Year 2011, Volume 31 , Issue 2, Pages 583 - 604 2011-06-01

Determining the Knowledge Levels of Science-Technology and Biology Pre-Service Teachers about Laboratory Safety
Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Solmaz AYDIN [1] , Emine Hatun DİKEN [2] , Mustafa YEL [3] , Mehmet YILMAZ [4]


The aim of the research is to determine the knowledge levels of science-technology and biology pre-service teachers about laboratory safety. The knowledge test, developed by the researchers, was used as the data collection tool in the research. The study group of the research consisted of 31 science and technology pre-service teachers and 36 biology pre-service teachers in their third years of education. The findings obtained in the research were expressed in the percentage-frequency form. The findings suggest that most science and technology pre-service teachers stated that, eating, drinking, and distracting and disturbing behaviours should not be allowed in the laboratory environment, whereas biology pre-service teachers suggested that people should not eat and drink and female students should not work with straggly hair. Besides, it was determined that both groups of teacher candidates recognized and correctly expressed the symbols of "gloves", "explosion safety" and "eye safety" mo
Araştırmanın amacı fen ve teknoloji ile biyoloji öğretmeni adaylarının laboratuvar güvenliği hakkındaki bilgi düzeylerini tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bilgi testi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 3. sınıfta öğrenim gören 31 fen ve teknoloji öğretmen adayı ile 36 biyoloji öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular yüzde-frekans şeklinde ifade edilmiştir. Elde edilen bulguların sonuçlarına bakıldığında Fen ve Teknoloji öğretmeni adaylarının büyük bir bölümü, laboratuvar ortamında bir şey yiyip içilmemesi, dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici davranışlarda bulunulmaması gerektiğini belirtirken, Biyoloji öğretmen adayları laboratuvar ortamında bir şey yiyip içilmemesi ve bayan öğrencilerin saçları dağınık bir şekilde çalışmamaları gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca her iki grup öğretmen adayının en fazla "eldiven", "patlama güvenliği" ve "göz güvenliği" sembollerini tanıyıp doğru bir şekilde
 • Hoff, D. J. (2003). Science-Lab Safety Upgraded After Mishaps. Education Week, 22(33): 1-21.
 • Turner, B. and Shamsid-Deen, K. K. (2005). Good, Messy, Frothing Fun. Teaching Problem-Based Lab Safety. Science Scope, 28(7):10-13.
 • Barrier, R. (2005). Making Sense of Safety: Cooperative Learning Activities Allow Students Time to Reflect on the Implications of Lab Safety Rules. Science Teacher, 72(6).
 • Bayraktar, Ş. Erten, S. ve Aydoğdu, C., (2006), Fen ve Teknoloji Öğretiminde Laboratuvarın Önemi ve Deneyler, M. Bahar (Editör), Fen ve Teknoloji Öğretimi (219-248), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Blosser, B. F. (1983). The role of the laboratory in science teaching. School Science and Mathematics, 83, 165-169.
 • Hasenekoğu, İ. (2003). Laboratuvar Güvenliği (2-3), Erzurum: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Hofstein, A. and Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52, 201–217.
 • Hofstein, A. and Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88, 28–54.
 • Chee, Y. S. (1997). Toward social constructivism: Changing the culture of learning in schools. International Conference on Computers in Education. Malaysia, Kuching. 81-88.
 • Sparks, C. (1994). The Role of the Laboratory in Science Teaching. CSTA Journal, Win: 2-6.
 • Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). Genetik Konularının Öğreniminde deney Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 196-200.
 • Tezcan, H. ve Bilgin, E. (2004). Liselerde Çözünürlük Konusunun Öğretiminde Laboratuvar Yönteminin ve Bazı Faktörlerin Öğrenci Başarısına Etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 175-191.
 • Koray, Ö., Yaman, S. ve Altunçekiç, A. (2004) Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmeye Dayalı Laboratuvar Yönteminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı, Problem Çözme ve Laboratuvar Tutum Düzeylerine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulmuş bildiri, Malatya.
 • Yurdakul, B. (2007). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Editör). Eğitimde Yeni Yönelimler (39-65). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • http://morrisonlabs.com/lab_safety.htm adresinden resimler 16.02.2011 tarihinde alınmıştır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Solmaz AYDIN

Author: Emine Hatun DİKEN

Author: Mustafa YEL

Author: Mehmet YILMAZ

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { gefad90572, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {583 - 604}, doi = {}, title = {Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {AYDIN, Solmaz and DİKEN, Emine Hatun and YEL, Mustafa and YILMAZ, Mehmet} }
APA AYDIN, S , DİKEN, E , YEL, M , YILMAZ, M . (2011). Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (2) , 583-604 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90572
MLA AYDIN, S , DİKEN, E , YEL, M , YILMAZ, M . "Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 583-604 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90572>
Chicago AYDIN, S , DİKEN, E , YEL, M , YILMAZ, M . "Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 583-604
RIS TY - JOUR T1 - Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Solmaz AYDIN , Emine Hatun DİKEN , Mustafa YEL , Mehmet YILMAZ Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 583 EP - 604 VL - 31 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi %A Solmaz AYDIN , Emine Hatun DİKEN , Mustafa YEL , Mehmet YILMAZ %T Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD AYDIN, Solmaz , DİKEN, Emine Hatun , YEL, Mustafa , YILMAZ, Mehmet . "Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 2 (June 2011): 583-604 .
AMA AYDIN S , DİKEN E , YEL M , YILMAZ M . Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 583-604.
Vancouver AYDIN S , DİKEN E , YEL M , YILMAZ M . Fen ve Teknoloji ile Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 604-583.