Year 2009, Volume 29 , Issue 3, Pages 709 - 731 2009-09-01

A Study on Primary Education Preservice Science Teacher Knowledge in the Subject Area of Biology
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma

Süleyman AKÇAY [1]


In this study, the state of biology subject area knowledge of the Preservice Science Teacher in Turkey and if this changes according to various independent differences were investigated. 407 teacher trainees from the certain departments of 10 different faculties from the 7 geographic parts in Turkey were participated in the research. The questionnaire that was used as the data source for the research has a personal information part at the beginning and a 59 item multiple choice test for biology subject area. With the biology subject area knowledge test the biology knowledge level that the science teacher trainees gained from their university education was aimed to be measured. When preparing this test the science teacher bachelor programmer which was put into practice by the HEC in 1998 was taken into consideration. The course contents in relation to the biology subject area in the courses of the programmer were arranged in items and questions which met these were pFen eğitimi, Alan bilgisi yeterliliği, Fen Bilgisi öğretmeni, Öğretmen yeterliliği, Biyoloji alan bilgisiScience education, Subject matter knowledge sufficiency, Science teacher, Teacher competencies, Biology Subject matter knowledge Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu çalışmada, Türkiye\'deki Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Biyoloji alan bilgilerinin durumu ve bunun çeşitli bağımsız değişkenlere göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmaya Türkiye\'nin 7 coğrafik bölgesinden 10 farklı eğitim fakültesinin ilgili bölümlerinden, 407 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı olarak kullanılan ankette başta, kişisel bilgi bölümü, ardından 59 maddelik çoktan seçmeli Biyoloji alan bilgisi testi yer almaktadır. Biyoloji alan bilgisi testi ile, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, üniversite öğrenimleri süresince, Biyoloji alanında edindikleri bilgilerin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu test geliştirilirken, YÖK\'ün 1998 yılında uygulamaya koyduğu Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı dikkate alınmıştır. Bu programdaki derslerden, Biyoloji alanı ile ilgili olanlIn this study, the state of biology subject area knowledge of the Preservice Science Teacher in Turkey and if this changes according to various independent differences were investigated. 407 teacher trainees from the certain departments of 10 different faculties from the 7 geographic parts in Turkey were participated in the research. The questionnaire that was used as the data source for the research has a personal information part at the beginning and a 59 item multiple choice test for biology subject area. With the biology subject area knowledge test the biology knowledge level that the science teacher trainees gained from their university education was aimed to be measured. When preparing this test the science teacher bachelor programmer which was put into practice by the HEC in 1998 was taken into consideration. The course contents in relation to the biology subject area in the courses of the programmer were arranged in items and questions which met these were pFen eğitimi, Alan bilgisi yeterliliği, Fen Bilgisi öğretmeni, Öğretmen yeterliliği, Biyoloji alan bilgisiScience education, Subject matter knowledge sufficiency, Science teacher, Teacher competencies, Biology Subject matter knowledge Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
  • Ball, D.L. (1988). The Subject Matter Preparation of Prospective Mathematics Teachers: Challenging the myths. National Center for Research on Teacher Education: Michigan State University <http://ncrtl.msu.edu/issue.htm> (20.09.2007).
  • Ball, D.L., Mcdiarmid, G.W. (1989). The Subject Matter Preparation Of Teachers. 31 pp., National Center for Research on Teacher Learning <http://ncrtl.msu.edu/issue.htm> (20.09.2007).
  • Çepni, S., Özsevgeç T., Sayılkan, F., Emre, F.B. (2002). İki Üniversitedeki Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Alt Branşlardaki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16 – 18 Eylül. ODTÜ, Ankara.
  • Cerrah, L., Özsevgeç, T., Ayas, A. (2005). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Lise II Öğretim Programı Konusundaki Bilgi Düzeyleri: Trabzon Örneklemi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Malatya.
  • Davis, C.E. (2003). Prospective Teachers’ Subject Matter Knowledge of Similarity. PhD Thesis, North Carolina State University.
  • Gülay, B., Ergezen, S. (2001). Genel Biyoloji Dersi Öğrencilerinin Temel Biyoloji Bilgileri Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
  • Gürşimşek, I. (1998). Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14, 25-28.
  • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 9. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Özdemir, Z. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Biyoloji Konularındaki Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı.
  • Turgut, F., Baker, D., Cunningham, R., Piburn, M. (1997). İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara: MEB-Dünya Bankas
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman AKÇAY

Dates

Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { gefad90663, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {709 - 731}, doi = {}, title = {İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {AKÇAY, Süleyman} }
APA AKÇAY, S . (2009). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (3) , 709-731 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6743/90663
MLA AKÇAY, S . "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 709-731 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6743/90663>
Chicago AKÇAY, S . "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 709-731
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma AU - Süleyman AKÇAY Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 709 EP - 731 VL - 29 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma %A Süleyman AKÇAY %T İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 3 %R %U
ISNAD AKÇAY, Süleyman . "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 3 (September 2009): 709-731 .
AMA AKÇAY S . İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(3): 709-731.
Vancouver AKÇAY S . İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(3): 731-709.