Year 2010, Volume 30 , Issue 3, Pages 1017 - 1038 2010-09-01

A Research About Existence of Hidden Curriculum in Primary Schools Turkey: A Sample of Siirt Province
İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği

Selami YANGIN [1] , Halil DİNDAR [2]


Hidden curriculum is a large concept that includes outclasses activities. This study was done for investigating the components of existing covered items of a list that is whether planned or not for primary school. For this aim five primary schools were chosen and hidden curriculum were tried to be designated with forms given to the teachers. The results of research show hidden curriculum according to the teachers\' views working at primary school.
Örtük program, ders dışı etkinlikleri de içine alan çok geniş bir kavramdır. Bu çalışma, ilköğretim okulları için planlanmış ya da planlanmamış mevcut örtük müfredat öğelerini açığa çıkararak bunların öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlar doğrultusunda reforme edilip edilemeyeceğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Siirt ili merkezinden beş ilköğretim okulu seçilerek öğretmenlere dağıtılan ölçek ile örtük program belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin bakış açılarına göre örtük programın varlığını yansıtmaktadır.
 • Armstrong, F. (1999). Inclusion, Curriculum and Struggle for Space in School. International Journal Inclusive Education, 3(1), 75-87.
 • Blumberg, A. and Blumberg, P. (1994). The Unwritten Curriculum: Things Learned But Not Taught in Schools. Thousand Oaks, Corwin Press, Inc.
 • Demirel, Ö. (1999). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2004). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Temel Demokratik Değerlerin Kazandırılma Düzeyi ve Bu Değerlerin Kazandırılması Sürecinde Açık ve Örtük Programın Etkilerinin Karşılaştırılması. Eğitim Yönetimi, 10(39), 356-383.
 • Eisner, E. W. (1985). The Educational Imagination. New York: Macmillan Publishing Co.
 • Ergin, A. (1995). Öğretim Teknolojisi – İletişim. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ginsburg, M. B. and Clift, R. T. (1990). Hidden Curriculum of Preservice Teacher Education. W. R. Houston (Ed.) Handbook of Research on Teacher Education, (450-465). New York, Macmillan Publishing Co.
 • Halstead, J.M. and Taylor, M.J. (2000). Learning and Teaching About Values: A Review of Recent Research, Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-203.
 • Hart, P., Jickling, B. and Kool, R. (1998). The Question of Quality in Environmental Education: education/documents/colloquium/hjk> (2010, Temmuz 29) The Standards Debate,
 • Horn, R. A. (2003). Developing A Critical Awareness of The Hidden Curriculum Through Media Literacy. The Clearing House, 76(6), 298-300.
 • Jackson, P. W. (1968). Life in Classrooms, New York, Teachers College Pres. <http://www.ec.gc.ca/education/documents/colloquium/hjk> (2010, Temmuz 29)
 • Mariani, L. (1999). Probing The Hidden Curriculum: Teachers’ and Students’ Beliefs and Attitudes. Paper Given at the British Council 18th National Conference for Teachers of English. 18-20 March, Palermo.
 • Öztürk C. ve Dilek, D. (2002). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Programları. Yayımlandığı Kitap: Öztürk C. ve Dilek, D. (Editörler), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, (47-81). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Paykoç, F. (1995). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Çağdaş Eğilimler, TED İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Sorunları. (46-68). Ankara: TED Yayınları.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük ve Yüksek “Okul Yaşam Kalitesi”ne Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana.
 • Skelton, A. (1997). Studying Hidden Curricula: Developing A Perspective in The Light of Postmodern Insights, Curriculum Studies, 5 (2), 177-193.
 • Terzi, A. R. (2000). Örgüt Kültürü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezcan, M. (2003). Gizli Müfredat: Eğitim Sosyolojisi Açısından Bir Kavram Çözümlemesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 53-59.
 • Tezcan, M. (2005). Sosyolojik Kuramlarda Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Türedi, H. (2008). Örtük Programın Eğitimdeki Yeri ve Önemi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Vallance, E. (1983). Hidding The Hidden Curriculum: An Interpretation of Language of Justification in Nineteenth Century Educational Reform. Curriculum Theory Network, 1, 5-21.
 • Varış, F. (1978). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Veznedaroğlu, R. L. (2007). Okulda ve Sınıfta Örtük Program (Bir Özel İlköğretim Okulu Örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
 • Winkler, G. (2003). Influences of Higher Education: The Hidden Curriculum. <http://www.garywinkler.com/pub/hidden.htm> (2010, Temmuz 29)
 • Wren, D. J. (1999). School Culture: Exploring The Hidden Curriculum, Adolescence, 34(135), 593-596.
 • Yüksel, S. (2002). Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri ve Örtük Program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 361-370.
 • Yüksel, S. (2004). Örtük Program: Eğitimde Saklı Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yüksel, S. (2005). Örtük Programın Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Düşüncelerindeki Etkisi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Örneği. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Selami YANGIN

Author: Halil DİNDAR

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90621, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {1017 - 1038}, doi = {}, title = {İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği}, key = {cite}, author = {YANGIN, Selami and DİNDAR, Halil} }
APA YANGIN, S , DİNDAR, H . (2010). İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , 1017-1038 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90621
MLA YANGIN, S , DİNDAR, H . "İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 1017-1038 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90621>
Chicago YANGIN, S , DİNDAR, H . "İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 1017-1038
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği AU - Selami YANGIN , Halil DİNDAR Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1017 EP - 1038 VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği %A Selami YANGIN , Halil DİNDAR %T İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD YANGIN, Selami , DİNDAR, Halil . "İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): 1017-1038 .
AMA YANGIN S , DİNDAR H . İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 1017-1038.
Vancouver YANGIN S , DİNDAR H . İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 1038-1017.