Year 2011, Volume 31 , Issue 1, Pages 65 - 87 2011-03-01

The Evaluation of Anatolian Teacher High Schools Students Opinions about Teaching Profession Knowledge Courses
Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Bayram ÖZER [1] , Recep KAHRAMANOĞLU [2]


In this study, it is aimed to evaluate the students\' opinions, studying at Anatolian Teacher High Schools, about teaching profession knowledge courses. The scope of this study involves the students studying at Anatolian Techer High Schools in Hatay in 2008-2009 education year. The sample of this study consists of 221 eleventh and last grade students chosen by simple sample method from the two of these high schools. According to the results of the study students\' views on teaching profession knowledge courses are observed not to change from school to school. Students were asked what problems they were facing in teaching profession courses about preparing students to the teaching profession, and most of the students taught that courses were mostly given theoretically. They added that teaching practice courses were short and that the teaching profession was not presented efficiently.
Bu çalışmada, AÖL\'lerde okuyan öğrencilerin ÖMB dersleri hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2008–2009 eğitim öğretim yılında, Hatay ilindeki AÖL\'lerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise bu liselerden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen iki lisedeki 11. ve 12. sınıflarda okuyan toplam 221 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ÖMB dersleri hakkındaki görüşleri okullara göre değişmemektedir. Öğrencilere AÖL\'de okutulan ÖMB derslerinin öğrencileri öğretmenlik mesleğine yöneltmede ne gibi sorunlar bulunduğu sorulmuş ve öğrencilerin çoğunluğu derslerin daha çok teorik olarak işlendiğini, staj uygulama süresinin kısa olduğunu ve öğretmenlik mesleğinin yeteri kadar t
 • Akyüz, Y. (1987). Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Yeri, Doğan Kitapevi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). AÖL Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler, Milli Eğitim Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 162: 136 – 145.
 • Çetin, Ş. Ve Çetin, F. (2006). Anadolu Öğretmen Liseleri ve Bu Liselerden Mezun Olmuş Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1 – 12.
 • Çoban, A. (1996). Eğitim Fakülteleri ile Eğitim Yüksekokullarının Programlar Açısından Bütünleştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çoban, A. (2004). Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Kaynağı Olarak Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 1, 55-64.
 • Çubukçu, Z. (1997). Anadolu Öğretmen Lisesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dilaver, H. H. (1994). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Şartları, Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul.
 • Erden, M. (2007). Eğitim Bilimlerine Giriş, Arkadaş Yayınevi, Ankara.
 • Gerek, R. (2006). Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Güleçen, S., Cüro, E. ve Semerci, N. (2008). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 1, 139 – 157.
 • Gürkan, T. (1993). İlkokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları ile Benlik Kavramları Arasındaki İlişki, Sevinç Matbaası, Ankara.
 • Işıksoluğu, M. (1987). Nitelikli Öğretmen Yetiştirmede Bazı Sorunlar, Eğitim ve Bilim Dergisi, 11, 63.
 • İsmailogulları, S. (1998). Anadolu Öğretmen Lisesi’nde okutulan Meslek Dersleri Programlarının Öğrencileri Öğretmenliğe Yönlendirmedeki Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (19.Baskı), Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Kavcar, C. (1982). Tarihe Karışan Bir Öğretmen Modeli: Yüksek Öğretmen Okulu. A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 1.
 • Kaya, Y. K. (1977). İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Nüve Matbaası, Ankara.
 • Keskin, G., Sağlam, N., Efe, Z., Argun, G., Çakır, V. ve Uzala, M. (2007). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meleğine Bakışı, Öğretmene Proje Yaptırma Eğitimi Projesi, Batman.
 • Kuru, C. (1993). Öğretmen Yetiştirme, Çağdaş Eğitim Dergisi, 18 (189).
 • MEB. (2010). Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürlüğü, 2009 – 2010 Sayısal Verileri, Ankara. http://oyegm.meb.gov.tr/istatistik/istatistik.htm adresinden 21.11.2010 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2011). Anadolu Öğretmen Lisesi Yönetmeliği, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara. http://oyegm.meb.gov.tr/egitim/aol_tanitim.htm adresinden 30.03.2011 tarihinde alınmıştır. MEB. (2009). Milli Eğitim
 • Şuraları (1939 – 2006), Ankara.
 • http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/sura. Adresinden 17.06.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Resmi Gazete. (1990). 12.12.1990 tarih ve 20723 sayılı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği.
 • Şahin, N. (1992). Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Bayram ÖZER

Author: Recep KAHRAMANOĞLU

Dates

Publication Date : March 1, 2011

Bibtex @ { gefad90592, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {65 - 87}, doi = {}, title = {Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÖZER, Bayram and KAHRAMANOĞLU, Recep} }
APA ÖZER, B , KAHRAMANOĞLU, R . (2011). Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 65-87 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90592
MLA ÖZER, B , KAHRAMANOĞLU, R . "Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 65-87 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90592>
Chicago ÖZER, B , KAHRAMANOĞLU, R . "Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 65-87
RIS TY - JOUR T1 - Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Bayram ÖZER , Recep KAHRAMANOĞLU Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 87 VL - 31 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Bayram ÖZER , Recep KAHRAMANOĞLU %T Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZER, Bayram , KAHRAMANOĞLU, Recep . "Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 1 (March 2011): 65-87 .
AMA ÖZER B , KAHRAMANOĞLU R . Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 65-87.
Vancouver ÖZER B , KAHRAMANOĞLU R . Anadolu Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 87-65.