Effects of the Analitical Memorization Approach on Piano Pieces
Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği

Özgür EROĞLU [1]


The purpose of the study was to investigate the effects of the analitical memorization approach on the achievements of students of the Music Education Departments on playing piano pieces from memory. The model of the research is "quasi-experimental" based on nonequivalent control group. The population of the research is the entire group of students at the Music Department of Gazi Education College of Gazi University. The sample, 22 students, was selected from the population of the third year students of 2009-2010 academic year. The subjects included in this study was assigned to either the control group or the experimental group. Each student's performance was recorded during the pre-test and post-test periods. The performances was evaluated and the collected data was compared by Wilcoxon Signed-Rank Test and Mann-Whitney U Test, using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). As a result of the research, it was found out that the effects of the analitical memorization ap
Bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin piyano eserlerini ezbere çalma başarılarında, analitik ezberleme yaklaşımının etkililiğini araştırmaktır. Araştırmanın modeli, eşitlenmemiş kontrol gruplu "yarı-deneysel model"dir. Araştırmanın evrenini Türkiye'deki GSE Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalları, örneklemini ise GÜGEF GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği anabilim dalında 2009-2010 öğretim yılında 3. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden seçilen 22 öğrenci oluşturmaktadır. Deney aşamasında, örneklem grubu, biri deney diğeri kontrol olmak üzere iki gruba ayrılmış, hem öntest hem de sontest aşamalarında her bir öğrencinin ezber performansının video kayıtları alınmıştır. Yapılan performans değerlendirmesi sonucunda elde edilen veriler, SPSS programı aracılığıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U Testi uygulanarak karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, analitik ezberleme yaklaşımının, öğrencilerin piyano eserlerini ezbere çalma başarılarını o
  • Aiello, R. and Williamon, A. (2002). Memory. In R. Parncutt. And G. E. McPherson (Eds.). The Science and Psychology of Music Performance, Creative Strategies for Teaching and Learning. New York : Oxford University Press.
  • Bastien, J. W. (1988). How to teach Piano Successfully. (Third edition). San Diego, California: Neil A. Kjos Music Company.
  • Chaffin, R., Imreh, G. and Crawford, M. (2002). Practicing Perfection - Memory and Piano Performance. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Eren, S. (2006). Devlet Konservatuvarları Müzik Bölümü İlköğretim ve Lise Devresi Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Öğrencilerinin Enstrüman Çalmada Ezberi Kullanma Ezber Çalma Durumları (Hacettepe Üniversitesi Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
  • Haydon, G. (1996). İnternalization via Memorization for the Intermediate Student. In J. Lyke, Y. Enoch and G. Haydon (Eds.). Creative Piano Teaching (p. 340-347). (Third edition). Champaign, Illinois: Stipes Publishing.
  • Kanizi, G. (1999). Piyano Çalmada Ezber. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Rickey, E. L. (2004). An Investigation to Observe the Effects of Learning Style on Memorization Approaches Used by University Group Piano Students When Memorizing Piano Literature. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ball State University, Indiana, USA.
  • Uzunoğlu, B. (2006). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ezber Çalmanın- Söylemenin Öğrenci Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lİsans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
  • Williamon, A. (1999). The Value of Performing from Memory. Psychology of Music, 27, 84-95.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgür EROĞLU

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { gefad90574, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = { - 2}, doi = {}, title = {Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği}, key = {cite}, author = {EROĞLU, Özgür} }
APA EROĞLU, Ö . (2011). Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (2) , . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90574
MLA EROĞLU, Ö . "Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90574>
Chicago EROĞLU, Ö . "Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği AU - Özgür EROĞLU Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - 2 VL - 31 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği %A Özgür EROĞLU %T Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD EROĞLU, Özgür . "Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 2 (June 2011): -2 .
AMA EROĞLU Ö . Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): -2.
Vancouver EROĞLU Ö . Piyano Eserlerine Yönelik Analitik Ezberleme YaklaÄ¢ımının Etkililiği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 2-.