Year 2011, Volume 31 , Issue 2, Pages 339 - 357 2011-06-01

The Perception Ability of the Candidates of Turkish-Language Teachers about Features Found in Child's
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları

Mehmet TEMİZKAN [1]


The aim of this research is to determine the perception ability of the candidates of Turkish-Language Teachers about features found in child's books. General scanning model is used in the research. With this aim, features found in child's books are asked for writing to 108 candidates of Turkish-Language Teachers having taken the lesson of child's literature in the department of Turkish-Language Teaching of Education Faculty in Mustafa Kemal University. The findings obtained from the candidates of teachers are evaluated according to the Scale of Features Found in Child's Books. According to the results, candidates of Turkish-Language Teachers have a capacity over the average about features found on the coverage of child's books. However, the candidates are determined not to have enough capacity about the features of content, language and expression.
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikleri algılama durumlarını belirlemektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Çocuk Edebiyatı dersini almış olan 108 Türkçe öğretmeni adayından çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikleri yazmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarından elde edilen bulgular Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler Ölçeğine göre değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkçe öğretmeni adayları çocuk kitaplarının dış yapısında bulunması gereken özellikler konusunda ortalamanın üzerinde bir bilgi düzeyine sahiptir. Öğretmen adaylarının içerik ile dil ve anlatım özellikleri açısından ise yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları tespit edilmiştir.
 • Aral, N. ve Gürsoy, F, (2000). Kitabın Çocuğun Gelişiminde Yeri ve Önemi. 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ankara. Aşılıoğlu, B. (2000). İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Çocuk Kitaplarının Yeri. 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ankara.
 • Ataseven, F ve İnandı, Y. (2000). Çocuk Kitaplarının Çeşitli Yönleriyle İncelenmesi. 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ankara.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. 174, 116-134.
 • Dilidüzgün S. (2000). Çocuk Kitaplarında Yazınsal Nitelik. 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ankara. Erdal, K. (2008). Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Kitapları. Milli Eğitim Dergisi. 178, 156-165.
 • Erdal, K. (2008). Okul Öncesi Dönem Çocuk Kitaplarında Temizlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 339-356.
 • Gökşen, E. N. (1985). Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Güleryüz, H. (2002). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Gürel, Z. - Temizyürek, F. ve Şahbaz, N. K. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Kitap.
 • Kale, N. (2000). Düşündüren Çocuk Kitapları. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ankara.
 • Kantemir, E. (1979). Çocuk Kitapları Sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 12 , 191-202.
 • Kavcar, C. (1994). Edebiyat ve Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Kaya, İ. (2000). Çocuk Kitabı Resimlerinde Klişe Yaklaşımlar. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ankara.
 • Kılıç, A. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslerin Öğrenilme Düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6, 136-145.
 • Kılıç. A. (2006). İlköğretim Ders Kitaplarının Çocuğun Görsel Sanat Eğitimlerine Katkıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21, 24-39.
 • Lüle, E. (2007). Yedi Farklı Çocuk Kitabının Çocuk Yazını İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8, 17–30.
 • Nas, R. (2002). Örneklerle Çocuk Edebiyatı. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Oğuzkan, F. (2006). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, S. (2002). Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet. Milli Eğitim Temel Yasası ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 35, 25-37.
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Sınar, Çılgın, A. (2006). Çocuğa Büyülü Bir Dünyanın Kapılarını Açmak. Milli Eğitim Dergisi. 172, 175-182.
 • Sınar, Çılgın, A. (2007). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Şahbaz, N. K. (2008). Çocuk Edebiyatında İhmal Edilmiş Bir Edebî Tür: Deneme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15, 189–203.
 • Şimşek, T. (2006). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Rengârenk Yayınları.
 • Ungan, S. (2006). Fabl Türünün Çocuk Edebiyatındaki Yeri ve Günümüzde Bu Türden Yararlanma Olanakları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14, 105- 114.
 • Yağcı, Y. (2007). Çocuk ve Gençlerin Kitaba Ulaşmasındaki Köprüler. Türk Kütüphaneciliği. 1, 62-71.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet TEMİZKAN

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { gefad90586, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {339 - 357}, doi = {}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları}, key = {cite}, author = {TEMİZKAN, Mehmet} }
APA TEMİZKAN, M . (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (2) , 339-357 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90586
MLA TEMİZKAN, M . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 339-357 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90586>
Chicago TEMİZKAN, M . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 339-357
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları AU - Mehmet TEMİZKAN Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 339 EP - 357 VL - 31 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları %A Mehmet TEMİZKAN %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD TEMİZKAN, Mehmet . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 2 (June 2011): 339-357 .
AMA TEMİZKAN M . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 339-357.
Vancouver TEMİZKAN M . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikleri Algılama Durumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 357-339.