Year 2010, Volume 30 , Issue 3, Pages 707 - 730 2010-09-01

Historical Analysis of Some Applications Relevant to the Selection of Teacher Candidates in Turkey
Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi

Selçuk UYGUN [1]


In this research, a historical analysis of some applications related to the selection of teacher candidates in Turkish history of education has been made. In the research, Teacher Training Schools for Primary Education, Village Institutes and Vocational Schools for Teacher Training have been designed as the sampling units and the recruitment methods of those schools as well as the employment methods of their graduates have been analyzed based on the written sources and oral narratives. Data of the present study, which rely on historical method, have been collected and evaluated in accordance with the general research principles. Upon the examination of those institutions, the overall conclusion reached is that different and various methods and techniques have been employed during the recruitment of students to those institutions throughout the historical process. Successful students whose successes have been determined based on such criteria as ‘integrity\', ‘contin
Bu Araştırmada, Türk eğitim tarihinde öğretmen adaylarının seçimi ile ilgili bazı uygulamaların tarihsel analizi yapılmıştır. Araştırmada ilköğretmen okulları, köy enstitüleri ve yüksek öğretmen okulları örneklem olarak seçilmiş ve bu okulların öğrenci alım yöntemleri ve buralardan mezun öğretmen adaylarının istihdam biçimleri, yazılı kaynaklara ve sözlü anlatılara dayalı olarak analiz edilmiştir. Tarihsel yönteme dayalı bu çalışmanın verileri, genel tarama ilkelerine uygun olarak toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre bu okulların öğrenci alımında tarihsel süreç içerisinde farklı seçim yöntem ve teknikleri uygulanmıştır. Öğrenci seçiminde uygulanan yöntem ve tekniklerin “bütünlük”, “devamlılık”, “kapsamlılık” ve “genişlik” ilkelerine uygun
 • Akyüz, Y. (2010). Türk Eğitim Tarihi M.Ö.1000 – M.S. 2010 (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Geçici Yönetmeliği (1963).
 • Apaydın, T. (1967). Karanlığın Kuvveti (Köy Enstitüsü Yılları). İstanbul: Ararat Yayınevi.
 • Binbaşıoğlu, C. (1995). Türkiye‟de Eğitim Bilimleri Tarihi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Dilaver, H. (1994). Türkiye‟de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Şartları. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Duman, T. (1991). Türkiye‟de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Engin, S. (1998). Efsane Öğretmen. Ankara: Evren Yayıncılık.
 • Eşme, İ. (2001). Yüksek Öğretmen Okulları. İstanbul: Bilgi-Başarı Yayınevi.
 • Gedikoğlu, Ş. (1971). Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri. Ankara: İş Matbaacılık.
 • Gelişli, Y. (2006). Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Genelge (24.11.1945). İlköğretim İşlerinin Planlaştırılması Hakkında. Tebliğler Dergisi, Cilt 8, sayı 356.
 • Kırby, F. (2000). Türkiye‟de Köy Enstitüleri. Ankara: Güldikeni Yayınları.
 • Köy Enstitüleri İle İlgili Yasalar (2000). Cilt I-II. Ankara: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Köy Öğretmen Okullarına Alınacak Talebe Hakkında Tamim (26 Şubat 1940). Tebliğler Dergisi, Cilt 2, sayı 59.
 • MEB (1973). Cumhuriyetin 50. Yılında Millî Eğitimimiz. Ankara: Millî Eğitim Yayınları.
 • MEB Birinci Maarif Şurası (17-29 Temmuz 1999). Lâhika No: 30.
 • MEB Millî Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçler (1946). Ankara: Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları.
 • MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (1982). 1923-1982 Öğretim Yılları Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları. Ankara: Millî Eğitim Yayınları.
 • Muallim Mektepleri Talimatnamesi (10 Aralık 1930). Yücel, H. Â. (1994). Türkiye‟de Ortaöğretim içinde. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Öğretmen Okullarına Parasız Yatılı Olarak Alınacak Talebelerin İmtihanları Hakkında Genelge (27.07.1942). Tebliğler Dergisi. Cilt 4, sayı 183, 3 Ağustos 1942.
 • Öğretmen Yetiştiren Her Derecedeki Okul ve Enstitülere Öğrenci Kayıt ve Kabul Hakkında Genelge (31 Mart 1952). Tebliğler Dergisi. Cilt 5, sayı 688.
 • Öztürk, C. (1996). Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Öztürk, C. (2005). Türkiye‟de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Soysal, E. (1940). Kızılçullu Köy Enstitüsü Sistemi. İzmir: Marifet Basımevi.
 • Türkoğlu, P. (2000). Tonguç ve Enstitüleri. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Uygun, S. (2003). Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Bir Sözlü Tarih Araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Uygun, S. ve Kıncal, R. Y. (2006). Köy Enstitülerinin Canlı Tanıkları. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Yüksek Öğretmen Okulları Yönetmeliği (1955) İstanbul: Matbaacılık Okulu.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Selçuk UYGUN

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90606, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {707 - 730}, doi = {}, title = {Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi}, key = {cite}, author = {UYGUN, Selçuk} }
APA UYGUN, S . (2010). Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , 707-730 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90606
MLA UYGUN, S . "Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 707-730 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90606>
Chicago UYGUN, S . "Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 707-730
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi AU - Selçuk UYGUN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 707 EP - 730 VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi %A Selçuk UYGUN %T Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD UYGUN, Selçuk . "Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): 707-730 .
AMA UYGUN S . Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 707-730.
Vancouver UYGUN S . Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 730-707.