Year 2011, Volume 31 , Issue 2, Pages 459 - 477 2011-06-01

The Prediction of the Levels of Mathematics Achievement and Anxiety of the Social Sciences and Primary Education Students to their Geography Achievement
Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması

Mehmet BEKDEMİR [1] , Adem BAŞIBÜYÜK [2]


The aim of the study is to examine whether the levels of students' mathematics achievement and anxiety predict their geography success in primary school and social sciences teaching programs. Predictive correlation research design was used in the study. The study included 145 randomly selected sophomore students who taught in both primary school and in social studies teaching programs of education faculty in a university, in the academic year 2010-2011. The study took place in the eastern Anatolia region of Turkey. Both qualitative and quantitative data analysis indicate that there are significant correlations between mathematics achievement and mathematics anxiety, on the one hand, and geography achievement, on the other. Both mathematics achievement and mathematics anxiety are significant factors in successful geography achievement, and these factors explain about one-fourth of the total variance
Çalışmanın amacı, ilköğretim sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği programlarındaki öğrencilerin matematik başarı ve matematik kaygı düzeylerinin coğrafya başarısını yordayıp yordamadığını araştırmaktır. Çalışmada yordayıcı ilişkisel (korelasyonel) araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, Doğu Anadolu bölgesinin nüfus açısından orta ölçekli bir ilinde bulunan üniversitedeki eğitim fakültesinin ilköğretim sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim görenlerden rastgele seçilmiş 145 ikinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Hem nitel hem de nicel verilerin analiz sonuçlarına göre matematik başarı ve kaygısı ile coğrafya başarısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Matematik başarısı ve kaygısı, coğrafya başarısının anlamlı birer açıklayıcısı olduğu görülmüştür. Buna göre toplam coğrafya başarısının yaklaşık dörtte biri matematik başarı ve kaygısıyla açıklanabilir.
 • Alim, M. & Altaş, N. (2005). Coğrafya öğretmenlerinin dokuzuncu sınıf coğrafya dersinin içeriği ve öğretim süreci hakkındaki görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 168, 173-185.
 • Araujo, J., L. (2008). Contradictions in mathematical modeling activities from a critical mathematics education Perspective. In J.F. Matos, P. Valero & K. Yasukawa (Eds). Proceedings of the Fifth International Mathematics Education and Society Conference. Lisbon: Centro de Investigação em Educação, Universidade de Lisboa –Department of Education, Learning and Philosophy, Aalborg University, 177– 185.
 • Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı ve başarılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2),169-189.
 • Bekdemir, M. (2010). The pre-service teachers’ mathematics anxiety related to depth of negative experiences in mathematics classroom while they were students. Educational Studies in Mathematics, 75, 311–328.
 • Bodgan, R. C. ve Biklen, S.K. (1992). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. London: Ally - Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğanay, H. (1999). Coğrafyaya Giriş. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Elibüyük, M. (1995). Matematik Coğrafya. Ankara: Ekol Yayınevi.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education (6th ed.). Boston: MA: McGraw-Hill.
 • Geography for Life, (1994). The National Geography Standards, Washington, D.C. Geography Education Standards Project.
 • Gülüm, K. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin fiziki coğrafya konularındaki bazı temel kavramları anlama düzeyi ve kavram yanılgıları. Akademik Bakış Dergisi, 20.
 • Güner, B. & Çiftçi, D. (2010). Popüler Bilim Anlayışı ve Coğrafyanın Popülerliği, Bilim Teknik Dergisi Örneği. Doğu Coğrafya Dergisi, 24, 131-155.
 • Kaymakcı, S. (2009). Yeni sosyal bilgiler programı neler getirdi? Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (5), 1530-1545.
 • MEB, (2005). Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Miller, L. D., & Mitchell, C.E. (1994). Mathematics anxiety and alternative methods of evaluation. Journal of Instructional Psychology. 21(4), 353-358.
 • Reynolds, R., C., Livingston, B., R., & Wilson, V. (2006). Measurement and Assessment in Education. New York: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Taş, H. İ, (2008). Coğrafi beceriler ve bunları öğrencilere kazandırma yolları. Doğu Coğrafya Dergisi, 20, 45-57.
 • Taşar M., F., İngeç, Ş., K., & Güneş, P., Ü. (2010). Grafik çizme ve anlama becerisinin saptanması. <www. gazi edu tr>, (2010, Aralık 28).
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK, (2007). “Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama”.<http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/yeni_programlar_ve_icerik.ht m> (2007, Haziran 1).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet BEKDEMİR

Author: Adem BAŞIBÜYÜK

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { gefad90580, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {459 - 477}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması}, key = {cite}, author = {BEKDEMİR, Mehmet and BAŞIBÜYÜK, Adem} }
APA BEKDEMİR, M , BAŞIBÜYÜK, A . (2011). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (2) , 459-477 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90580
MLA BEKDEMİR, M , BAŞIBÜYÜK, A . "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 459-477 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90580>
Chicago BEKDEMİR, M , BAŞIBÜYÜK, A . "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 459-477
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması AU - Mehmet BEKDEMİR , Adem BAŞIBÜYÜK Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 477 VL - 31 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması %A Mehmet BEKDEMİR , Adem BAŞIBÜYÜK %T Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD BEKDEMİR, Mehmet , BAŞIBÜYÜK, Adem . "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 2 (June 2011): 459-477 .
AMA BEKDEMİR M , BAŞIBÜYÜK A . Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 459-477.
Vancouver BEKDEMİR M , BAŞIBÜYÜK A . Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 477-459.