Year 2011, Volume 31 , Issue 2, Pages 605 - 618 2011-06-01

The Evaluation of Concept Maps Related to the Concept of Rectangles by form Teacher Candidates
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi

Mine AKTAŞ [1] , Hatice Kübra GÜLER [2]


The aim of this research, with form teacher candidates, is to determine the knowledge levels of candidates by establishing concept maps related to rectangles under geometry which is an important learning field in the teaching of mathematics and to research their competence in establishing concept maps. With this aim, candidates have been asked open ended questions related to the definitions of rectangles and the relationship between them, and then the candidates have been asked to establish concept maps indicating the concepts they have defined and the relationship between these concepts. At the end of the research, it has been seen that candidate teachers are able to define rectangles but that they couldn't establish meaningful relations between the cross-linking they have established while establishing the concept maps. Moreover, when the concept maps established by candidate teachers are compared with an expert concept map, it has been seen that they lack full competence in establis
Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarıyla, matematik öğretiminde önemli bir öğrenme alanı olan geometri kapsamında dörtgenlerle ilgili kavram haritaları oluşturarak adayların bilgi düzeylerini belirlemek ve kavram haritalarını oluşturmadaki yeterliklerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda adaylara dörtgenlerin tanımları ve aralarındaki ilişkilerle ilgili açık uçlu sorular sorulmuş daha sonra adaylardan tanımladıkları kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren bir kavram haritası oluşturmaları istenmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının büyük ölçüde dörtgenlerin tanımlarını yapabildikleri ancak kavram haritalarını oluştururken, oluşturdukları çapraz bağlantılar arasında anlamlı ilişkiler kuramadıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları tarafından oluşturulan kavram haritaları uzman kavram haritası ile karşılaştırıldığında öğretmen adaylarının kavram haritalarını oluşturmada çeşitli eksiklikleri olduğu belirlenmiştir.
 • Afamasaga-Fuata‟i, K. (2009). Analysing the “Measurement” strand using concept maps and vee diagrams. Ed. Afamasaga-Fuata‟i, K. (2009). Concept mapping in mathematics. Springer, New York.
 • Akkurt, Z.(2010). Kavram haritaları yardımıyla öğretmen adaylarının geometrik kavramları ilişkilendirmeleri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Baki, A. ve Şahin, S.M.(2004). Bilgisayar destekli kavram haritası yöntemiyle öğretmen adaylarının matematiksel öğrenmelerinin değerlendirilmesi, The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3, 2.
 • Çetin, Ö.F.ve Dane, A. (2004). Sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin geometrik bilgilere 427-436.
 • Çıldır, I. ve A.İ. Şen (2006). Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının kavram haritalarıyla belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 92-101.
 • Erdoğan, A. (2007). Kavram haritalarının calculus öğretiminde kullanılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • İngeç, Ş.K. (2008). Kavram haritalarının değerlendirme aracı olarak fizik eğitiminde kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35:195-206.
 • Kabaca, T. ve Özdemir, A. Ş., (2002). Ortaöğretim matematik eğitiminde kavram haritası kullanımı. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Kaptan, F. (1998). Fen öğretiminde kavram haritası yönteminin kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14: 95-99.
 • Kılınç, E. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki bilgi yapılarının kavram haritası yöntemiyle incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • McClure, J.R., Sonak, B. and Suen, H.K. (1999). Concept map assessment of classroom learning: reliability, validity and logistical practicality. Journal of Researchin Science Teaching, vol 36, no 4, p. 475-492.
 • Novak, J.D.and Gowin, D.B. (1984). Learning how to learn. Cambridge University Press: New York.
 • Pusey, E.L. (2003). The Van Hiele model of reasoning in geometry: a literature review. Mathematics Education Raleigh. North Carolina State University.
 • Ruiz-Primo, M.A., Schultz, S.E., Li, M., and Shavelson, R.J. (2001). Comparison of the reliability and validity of scores from two concept-mapping techniques. Journal of Research in Science Education, 38 (2), 260-278.
 • Şahin, F. (2002). Kavram haritalarının değerlendirme aracı olarak kullanılması ile ilgili bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 11, 17-32.
 • Şahin, B., (2004). Matematik dersinde kavram haritası yöntemini kullanarak öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin bir araştırma. VI. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul.
 • Şen, A.İ.ve Aykutlu, I. (2008). Öğrencilerin elektrik akımı konusundaki kavramlarının tespit kullanılması. Eurasian Journal of Educational Research, 31, 75-92.
 • Willams, C.G., (1998). Using concept maps to assess conceptual knowledge of function, Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 29, No. 4, pp. 414–421.
 • Yaman, H. (2006). İlköğretim ikinci kademe dil bilgisi derslerinde kavram haritası tekniğinin öğrenci başarısına ve hatırlamaya etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mine AKTAŞ

Author: Hatice Kübra GÜLER

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { gefad90573, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {605 - 618}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Mine and GÜLER, Hatice Kübra} }
APA AKTAŞ, M , GÜLER, H . (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (2) , 605-618 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90573
MLA AKTAŞ, M , GÜLER, H . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 605-618 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90573>
Chicago AKTAŞ, M , GÜLER, H . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 605-618
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi AU - Mine AKTAŞ , Hatice Kübra GÜLER Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 605 EP - 618 VL - 31 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi %A Mine AKTAŞ , Hatice Kübra GÜLER %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD AKTAŞ, Mine , GÜLER, Hatice Kübra . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 2 (June 2011): 605-618 .
AMA AKTAŞ M , GÜLER H . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 605-618.
Vancouver AKTAŞ M , GÜLER H . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 618-605.