Year 2011, Volume 31 , Issue 3, Pages 817 - 842 2011-09-01

Primary School Teacher Candidates' Misconceptions on Some Fundamental Science Concepts with Three Annotated Questions
Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları

Tuncay TUNÇ [1] , Hatice Kübra AKÇAM [2] , İlbilge DÖKME [3]


This study has been conducted to explore misconceptions about fundamental science conceptions of primary school teacher candidates with three stage questions. For this purpose, the conceptual test consisting of tree-annotated 10 multiple choice questions was developed. The conceptual framework of the test is constructed by using primary school science curriculum in Turkey. This conceptual test was given to 301 senior class students of primary school teaching programme in seven education faculties. This paper involves one part of the study in which students' misconceptions about matter and change, and liveliness and life conceptions have been discussed. It has been found that an average of the teacher candidates have got misconceptions: 60,4% with one annotated questions, 48,43% with two annotated questions, 18,93% with three annotated questions. Moreover, it has been determined that students are rather inefficient in answering accurately and being exactly sure about the questions.
Bu araştırma, üç aşamalı çoktan seçmeli sorularla sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin bazı temel fen kavramları hakkında sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilköğretim programlarında yer alan kavramlardan ve literatürde çok sık karşılaşılan kavram yanılgılarından yararlanılarak 10 soruluk üç aşamalı açıklamalı-çoktan seçmeli bir kavram testi hazırlanmıştır. Kavram testi, yedi eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği programında okuyan 301 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Bu çalışmada fen ve teknoloji dersi programındaki "Madde ve Değişim ile Canlılar ve Hayat" öğrenme alanlarında yer alan bazı konularda öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları incelenmiş ve tartışılmıştır. Sonuçta; ortalama olarak öğrencilerin, %60,4'ü tek aşamalı sorularla, %48,43'ü iki aşamalı sorularla, %18,93'ü üç aşamalı sorularla kavram yanılgısına düştüğü bulunmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin sorulara doğru cevap verme, cevabı
 • Abell, S. K. and Smith, D. C. (1994). What is science? Preservice elementary teachers’
 • conceptions of the nature of science. International Journal of Science Education., 16, 475-487.
 • Boeha, B. B. (1990). Aristotle, Alive and Well in Papua New Guinea Science Classrooms. Physics Education, 25, 280-283.
 • Canpolat, N., Pınarbaşı T., Bayrakçeken, S. ve Geban, Ö. (2004). Kavramsal Değişim Yaklaşımı-III: Model kullanımı, GÜ, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 377–384.
 • Costa, V. B. (1997). How teacher and students study “all that matters” in high school chemistry. Journal of Science Education, 19, 1005-1025.
 • Çıldır, I. ve Şen, A.İ. (2006). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Haritalarıyla Belirlenmesi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 92-101.
 • De Jong, O., Acampo, J., and Verdonk, A. (1995). Problems in teaching the topic of redox
 • reactions: actions and conceptions of chemistry teachers. Journal of Research in Science Teaching, 32, 1097-1110.
 • Eryılmaz, A. ve Sürmeli, E., (2002). Üç Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiriODTÜ, Ankara.
 • Fisher, K.M. (1985). Amisconception in Biology: Amino acids and translation, Journal of Research in Science Teachinh, 22(1), 53-62.
 • Gess-Newsome, J. and Lederman, N. G. (1995). Biology teachers’ perceptions of subject matter structure and its relationship to classroom practice. Journal of Research in Science Teaching, 32, 301-325.
 • Guzzetti, B. J. (2000). Learning Counter-Intuitive Science Concepts: What Have We Learned From Over a Decade of Research? Reading ve Writing Quarterly. Vol: 16, 2, 89–95.
 • Hewson, M. G. and Hewson, P. W. (2003). Effect of Instruction Using Students’ Prior Knowledge and Conceptual Change Strategies on Science Learning. Journal of Research in Science Teaching, 40, 86-98.
 • Hodson, D. (1993). Towards a more critical approach to practical work in school science.Studies in Science Education, 22, 85-142.
