The Habits of Studying of the Course History of Art of the Students at The Department of Drawing at Faculties of Education
Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları

Pınar TOKTAŞ [1]


The art of history aims transferring students the importance of a work of art formed in a certain culture and in a certain period of time within the light of the knowledge of the art of history. The course of the art of history has a peculiar significance at art education. The habits of studying are the ones that do not change so much in the previous years of education as well as the following years while they bare some individual differences. In the current study, it was aimed to determine the habits of studying the course of history of art of the students attending to the department of The Education of Fine Arts, the Branch of Drawing at Gazi University. In order to gather the data of the research, the technique of questionnaire and the frequencies and arithmetical means was calculated within the media of SPSS program and t test was applied to determine whether there was a significance between the views of the groups. Concerning the results of the research; it was fo
Sanat tarihi belli bir kültürde ve belli bir zaman dilimi içinde oluşan sanat yapıtının, sanat tarihi bilgisi ışığında önemini öğrencilere aktarmayı amaçlar. Sanat eğitiminde sanat tarihi dersi önemli bir yere sahiptir. Ders çalışma alışkanlıkları bireysel farklılıkları içermekle beraber eğitim hayatının ilk yıllarında kazanılan ve ilerleyen yıllarda da çok fazla değişikliğe uğramayan davranışlardır. Araştırmada Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin sanat tarihi dersini çalışma alışkanlıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerini elde etmek amacıyla anket tekniği kullanılmış, SPSS programından faydalanılarak verilerin frekans ve aritmetik ortalamaları hesaplanmış, grupların görüşleri arasındaki farkın anlamlılığını belirlemek amacıyla t testi yapılmıştır. Araştırma
 • Arslantaş, M. (2001). Orta Öğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Baltaş, Acar, (1998). Öğrenme ve Sınavlarda Üstün Başarı, 15. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Binbaşıoğlu, C. (1995). “Okuma Eylemi, Okumak Ne Yapmak Demektir?”. Çağdaş Eğitim, 23: 210, s.42-48
 • Blount, N. ve H.J. Klausmeier. (1968).Teaching in the Secondary Schools, Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Büyükkaragöz ve diğerleri. Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Konya: Mikro Basın Yayın Dağıtım.
 • Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Robertson, K, A. (1999). Etkili Dinleme. (Çev.: E. Sabri Yarmalı). İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Salend, S. J. ve J. Schliff. (1988). The Many Dimension of Home Work.Academic Therapy.
 • Selçuk, Z. (1997). Eğitim Psikolojisi Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Tan, Ş. ve A. Erdoğan. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Türkoğlu, A ve diğerleri. (1996). Ders Çalışma Becerileri, Adana: Baki Kitabevi.
 • Usova, G. M. (1989). Efficient Studying Strategies Skills for Sucessful Learning. Paufic Geneve.
 • Yüksel, A. (1997). Ders Çalışma Tekniklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar TOKTAŞ

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90607, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = { - }, doi = {}, title = {Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları}, key = {cite}, author = {TOKTAŞ, Pınar} }
APA TOKTAŞ, P . (2010). Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90607
MLA TOKTAŞ, P . "Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90607>
Chicago TOKTAŞ, P . "Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları AU - Pınar TOKTAŞ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları %A Pınar TOKTAŞ %T Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD TOKTAŞ, Pınar . "Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): - .
AMA TOKTAŞ P . Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): -.
Vancouver TOKTAŞ P . Eğitim Fakülteleri Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersini Çalışma Alışkanlıkları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): -.