Year 2011, Volume 31 , Issue 1, Pages 31 - 52 2011-03-01

Multi Analysis Model Concerning the Performance of The Works Based on Turkish Traditıional Folk Music Songs in Piano Instruction
Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli

Ferit BULUT [1]


This research has been conducted to construct a model in relation to Turkish Folk Music songs that are arranged for piano instruction. The multi-analysis model (Constructing the Multi-Analysis Model) that has been developed in the study essentially includes the traditional and polyphonic analysis of musical works. The traditional dimension of analysis consists of listening to the traditional form and watching the traditional dance of the song along with the musicological analysis of the work. On the other hand, the polyphonic dimension of analyses includes such components as formal structure analysis and armonic structre analysis. The sample of musical work was composed of “Hoş Gelişler Ola” from the album “Op.11 Gençler İçin I” (For the Youth I) by İstemihan Taviloğlu and was made its Multi-Analysis.
Bu araştırma, piyano için düzenlenen geleneksel Türk halk müziği kaynaklı eserlerin seslendirilmesine yönelik bir model oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen “Çoklu Analiz Modeli” temelde, eserin geleneksel boyuttaki analizi ile çok seslilik boyutundaki analizinin yapılmasıyla oluşmaktadır. Geleneksel boyuttaki analizin içeriği başlıca, eserin müzikbilimsel analiziyle birlikte, eserin geleneksel hâlinin dinlenilmesi ve geleneksel oyununun seyredilmesi öğelerinden oluşmaktadır. Çok seslilik boyutunda yapılan analizin içeriği ise, başlıca biçimsel analiz ile armonik analiz öğelerinden oluşmaktadır. Araştırmanın eser örneklemine, İstemihan Taviloğlu\'na ait “Op.11 Gençler İçin I” adlı yapıtında yer alan “Hoş Gelişler Ola” alınmıştır ve “Çoklu Analizi” yapılmıştır.
 • Angı, H. (Tarihsiz). Marşlarda Türkülerde Atatürk, Ankara, 7. Baskı, Angı Yayınları.
 • Antep, E. (2006). Türk Bestecileri Eser Kataloğu Çağdaş Türk Müziği Bestecilerinin Yapıtlarından Oluşturulmuş Eser Listesi, Ankara, Sevda – Cenap And Müzik Vakfı Yayınları.
 • Berki, T. ve Çevik S. (2004). Koro Eserlerinde Performansa Yönelik Bir Analitik Model, “TAYF Müzik Araştırma Dergisi / Turkish Journal of Musical Research”, Yıl: 1, Sayı: 1.
 • Birdoğan, N. (1988). Notalarıyla Türkülerimiz, İstanbul, 1. Baskı, Özgür Yayın- Dağıtım.
 • Büyükkayıkcı, G. E. (2008). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Keman Öğrencilerine Uygulanan Müzikal Boğumlama Eğitiminin Temel Müzikal Boğumlama Özelliklerine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Demirsipahi, C. (1975). Türk Halk Oyunları, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ercan, N. (2008). Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler, Ankara, Sözkesen Matbaası.
 • Erdener, T. (17.06.2008 tarihinde yapılan görüşme).
 • Keskin, E. (18.03.2007 tarihinde yapılan görüşme).
 • Mimaroğlu, İ. (1995). Müzik Tarihi, 5. Basım, İstanbul, Varlık Yayınları.
 • Say, A. (1998). Türkiye’nin Müzik Atlası, İstanbul, Borusan Kültür Sanat Yayınları A.Ş.
 • Şen, S. B. (1999). Piyano Tekniğinin Biyomekanik Temelleri, Pan Yayıncılık, İstanbul.
 • Tanses, H. (2006). Kurtuluş Savaşı Türküleri, İstanbul, 1. Baskı, Say Yayınları.
 • Taviloğlu, İ. (22.12.2005 tarihinde yapılan görüşme).
 • Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT) Müzik Dairesi Yayınları, Yaprak Nota, Hoş Gelişler Ola, THM 1087-16/6/1975 EK
 • Nota 18. Araştırmada Çoklu Analizi Yapılan Eser
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferit BULUT

Dates

Publication Date : March 1, 2011

Bibtex @ { gefad90590, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {31 - 52}, doi = {}, title = {Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli}, key = {cite}, author = {BULUT, Ferit} }
APA BULUT, F . (2011). Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 31-52 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90590
MLA BULUT, F . "Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 31-52 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90590>
Chicago BULUT, F . "Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 31-52
RIS TY - JOUR T1 - Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli AU - Ferit BULUT Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 52 VL - 31 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli %A Ferit BULUT %T Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD BULUT, Ferit . "Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 1 (March 2011): 31-52 .
AMA BULUT F . Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 31-52.
Vancouver BULUT F . Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 52-31.