Year 2010, Volume 30 , Issue 3, Pages 785 - 800 2010-09-01

Use of Videotapes in Piano Education
Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı

Birsen ÇELİK [1]


The purpose of this research is to give information about use of video tapes in music education, adapt it for piano education and show the effect of videotaped lesson performances on students self evaluation skills. The research was made by relation surveillance model in 2004-2005 instructional year during seven weeks at Gazi University Music Education Department where 12 students were chosen by random way. Mann Withney U-test was used in order to compare students and specialists points. At the end of the research, it was determined that video tapes used in piano education in some way increase students self evaluation skills.
Bu araştırma, video kamera kaydına dayalı uygulamaların müzik eğitimindeki kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve bu yöntemi piyano eğitimine uygulayarak öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmelerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiş 2004-2005 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği ABD\'da yedi hafta süre ile, random yöntemiyle seçilmiş toplam 12 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrenci ve uzman değerlendirmelerinin karşılaştırılmasına ilişkin non-parametrik testlerden Mann-Whitney U-Testi Testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda video kamera kaydına dayalı uygulamaların öğrencilerin kendilerini değerlendirme becerilerinde bir ölçüde artış sağladığı saptanmıştır.
  • Ertem, Ş. (1997). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümündeki Piyano Eğitiminde Müzikalite Kavramının Önemi ve Oluşumunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • „Idea Bank‟ (1989). Videotape Techniques For The Music Educator. Music Educators Journal,10, 41-44. Çev: B. Öztürk
  • Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
  • Külahçı, Ş. (1994). Mikro Öğretimde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Deneyimi. Eğitim ve Bilim. TED, 91,18.
  • Merrion, M. (1989). What Works: Instructional Strategies For Music Education. Music Educators National Conference, Reston,Virginia: Usa. Çev: B. Öztürk
  • Öztürk, B. (2006). Piyano Eğitiminde Video Kamera Kaydına Dayalı Mikro Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
  • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar İlkeler (2. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Birsen ÇELİK

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90610, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {785 - 800}, doi = {}, title = {Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Birsen} }
APA ÇELİK, B . (2010). Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , 785-800 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90610
MLA ÇELİK, B . "Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 785-800 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90610>
Chicago ÇELİK, B . "Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 785-800
RIS TY - JOUR T1 - Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı AU - Birsen ÇELİK Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 785 EP - 800 VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı %A Birsen ÇELİK %T Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD ÇELİK, Birsen . "Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): 785-800 .
AMA ÇELİK B . Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 785-800.
Vancouver ÇELİK B . Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 800-785.