Year 2011, Volume 31 , Issue 1, Pages 15 - 29 2011-03-01

Reading as a Mental and Physical Process
Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma

Mehmet KURUDAYIOĞLU [1]


Reading, by being taken into consideration the various aspects in different ways, has been identified by great many people. The reason why these definitions differ from each other is that reading becomes an invisible mental process. Briefly, reading is a process that makes the written symbols meaningful, conceivable and interpretable. Undoubtedly, deriving a meaning from the text and understanding and interpreting the ideas form according to the mental and physical properties of the person who makes this action. The text is just a reminder in the process of reading. Because, the main purpose is making sense the message sent in the brain of the person reading by being coded in the alphabetic ways, and the text is only tool. In this study, the mental and physical aspects of reading process which cover vision, perception, understanding, comprehension, evaluation and interpretation stages are emphasized.
Okuma, değişik yönleri dikkate alınarak birçok kimse tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlamaların farklılık göstermesinin sebebi, okuma eyleminin gözle görülmeyen zihinsel bir süreç olmasıdır. Kısaca okuma; yazılı simgeleri anlamlandırma, kavrama ve yorumlama eylemidir. Kuşkusuz, metinden anlam çıkarma ve düşünceleri anlayıp yorumlama, bu eylemi yapan kişinin zihinsel ve fiziksel özelliklerine göre oluşmaktadır. Okuma sürecinde, metin sadece bir uyarıcıdır. Çünkü asıl amaç alfabeler halinde kodlanarak iletilen mesajın okuyan insanın beyninde anlamlandırılmasıdır, metin sadece bir araçtır. Bu çalışmada, görme, algılama, anlama, kavrama, değerlendirme ve yorumlama aşamalarını kapsayan okuma sürecinin zihinsel ve fiziksel unsurları üzerinde durulmuştur.
 • Akçamete, G. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Okumalarının Değerlendirilmesi Ank. Ünv. Eğt. Bil. Fak. Dergisi, 22(2), 735-754.
 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H. (2010) Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2008). Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Avcıoğlu, H. (2000). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi Eğitim ve Bilim. C.25, (Ocak) S.115, s.10-17.
 • Binbaşıoğlu, C. (1993). Okumanın Mekanizması ve Okuma Aracının Bazı Nitelikleri. Çağdaş Eğitim. C.18 (Kasım), S.193, s.15-20
 • Blaha, B. A. ve Bennett, J. M. (1993). Yeni Okuma Teknikleri. (Çev. Doğan Şahiner), İstanbul: Rota Yayınları.
 • Buzan, T. ve Keene, R. (1996). Dehanın El Kitabı. İstanbul: Sabah Yayınları.
 • Doğan, M. (2001). Neyi Nasıl Görüyoruz? Nasıl Öğreniyoruz? Popüler Bilim. Haziran Sayısı. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~dogan/7.html (Erişim: 28.12.2009).
 • Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yaynınevi.
 • Güneş, F. (1997). Okuma-Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları Güneş,
 • İ. (2009). Okuma ve Hızlı Okuma Eğitimi,
 • http://idari.cu.edu.tr/igunes/hizli1.htm1 (Erişim: 24.12.2009).
 • Kadıoğlu, M. (2004). Çok Hızlı Okuma Teknikleri. İstanbul: İm Yayınları.
 • Onan, B. (2009). Türkçe Dil Yapılarının Ana Dili Eğitimindeki İşlevleriyle İlgili Bazı Tespitler. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl.3, S.4. (Bahar), s.83-92.
 • Özbay, M. (2009). Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Richaude, F. ve Gauouelin, M. F. (1990). Çok Hızlı Okuma Teknikleri, (Çev: A. Sarp), Ankara: Nil Yayınları.
 • Tanrıdağ, O. (1991). Davranış Nörolojisi Yazıları. Ankara: GATA Basımevi.
 • Tanrıdağ, O. (1993). Afazi, Ankara: GATA Basımevi.
 • Towler, D. B. (1936). Okumanın Tatbik Edilmiş Psikolojisi (Çev. Rahmi İ. Kolçak), İstanbul: Şirketi Mürettebiye Basımevi.
 • Türkkan, R. O. (2000). Anlayarak Çok Hızlı Okuma. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yüksel, A. F. ve Yurdaışık, I. (2001). Göz ve Görme. Popüler Bilim, Haziran Sayısı, http://www.genetikbilimi.com/tip/gorme.html (Erişim: 28.12.2009).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KURUDAYIOĞLU

Dates

Publication Date : March 1, 2011

Bibtex @ { gefad90588, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {15 - 29}, doi = {}, title = {Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma}, key = {cite}, author = {KURUDAYIOĞLU, Mehmet} }
APA KURUDAYIOĞLU, M . (2011). Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 15-29 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90588
MLA KURUDAYIOĞLU, M . "Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 15-29 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90588>
Chicago KURUDAYIOĞLU, M . "Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 15-29
RIS TY - JOUR T1 - Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma AU - Mehmet KURUDAYIOĞLU Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 29 VL - 31 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma %A Mehmet KURUDAYIOĞLU %T Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD KURUDAYIOĞLU, Mehmet . "Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 1 (March 2011): 15-29 .
AMA KURUDAYIOĞLU M . Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 15-29.
Vancouver KURUDAYIOĞLU M . Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 29-15.