Year 2010, Volume 30 , Issue 3, Pages 819 - 834 2010-09-01

Development and Applications of Preschool Private Speech as Derived from Vygostky s Theory
Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı

Pınar BAYHAN [1] , A. Gülşah SARANLI [2]


The goal of this paper is to review the literature on private speech, which is an important reflection of Vygostky\'s Cultural Historical Theory commonly observed in preschool children, and to clarify practical areas in which related theories can be applied in educational as well as daily settings. The paper starts by defining the concepts of language and speech, followed by their interpretation according to Vygotsky\'s views. Subsequently, private speech behaviors are described, followed by their classification, development and reasons as well as related views from Piaget and Vygotsky. Finally, examples are presented on how private speech is reflected in everyday life in order to promote private speech in preschool children.
Bu makalenin amacı, Vygotsky\'nin geliştirdiği Kültürel Tarihsel Teori\'nin okul öncesi dönemde sıklıkla görülen önemli yansımalarından olan kendine yönelik konuşma (private speech) davranışı hakkında literatürdeki görüşleri ortaya koyarak, eğitimde ve günlük yaşamda kullanılabileceği alanları açıklığa kavuşturmaktır. Makalede öncelikle dil ve konuşma kavramları tanımlanmış ve bu kavramlar Vygotsky\'nin bakış açısına göre açıklanmıştır. Sonrasında, kendine yönelik konuşma davranışı, çeşitleri ve oluşum süreci ile hizmet ettiği amaçlar tanıtılmış ve Piaget ile Vygotsky\'nin kendine yönelik konuşma davranışı hakkındaki farklılıkları sunulmuştur. Son olarak kendine yönelik konuşmanın günlük yaşamdaki uygulamalarıyla ilgili örnekler verilerek okul öncesi dönemde bu tür konuşmayı teşvik etmek amacıyla öğ
 • Ahioğlu, N. (2008). Kültürel Tarihsel Kuram Çerçevesinde Çocuk Gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 163-186.
 • Alpöge, G. (1991). Çocuk ve Dil: Türkçe’de Sıfatların Kullanımı ve Çocuğun Gelişimi Açısından İncelenmesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Baykoç Dönmez, N., Dinçer, Ç., Dereobalı, N., Gümüşçü, Ş. ve Pişkin, Ü. (1993). Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri. Ankara: Sim Matbaası.
 • Berk, L. ve Winsler, A. (1995). Scaffolding Children’s Learning: Vygotsky and Early Childhood Education. Washington: NAEYC.
 • Bjorklund, D. (2005). Children’s Thinking: Cognitive Development and Individual Difference. Belmont: Thomson Wadsworth.
 • Bodrova, E. ve Leong, D. J. (2007). Tools of the Mind: The Vygotskian Aprroach to Early Childhood Education. New Jersey: Pearson.
 • Brewer, J. A. (2001). Introduction to Early Childhood Education. Boston: Allyn Bacon.
 • Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language: It’s Nature, Origin, and Use. New York: Praeger.
 • Davies, D. (2004). Child Development: A Practitioner's Guide. New York: Guilford.
 • Güler, T. (2007). Erken Çocukluk Döneminde “Oyun Planlama” Modeli. Eğitim ve Bilim, 32(143), 117-128.
 • Kozulin, A. (2003). Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mağden, D. ve Saranlı, A. G. (2009, Ekim). 3 ve 4 Yaş Okul Öncesi Çocuklarında Özel Konuşma Kullanımının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • McCormick, C. B. ve Pressley, M. (1997). Educational Psychology: Learning, Instruction, Assesment. New York: Longman.
 • Owens, K. B. (2002). Child and Adolescent Development: An Integrated Approach. Australia: Wadsworth.
 • Singer, D. G., Golinkoff, R. M. ve Hirsh-Pasek, K. (2006). Play: How Play Motivates and Enhances Children's Cognitive and Social-Emotional Growth. New York: Oxford.
 • Singh, B. (1997). Preschool Education. New Delhi: Aph Publishing Corporation.
 • Skinner, B.F. (1957). Verbal Behavior. London: Methuen.
 • Vygotsky, L. S. (1985). Düşünce ve Dil. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Whorf, B. L. (1956). Language, Thought and Reality: Selected Writings. Cambridge: Technology Press of Massachuses.
 • Woolfolk, A. (2005). Educational Psychology. Boston: Allyn Bacon.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar BAYHAN

Author: A. Gülşah SARANLI

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90612, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {819 - 834}, doi = {}, title = {Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı}, key = {cite}, author = {BAYHAN, Pınar and SARANLI, A. Gülşah} }
APA BAYHAN, P , SARANLI, A . (2010). Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , 819-834 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90612
MLA BAYHAN, P , SARANLI, A . "Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 819-834 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90612>
Chicago BAYHAN, P , SARANLI, A . "Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 819-834
RIS TY - JOUR T1 - Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı AU - Pınar BAYHAN , A. Gülşah SARANLI Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 819 EP - 834 VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı %A Pınar BAYHAN , A. Gülşah SARANLI %T Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD BAYHAN, Pınar , SARANLI, A. Gülşah . "Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): 819-834 .
AMA BAYHAN P , SARANLI A . Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 819-834.
Vancouver BAYHAN P , SARANLI A . Vygotsky nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 834-819.