Year 2010, Volume 30 , Issue 2, Pages 357 - 373 2010-06-01

Opinions of Primary Education Inspectors Intended for Personal and Professional Values and Professional Development Competencies within General Workframe Proficıencies of Primary Schoolteachers
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri

Figen EREŞ [1]


Aim of this study is to determine primary education inspectors\' views regarding personal and professional values and professional development competencies of primary school teachers. These competencies within general workframe proficiencies were imposed by Ministry of National Education in 2008. This research was done in a survey model. The samples of the research consist of 96 inspectors who works for Ankara Directorate of National Education. A questionnaire form that had 73 items was used in collecting the data. Data were analyzed by using mean, standard deviation and t test. It was found that the primary education inspectors consider a medium level of competencies of the teachers for every dimension. According to the obtained results from this study, some suggestions are presented.
Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığınca 2008 yılında kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim alt yeterliklerine ilişkin olarak ilköğretim okulu öğretmenlerinin ne düzeyde bulunduklarını ilköğretim müfettişlerinin görüşleriyle belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 96 müfettiş oluşturmaktadır. Taramaya dayalı betimsel yöntem kullanılan araştırmanın anketinde öğretmenlerin kişisel ve mesleki değerleri ile mesleki gelişimlerine yönelik 73 madde bulunmaktadır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma ve t testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda ilköğretim müfettişlerinin öğretmen yeterliklerine yönelik görüşlerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiş ve elde edilen bulgular kapsamında öneriler sunulmuştur.
 • Akar, E.Ö. (2006). Farklı Türde Okullarda Çalışan Biyoloji Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Deneyim İhtiyaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 174-183
 • Akbaba, S. (2002). Öğretmen Yetiştirmede Mesleki Rehberliğin Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi,155, 11-19.
 • Akgün, N. (2001). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretimsel Liderliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • Ataünal, A. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: 20 Mayıs Eğitim Kültür Ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yayınları
 • Ay, B. (2007). Öğretmenlerin Öz-Yeterlikleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocatepe Üniversitesi, Afyon
 • Aydın, M. (1994). Eğitim Yönetimi: Kavramlar, Kuramlar, Süreçler, İlişkiler. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Can, N. (2006). Öğretmen Liderliğinin Geliştirilmesinde Müdürün Rol ve Stratejileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21(2),349-363.
 • Celep, C. (1998). Öğretmen Yeterlik Duygusu, Öğretmenlerin Yönetim, Çalışma Grubu ve Öğrenci Hakkındaki İnancı ve Öğrenci Kontrol Yönelimi. 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Selçuk Üniversitesi, Konya. Cerit, Y. (2001).
 • Bilgi Toplumunda İlköğretim Okulu Müdürlerinin Rolü.
 • Yayımlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • Çakırilhan, A. (2004). 21. Yüzyılda Öğretmen Yeterlikleri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 5(58), 22-27
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207,237.
 • Fromer, M. (1981). Ethical Issues in Health Care, St.Louis: The CV Mosby Company.
 • Judge, T. A. ve Bretz, R. D. (1992). Effects of Work Values On Job Choice Decisions. Journal of Applied Psychology, 77(3),261-271.
 • Karacaoğlu, C. Ö. (2008). Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.:5(1), 70-97, Erişim: http://efdergi.yyu.edu.tr, 12.04.2009
 • Keller, L. M. (1992). Work Values: Genetic and Environmental Influences. Journal of Applied Psychology, 77(1), 79-88.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1993). Milli Eğitim Temel Kanunu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1988). XII. Milli Eğitim Şurası. Ankara: Milli Eğitim Yayınları
 • Odabaşı, F. ve Kabakçı, I. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Bilgi ve
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Figen EREŞ

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { gefad90643, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {357 - 373}, doi = {}, title = {İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {EREŞ, Figen} }
APA EREŞ, F . (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (2) , 357-373 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6741/90643
MLA EREŞ, F . "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 357-373 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6741/90643>
Chicago EREŞ, F . "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 357-373
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri AU - Figen EREŞ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 373 VL - 30 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri %A Figen EREŞ %T İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD EREŞ, Figen . "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 2 (June 2010): 357-373 .
AMA EREŞ F . İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(2): 357-373.
Vancouver EREŞ F . İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Genel Alan Yeterlikleri Kapsamındaki Kişisel ve Mesleki Değerler İle Mesleki Gelişim Yeterliklerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(2): 373-357.