Year 2010, Volume 30 , Issue 3, Pages 749 - 770 2010-09-01

The Study of Classroom Teachers Perspectives Towards Inclusive Education
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri

Mehmet Kaan DEMİR [1] , Seçil AÇAR [2]


The aim of this study is examining classroom teachers\' perspectives towards inclusive education. The population of this descriptive study is the classroom teachers who works in Çanakkale, they have inclusive student. The sample study is choose 151 classroom teacher for random in population. In this point, a scale is created by the researchers, has been applied. The results of research shows that, there is no significant difference of the level of the classroom but the significant difference comes into being in some substances of scale for example the gender of teacher, seniority of theacher, in-service training of level , self efficiency of teachers.
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin düşüncelerini tespit etmektir. Bu betimleyici çalışmanın evreni, Çanakkale İlinde görev yapan kaynaştırma eğitimine tabi öğrencisi olan sınıf öğretmenleridir. Çalışmanın örneklemi ise evren içerisinden random olarak seçilen 151 sınıf öğretmenidir. Araştırmada bu doğrultuda araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin görev yaptığı sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunamazken, öğretmen cinsiyeti, kıdem durumu, hizmet içi eğitim alma durumu ve kendini yeterli hissetme durumu değişkenlerine göre ölçeğin bazı maddelerinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.
 • Ataman, A. (1996). Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültelerine Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi ve Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Yeni Türkiye (Eğitim özel Sayısı), 2(7), 382-389.
 • Battal, İ. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin ve Branş Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Çuhadar, Y. (2006). İlköğretim Okulu 1-5. Sınıflarda Kaynaştırma Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Olarak Sınıf Öğret- menleri ve Yöneticilerin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Eripek, S. (1986). Engelli Çocukların Normal Sınıflara Yerleştirilmesi-Kaynaştırma. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(2): 40-45.
 • Gürgür, H. (2005). Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı İlköğretim Sınıfında İşbirliği İle Öğretim Yaklaşımının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Karadeniz, G. (2002). Eğitimde Kaynaştırma (Entegrasyon). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Kaya, İ. (2005). Anasınıfı Öğretmenlerinin Kaynaştırma (Entegrasyon) Eğitimi Uygulamalarında Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Kayaoğlu, H. (1999). Bilgilendiren Programının Normal Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kniveton, B. H. (2004). A study of perceptions that significant others hold of the inclusion of children with difficulties in mainstream, Educational Studies, 30(3), 331-343.
 • M.E.B., (2001). 2002 Yılı Basında Milli Eğitim. Ankara: M.E.B. A.P.K.K.B.
 • M.E.B., (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Ankara: MEB Yayınevi
 • Özaksoy, M. & A. Zihni. (2001). Bireyselleştirilmiş Eğitim Kılavuz Taslağı. Ankara: Milli Eğitim Müdürlüğü.
 • Özokçu, O. (2002). Kaynaştırma Uygulamasının Başarısında Rol Oynayan Etmenler. Çoluk Çocuk Dergisi, 33: 25-26.
 • Sarı, H. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitimleriyle İlgili Öneriler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sucuoğlu, B. (2004) Türkiye‟de Kaynaştırma Uygulamaları: Yayınlar/Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 15- 23.
 • Yılmaz, B. (2004). Engelli Kullanıcılar İçin Temel Eğitim Binaları Tasarımının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Kaan DEMİR

Author: Seçil AÇAR

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90608, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {749 - 770}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri}, key = {cite}, author = {DEMİR, Mehmet Kaan and AÇAR, Seçil} }
APA DEMİR, M , AÇAR, S . (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , 749-770 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90608
MLA DEMİR, M , AÇAR, S . "Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 749-770 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90608>
Chicago DEMİR, M , AÇAR, S . "Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 749-770
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri AU - Mehmet Kaan DEMİR , Seçil AÇAR Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 749 EP - 770 VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri %A Mehmet Kaan DEMİR , Seçil AÇAR %T Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD DEMİR, Mehmet Kaan , AÇAR, Seçil . "Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): 749-770 .
AMA DEMİR M , AÇAR S . Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 749-770.
Vancouver DEMİR M , AÇAR S . Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 770-749.