cinsiyete göre; beden alanlarından doyum düzeyinde (t=-2,562:p<0,05), sigara kullanımına göre ise; görünüşü değerlThe purpose of this study was to determine the effects of cigarette and alcohol consumptıon on body perceptıon level of folk dancers who participated in intercollegiate sports. A total of 194 volunteer athlete students ( 93 female and 101 male) from 17 universities participated in this study. In this study “ Multi-way body image relations scale (MBSRQ)” was used. The resulting data, was analyzed by evaluating statistically the percentage frequency and t test. Results were classified according to gender, body areas satisfaction level (t =- 2.562: p <0.05), compared to the non-use; appearance at the level of assessment &nbÜniversite Halkoyuncuları, Vücut imajı, Beden Algısı, Sigara, AlkolUniversity folkdancer, Body image, Body perception, Cigarette, Alcohol Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Baştuğ G. (2007) Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Bayraktar A., Tekin A., Kaldırımcı M., Akçakoyun F., Karacabey K., Şahin HM. (2006) Üniversite Öğrencilerinde Beden İmgesi ve Ruh Sağlığı İlişkisi, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 757, Muğla.
 • Çelik V.O., Yılmaz İ., Solmaz A.R., Yalız D. (2006) Kurum İçi Spor Etkinliklerine Katılan Bayan ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Vücut İmajı Algıları Arasındaki Farlılık Üzerine Bir Araştırma (Anadolu Üniversitesi Örneği), 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 1159, Muğla.
 • Doğan O., Doğan S. (1992) Çok Yönlü Vücut imajı İlişkileri Ölçeği El Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi, Sivas.
 • Ergür E. (1996) Üniversite Öğrencilerinde Beden-Benlik Algısı İle Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir.
 • Gezer E., Görücü A. (2006) Halk Oyunları Eğiticileri ve Oyuncularının Halk Oyunlarına Yönelme Nedenlerinin Değerlendirilmesi, 9.Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 915, Muğla.
 • Güçlü M., Yentür J. (2008) Milli Takım düzeyindeki Elit Bayan Sporcuların kişisel ve Sosyal Uyum Düzeyleri İle Bedenlerini Algılama Düzeylerinin Karşılaştırılması, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4, 183-192,
 • Gültekin O. (2002) Türkiye’de Slalom ve Kayaklı Koşu Yapan Genç Erkek ve Kayakçıların Kendini Fiziksel Algılama ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Bursa.
 • Hovardaoğlu S. (1990) The Sdudy of Reliability and Validity of Body Cathexis Scale, Bachelor’s Degree Thesis (unpublished), Gazi Universty Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Karakaya I., Coşkun A., Ağaoğlu B. (2006) Yüzücülerin Depresyon, Benlik Saygısı Ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Anadolu Psikiyatri Dergisi, Cilt: 7:162-166
 • Moss L., Bessinger R.C. (1999) Disordered Eating and Body Image Perception in Male High School Athletes and Non-Athletes, Paper Presented at the Annual American Dietetic Association Convention, Atlanta, Georgia.
 • Pıçakçıefe M., Keskinoğlu P., Bayar B., Bayar K. (2007) Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Arttıran Nedenler, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,Cilt: 6, Sayı: 4
 • Pulur A., Kara E., Akkoyunlu Y. (2006) Üniversitelerdeki Sporcu Öğrencilerin Sigara ve Alkol Kullanma Alışkanlıklarının Araştırılması, Optimal Tıp Dergisi, Cilt:19, Sayı:1
 • Richman E.L., Shaffer D.R. (2000) If You Let Me Play Sport: How Might Female Sports Partcipation Influence the Self-Esteem of Adolescent Females, Psychology of female Quarterly.24:189-199.
 • Samonds RJ., Cammermeyer M. (1989) Perceptions of Body İmage in Subjects with Multiple Scleoris: A Pilot Study, J.Neuroscience Nursing, 21(3), 190-193
 • Sivrikaya AH., Şahin Altun Ö., Karaca Sivrikaya S. (2006) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 556, Muğla.
 • Tekin KM. (1998) Dans ve Halk Dansları, Kültür Ofset, Bağırgan Yayınevi, 173-175, Ankara.
 • Tritshler K. (2000) Practical measurement and Assessment, Liponcott Williams&Wilkins, Philadelphia, s.409-421.
 • Yentür J. (2004) Milli Takım Düzeyindeki Elit Bayan Sporcuların kişilik Yapılarıyla Bedenlerini Algılama Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kırıkkale.
 • Yılmaz G., İbiş S., Sevindi T. (2007) Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanımının Değerlendirilmesi, Bağımlılık Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, s:85-90
 • Yılmaz İ., Akın E., Kale M., Onarıcı E. (2006) Karadeniz Halk Danslarında Meydana Gelen Yaralanmaların İncelenmesi (Samsun İl Örneği), 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 435, Muğla.
 • Yılmaz İ., Çelik V.O. (2006) Antrenörlük Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Vücut İmajı Algıları Arasındaki Farklılık Üzerine Bir Araştırma, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 401, Muğla.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Atilla PULUR

Author: Elif ÜSTÜN

Author: Ebru Olcay KARABULUT

Dates

Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { gefad90666, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {833 - 850}, doi = {}, title = {Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi}, key = {cite}, author = {PULUR, Atilla and ÜSTÜN, Elif and KARABULUT, Ebru Olcay} }
APA PULUR, A , ÜSTÜN, E , KARABULUT, E . (2009). Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (3) , 833-850 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6743/90666
MLA PULUR, A , ÜSTÜN, E , KARABULUT, E . "Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 833-850 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6743/90666>
Chicago PULUR, A , ÜSTÜN, E , KARABULUT, E . "Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 833-850
RIS TY - JOUR T1 - Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi AU - Atilla PULUR , Elif ÜSTÜN , Ebru Olcay KARABULUT Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 833 EP - 850 VL - 29 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi %A Atilla PULUR , Elif ÜSTÜN , Ebru Olcay KARABULUT %T Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 3 %R %U
ISNAD PULUR, Atilla , ÜSTÜN, Elif , KARABULUT, Ebru Olcay . "Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 3 (September 2009): 833-850 .
AMA PULUR A , ÜSTÜN E , KARABULUT E . Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(3): 833-850.
Vancouver PULUR A , ÜSTÜN E , KARABULUT E . Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunlari Sporcularin Sigara ve Alkol Kullanimlarinin Bedenlerini Algilama Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(3): 850-833.