Year 2011, Volume 31 , Issue 2, Pages 525 - 549 2011-06-01

The Evaluation of the Teacher Candidates Behavior at with Respect of a Democratic Class Atmosphere
Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi

Yücel KAYABAŞI [1]


In this study it is aimed to learn the levels of participation into the principles of democracy and make the prospective teacher candidates studying at Gazi University, Faculty of Education evaluate the in-class behaviors of both their instructors and their own ones with respect of a more democratic class atmosphere. This study is a descriptive field study. The study was applied on randomly chosen 558 teacher candidates who were studying at Gazi University, Faculty of Education in 2008-2009 educational year. In the study five grid Likert scale was used. The reasonable level while testing the levels was taken as 0,05. In the analysis of the gathered results the mean, frequency, percentage, standard deviation were used as well as the t-test according to the variants presumed. According to the findings of the study, a reasonable difference was seen on teacher candidates' highly rated participation into the principles of democracy and their evaluating the in-class behaviors of both their i
Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarıyla, matematik öğretiminde önemli bir öğrenme alanı olan geometri kapsamında dörtgenlerle ilgili kavram haritaları oluşturarak adayların bilgi düzeylerini belirlemek ve kavram haritalarını oluşturmadaki yeterliklerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda adaylara dörtgenlerin tanımları ve aralarındaki ilişkilerle ilgili açık uçlu sorular sorulmuş daha sonra adaylardan tanımladıkları kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren bir kavram haritası oluşturmaları istenmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının büyük ölçüde dörtgenlerin tanımlarını yapabildikleri ancak kavram haritalarını oluştururken, oluşturdukları çapraz bağlantılar arasında anlamlı ilişkiler kuramadıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları tarafından oluşturulan kavram haritaları uzman kavram haritası ile karşılaştırıldığında öğretmen adaylarının kavram haritalarını oluşturmada çeşitli eksiklikleri olduğu belirlenmiştir.
 • Akbag, M.ve Deniz, L. (2003). Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Birbirlerine Yöneli Algıları: Transaksiyonel Analiz Açısından Bir Değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 2. Cilt 3 sf 263-293.
 • Aydoğan, İ.ve F. Kukul.(2003). Öğretmen ile Öğretim Üyelerinin Demokratik Davranışlarının Analizi, Eğitim Araştırmaları, Bahar, Sayı:11, s.23-32.
 • Başar, H. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Başaran, İ.E.(1987). Demokrat Öğrenci Nasıl Yetiştirilir? Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi: 1986. Cilt: 19, Sayı:1-2, Ankara: 1987, s.111-115.
 • Boydaki M. ve Diğerleri (2009). Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 1-3 Eylül Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İzmir.
 • Chatterjee, M. (2003). Democratic Classrooms: A Base for Preventing Classroom Behavior Problems
 • Demirbolat, A. (1999) Demokrasi ve demokratik eğitim, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5 (18), 229–244.
 • Demirtaş, H.(2004) Demokratik Sınıf Yönetimi ve Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultay ı6-9 temmuz İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Duman T, G.Koç (2004) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 temmuz İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Erdem, A. R. & Sarıtaş, E. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Algıları (PAÜ Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 525–538.
 • Ergün, M. ve Duman, T. ve Kıncal, R. Y. ve Arıbaş, S. (1999) İdeal Bir Öğretim Elemanının Özellikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 3.
 • Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayını.
 • Genç, S. Z. ve Kalafat T. Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri ile Problem Çözme Becerileri. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 3(2), 135-147.
 • Karakütük, K. (2001). Demokratik Laik Eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Kıncal, R. ve Işık, H. (2003) Demokratik eğitim ve demokratik değerler, Eğitim Araştırmaları. 3(11), 54–58
 • Korkut, H. (1999) Öğretim üyelerinin pedogojik formasyon gereksinimleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5 (20) , 477–502
 • Maboçoğlu, M. (1999) Demokrasi eğitimi nasıl olmalıdır? , Eğitim ve Bilim, 23 (111), 56–59
 • Mabovula, N. (2009). Giving voice to the voiceless through deliberative democratic school governance South African Journal of EducationCopyright EASAVol 29: 219-233
 • Miser, R. (1991) Demokrasi Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24(1), 49-54
 • Öncül, R. (2000), Eğitim ve Eğitim Bilimler Sözlüğü, M.E.B.Yaınlarıy., İstanbul, 2000.
 • Sağlam, H.(2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum Geliştirmedeki Rolü, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:146, Ankara, 2000, s.67-71.
 • Şimşek, A. (2000). Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Şişman,M.Turan S. (2005). Eğitim ve Okul Yöneticiliği.(Edt.Yüksel Özden) Ankara: PegemA Yayıncılık 2. Baskı.
 • Şimşek U. ve Diğerleri (2004) Lise Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerin Demokratik Tutumlarına Grupla Öğretim Yönteminin Etkisinin İncelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Erzurum Sayı 9.
 • Sönmez, V. (2003). Dizgeli Eğitimle Sınıf Ortamında Doğrudan Demokrasi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Bahar 2003, Sayı:11, s.64-72
 • Taçman, M. (2009).İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları. Cypriot Journal of Educational Sciences. Cilt 1 Sayı 1 Sayfa 30-46
 • Tanıllı, S. (1989). Nasıl bir Eğitim İstiyoruz? 3. Baskı. İstanbul: Amaç Yayıncılık, Topuz, H. (1989) Demokrasi Eğitiminde Boyutlar ve Sorunları (Panel: 1) Demokrasi İçin Eğitim Ankara: TED Yayınları.
 • Varış, F. (1995). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.
 • Wyett, J. L. (1998). John Dewey and Earl Kelly: Gaints in Democratic Education. Education .Vol: 119, Issue 1, 1998, 151-161
 • Yağcı, E. (1998). Demokrasi ve Eğitim, Eğitim ve Bilim Dergisi, 22 (107), 15
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yücel KAYABAŞI

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { gefad90576, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {525 - 549}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KAYABAŞI, Yücel} }
APA KAYABAŞI, Y . (2011). Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (2) , 525-549 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90576
MLA KAYABAŞI, Y . "Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 525-549 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90576>
Chicago KAYABAŞI, Y . "Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 525-549
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi AU - Yücel KAYABAŞI Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 525 EP - 549 VL - 31 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi %A Yücel KAYABAŞI %T Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD KAYABAŞI, Yücel . "Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 2 (June 2011): 525-549 .
AMA KAYABAŞI Y . Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 525-549.
Vancouver KAYABAŞI Y . Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 549-525.