Year 2010, Volume 30 , Issue 3, Pages 895 - 912 2010-09-01

History of Hun Turks According to Original Chinese Sourcespart I: Powerful Great Hun Empire Arise of Huns, The Ancestors of Turks
Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı

Alimcan ZİYAİ [1]


Turkish history takes an important part in the world\'s history pages. Turks are the first inventors of collective settlement and city culture on the earth. During the investigation of human history on the earth, first of all it is a must to put the glorious signature of Turks and Turkish communities into the first pages of history. The reason for that is that the history of the world begins no doubt with Turks (Kiroren civilization is an example for that)Turkish history with reliable history knowledge and rich source- texts belongs to the period of Kiroren Kingdom which was founded on HolyTanrı Mountains and on the deserts of Taklımakan, to Uygur- Hun Kingdom, to Great Hun Empire and to many more Turkish Kingdoms, about 7500 years BC. Since the special subject of this manuscript concerns with the Orhun period, here the history of Great Hun Empire will be discussed. In ancient Turkish history Hun Empire\'s ruling period takes a very important part. In order to discuss op
Türk tarihi, dünya tarih sayfalarında önemli bir sayfaya sahiptir. Türkler, yeryüzünde ilk en eski toplu yerleşimler kurmuş ve ilk şehir kültürünü ortaya çıkarmış, bir millettir. Kainatta insanlık tarihini araştırırken öncelikle Türklerin, Türk topluluklarının tarih sayfalarında bıraktığı izleri ön sayfalara koymak kesinlikle şarttır. Çünkü dünya tarihi mutlaka Türklerden başlar (Kiroren Medeniyeti bunun örneğidir) .Net tarih bilgileri ve kaynak-metinlerin zengin olduğu Türk tarihi, MÖ 7500 senelerinde Kutsal Tanrı dağları ve Taklımakan çöllerinde kurulan Kiroren Beyliği, Uygur-Hun Beylikleri, Büyük Hun Tanrıkutluğu ve daha nice Türk hükümdarlığı dönemleriyle başlar. Makalenin özel konusu Orhun Dönemi olduğu için, burada Büyük Hun Tanrıkutluğu tarihi anlatılacaktır. Eski çağ Türk tari
  • 1- Sı Maçien (Sı MaQian). Tarihî Tezkireler (Tarihname) (Çince: Shı Ji): “Li Mu Hakkında Beyanname”; “Beş Padişahlığın Tercüme Hali”. Çince eski cilt kitaplar.
  • 2- Eski Çağda Çinin Kuzeyinde Yaşayan Toplulukların Tarihi, (Umumi beyan ) Çince.
  • 3- Ben Gu (Ban Gu). Hen Hanedanlığı Yılnamesi (Takvimi) (Çince:Han Shu), Çince eski cilt kitap kayıtlarının bölümleri: “Hunlar Hakkında Tarihi Tezkireler”;“Cang Çien ( Zhang Qian), Li GuangLi Hakkında Kayıtlar”; “Vey Çing (Wei Qing), Hu CuPing (Hu ZhuPing) Hakkında Kayıtlar”; “Li Guang, Su Qian hakkında kayıtlar”; “Batı Hunlar İlleri Hakkında Kayıtlar”; “Fergane Devleti Hakkında” çok özel kaynaklardır .
  • 4- Pen Vinlen ( Pan WenLan) (1979). Çinin Umumi Tarihi. 2. baskı, Çince.
  • 5- Vang Yüşin (Wang YüXin). Batı Cu(Zhu) Hanedanlığı Tarihi. Eski cilt, Çince.
  • 6- Rın Çuv (Rın Chu) ve Wang TungLing. Çin Millî Tarihi. Çince yeni baskısı 1980‟li senelerde ders kitabı olarak da kullanılmıştır.
  • 7- Çinin Umumî Tarihi. (1982). Çince Tarih Araştırmaları.. Xi‟An yayını.
  • 8- Moğol Tarihi Araştırmalarında Tarihî Kaynaklar. Kökhot yayını (1980), Çince.
  • 9- Yü Heng. Hen(Han ) Hanedanlığı Kızları Uysun’ da. Eski Çince cilt.
  • 10- Li Gan (1964). Hun Tarihi. Eski cilt, Pekin yayını.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Alimcan ZİYAİ

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90615, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {895 - 912}, doi = {}, title = {Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı}, key = {cite}, author = {ZİYAİ, Alimcan} }
APA ZİYAİ, A . (2010). Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , 895-912 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90615
MLA ZİYAİ, A . "Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 895-912 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90615>
Chicago ZİYAİ, A . "Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 895-912
RIS TY - JOUR T1 - Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı AU - Alimcan ZİYAİ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 895 EP - 912 VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı %A Alimcan ZİYAİ %T Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD ZİYAİ, Alimcan . "Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): 895-912 .
AMA ZİYAİ A . Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 895-912.
Vancouver ZİYAİ A . Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. BÖLÜM: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 912-895.