The Evaluation of Turkish Lesson Acquisition in the Scope of Curriculum of Turkish Language and Turkish Culture Lessons for the Children Living Abroad
Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi

Tazegül DEMİR [1]


In this study, a document analysis has been performed on the problems of the Turks living abroad, and in accordance with the detections, the aim of Turkish Lesson and its educational attainments in Turkish Language and Turkish Culture Lesson Curriculum for Turkish children living abroad were tried to be evaluated. It is concluded that one should take more attention to aim an attainments in functional dimension and the attainments should be grounded not only on theory but also on practice. Besides, it is right to say that more care and attention should be paid because the target group of the mother tongue education is the bilingual children and that a cooperative period should be followed by considering the teaching of the language of the society. The education of mother tongue in 21st century should be presented as a choice, introduction and awareness, not as a imposed.
Bu çalışmada yurt dışında yaşayan Türklerin problemlerine yönelik bir doküman analizi gerçekleştirilmiş ve tespitler doğrultusunda Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı\'ndaki Türkçe Dersinin amaç ve kazanımları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuçta programdaki amaç ve kazanımların işlevsel boyutunda daha özenli olunması gerektiği ve kazanımların sadece teori düzeyinde kalmayıp uygulama boyutunda da işlerliğe kavuşturulması gerektiği ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca ana dili öğretiminin hedef kitlesi iki dilli çocuklar olduğundan daha titiz ve özenli olunması, davranılması gerektiği; bunun yanında toplum dilinin öğretimi de dikkate alınarak eşgüdümsel bir süreci dikkate almak gerektiği söylenebilir. 21. yüzyılda ana dili öğretimi bir empoze ola
 • Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları.
 • Grosjean, F.(2008). Studying Bilinguals, New York: Oxford University Press
 • Güzel, A. (2010). İki Dillilere Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği), Ankara: Vizyon Yayınevi.
 • Göğüş, B. (1983). Ana Dili Eğitim Programlarının Niteliği, Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi Dil Ögretimi Özel Sayısı. Sayı: 379-380, (Temmuz-Agustos) 1983, ss.40- 48.
 • Mills, R. W. and Mills, J. (1993). Bilingualism In The Primary School A Handbook For Teachers, Routledge New York,
 • Steinmüller, U. (1991). İkidillilik, Türkiye'de ve Almanya'da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük, (Editör, KELES, R., NOWAK, J., TOMANBAY, İ.), Ankara: Selvi Yayınları
 • Türkçe Sözlük, 10. Baskı, TDK Yay., Ankara 2005, s. 947.
 • Özbay, M. (2006), Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdemir, Ç. (1988). Federal Almanya’daki Türk Çocuklarında İkidillilik ve Türkçe Öğretimi, TÖMER. AÜ. Dünyada Türkçe Öğretimi, Sayı:I (Mart).
 • Ulutak, N. (2007). Avrupa‟da Türkçe „İkinci Dil‟ Öğretimi Araştırması (Proje No: 050734) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1719.
 • http://www.dbe.com.tr/Default.aspx, Okul öncesi dönemde iki dillilik (Bilingualism) ve İkinci Dil Öğretimi. Erişim tarihi: 10.02.2010.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tazegül DEMİR

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90616, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = { - }, doi = {}, title = {Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {DEMİR, Tazegül} }
APA DEMİR, T . (2010). Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90616
MLA DEMİR, T . "Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90616>
Chicago DEMİR, T . "Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi AU - Tazegül DEMİR Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi %A Tazegül DEMİR %T Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD DEMİR, Tazegül . "Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): - .
AMA DEMİR T . Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): -.
Vancouver DEMİR T . Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): -.