Year 2011, Volume 31 , Issue 2, Pages 509 - 524 2011-06-01

Determining the Hopelessness Level of Hacettepe University Ankara State Conservatoire Music Undergraduates
Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği

Ayda ARAS [1]


This is a descriptive study that examines the hopelessness levels of undergraduates of the Music department, Ankara State Conservatoire, Hacettepe University. The environment of the study is the conservatoires present in Turkey and the target population of the study consists of Hacettepe University undergraduates of the Music department. From this target population, 71 students were randomly chosen as samples in order to determine the students' hopelessness levels by carrying out a 20-question Beck hopelessness scale. According to the statistics of the lower dimensions of feelings and expectations about the future, loss of motivation, and hope, students range at the highest level in the hope lower dimension and at the lowest level in feelings and expectations about the future lower dimension. When the high schools the undergraduates graduated from were compared, a meaningful difference was observed between graduates of conservatoire high schools and regular high schools in relation to
Bu araştırma, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik bölümü lisans öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerini inceleyen betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Türkiye'deki mevcut konservatuarlar, örneklemi ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet konservatuarıdır. Müzik bölümü Lisans öğrencilerinden rastgele seçilmiş 71 öğrencinin umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacıyla öğrencilere 20 sorudan oluşan Beck umutsuzluk ölçeği uygulanmıştır. Umutsuzluğun gelecekle ilgili duygular ve beklentiler, motivasyon kaybı ve umut alt boyutlarına göre yapılan istatistiklerde öğrencilerin en yüksek düzeyde umut alt boyutunda, en düşük düzeyde de gelecek ile ilgili duygular ve beklentiler alt boyutunda dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin mezun oldukları lise durumuna göre yapılan karşılaştırmada gelecekle ilgili duygu ve beklentilerin konservatuar lisesi mezunları ile diğer liselerden mezun öğrencilere ait ortalamalarda anlamlı derecede farklılık görülmüştür. Bu
  • Ağır, M.(2007). Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
  • Ceyhan, A. A.(2004). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi,1, 91-102.
  • Durak A, Palabıyıkoğlu R.(1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği geçerlilik çalışması. Kriz Dergisi, 2,311-319.
  • Özmen, D., Dündar, E.P. Çetinkaya, Ç.A., Taşkın, O. ve Özmen, E. (2008). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve umutsuzluk düzeyini etkileyen etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9 , 8-15
  • Page, R. M.(1991). Loneliness As a Risk Factor in Adolescent Hopelessness. 25,(2),189-195
  • Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye‟deki Durum, Ankara.
  • Uçaner B.,Özçelik, S.(2010). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. EKEV Akedemi Dergisi, 14(42), 341-350.
  • Yerlikaya, İ. (2006). Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma ve Hobi Terapiye Dayalı “Umut Eğitimi Programları”nın İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyine Etkisi.Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayda ARAS

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { gefad90577, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {509 - 524}, doi = {}, title = {Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği}, key = {cite}, author = {ARAS, Ayda} }
APA ARAS, A . (2011). Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (2) , 509-524 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90577
MLA ARAS, A . "Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 509-524 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90577>
Chicago ARAS, A . "Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 509-524
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği AU - Ayda ARAS Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 509 EP - 524 VL - 31 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği %A Ayda ARAS %T Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD ARAS, Ayda . "Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 2 (June 2011): 509-524 .
AMA ARAS A . Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 509-524.
Vancouver ARAS A . Müzik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 524-509.