Evaluation of the Motivation for Science Learning According to Some Demographic Characteristics
Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Naim UZUN [1] , Özgül KELEŞ [2]


In the present study, it is aimed to determine the effects of the gender, grade level, and parents\' education status on the students\' science learning motivation and their motivation for its sub-dimensions such as making research, performance, communication, cooperative working, and participation. The study group consists of 531 6th, 7th and 8th grade students attending 11 middle schools in Aksaray city in 2008-2009 school year. In the study, as a data collection instrument, “Scale of Motivation for Learning Science” developed by Dede and Yaman (2008) was used. The analysis of the data was performed through MANOVA. At the end of the study, it was found that there is a significant difference favoring the female students between the average motivation scores for science learning, communication, cooperative working and participation. However, no significant gender-based difference was found for the motivation towards making research and performance. In additio
Bu çalışmada, cinsiyet, sınıf ve ebeveyn eğitim durumu değişkenlerinin öğrencilerin fen öğrenmeye ve alt boyutları olan araştırma yapmaya, performansa, iletişime, işbirlikli çalışmaya ve katılıma yönelik motivasyon düzeylerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Aksaray İli merkezinde yer alan 11 ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 531 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla çalışmada, Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilen “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, fen öğrenmeye, iletişime, işbirlikli çalışmaya ve katılıma yönelik motivasyon ortalamalarının kız öğrencilerin lehine anlamlı ölçüde
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Naim UZUN

Author: Özgül KELEŞ

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { gefad90635, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = { - }, doi = {}, title = {Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {UZUN, Naim and KELEŞ, Özgül} }
APA UZUN, N , KELEŞ, Ö . (2010). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (2) , . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6741/90635
MLA UZUN, N , KELEŞ, Ö . "Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6741/90635>
Chicago UZUN, N , KELEŞ, Ö . "Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi AU - Naim UZUN , Özgül KELEŞ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 30 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi %A Naim UZUN , Özgül KELEŞ %T Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD UZUN, Naim , KELEŞ, Özgül . "Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 2 (June 2010): - .
AMA UZUN N , KELEŞ Ö . Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(2): -.
Vancouver UZUN N , KELEŞ Ö . Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(2): -.