 • Janiuk, R.M. (1993). The Process of Learning Chemistry, A Review of the Studies.
 • Journal of Chemical Education. 70(10), 828-829.
 • Johnson, P. (1998). Progression in children’s understanding of a “basic” particle theory: A longitudinal study. International Journal of Science Education, 20, 393-412.
 • Kaptan, F., ve Korkmaz, A. (2000). Hizmet Öncesi Sınıf Öğretmenlerinin Fen Eğitiminde Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 59-65.
 • Konur, B. K., ve Ayas A. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarını Anlama Seviyeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16, 83-90.
 • Kokkotas, P. , Vlachos, I., and Koulaidis, V. (1998). Teaching the topic of the particulate nature of matter in prospective teachers’ training courses. International Journal of Science Education, 20, 291- 303.
 • Kruger, C. and Summers, M. (1988). Primary school teachers’ understanding of science
 • concepts. Journal of Education for Teaching, 14, 13-17.
 • Lawrenz, F. (1986). “Misconceptions of Physical Science Concepts Among Elementary School Teachers.” School Science And Mathematics : 654-660.
 • Ongun, E.(2006). Üniversite Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları İle Motivasyon ve Bilişsel Stilleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, AİBÜ, Bolu.
 • Osborne, R.J. and Gilbert, J.K. (1980). A Technique for Exploring Students’ Views of the World, Physics Education, 15, 376-379.
 • Özkan,Ö., Tekkaya, C., ve Geban, Ö.(2001). Ekoloji Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavramsal Değişim Metinleri İle Giderilmesi. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.191-193.
 • Papageorgiou, G., and Saka, D.(2000). Prımary School Teachers’ Vıews On Fundamental Chemıcal Concepts. Chemıstry Educatıon: Research And Practıce In Europe, Vol. 1, No. 2, pp. 237-247.
 • Schmidt, H. J. (1998). Does the Periodic Table Refer to Chemical Elements? School Science Review, 80 (290), 71-74.
 • Sökmen, N., Bayram, H., ve Gürdal, A. (2000). 8. ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Fen
 • Eğitiminde Yaşadığı Kavram Kargaşası, Milli Eğitim Dergisi, 146, 74-77.
 • Tunç,T., ve Akçam, H. K. (2008).“Fen ve Teknoloji Dersi Fiziksel Olaylar Öğrenme Alanındaki Bazı Konularda Sınıf Öğretmenlerinin Kavram Yanılgıları. VIII Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi” Bolu.
 • Taylor and Francis (2001). Children’s Misconceptions in Primary Science, Research in Science and Technology Education, 19:1, pp. 79-96.
 • Treagust, D.F. (1988). Development and Use of Diagnostic Tests to Evaluate Students’ Misconceptions in Science. International Journal of Science Education.10(9), 159 169.
 • Yağbasan., R. (Ed.). (2005). Konu Alan Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Fizik). Ankara: Gazi Kitabevi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuncay TUNÇ

Author: Hatice Kübra AKÇAM

Author: İlbilge DÖKME

Dates

Publication Date : September 1, 2011

Bibtex @ { gefad90565, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {817 - 842}, doi = {}, title = {Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları}, key = {cite}, author = {TUNÇ, Tuncay and AKÇAM, Hatice Kübra and DÖKME, İlbilge} }
APA TUNÇ, T , AKÇAM, H , DÖKME, İ . (2011). Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (3) , 817-842 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90565
MLA TUNÇ, T , AKÇAM, H , DÖKME, İ . "Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 817-842 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90565>
Chicago TUNÇ, T , AKÇAM, H , DÖKME, İ . "Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 817-842
RIS TY - JOUR T1 - Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları AU - Tuncay TUNÇ , Hatice Kübra AKÇAM , İlbilge DÖKME Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 817 EP - 842 VL - 31 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları %A Tuncay TUNÇ , Hatice Kübra AKÇAM , İlbilge DÖKME %T Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 3 %R %U
ISNAD TUNÇ, Tuncay , AKÇAM, Hatice Kübra , DÖKME, İlbilge . "Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 3 (September 2011): 817-842 .
AMA TUNÇ T , AKÇAM H , DÖKME İ . Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 817-842.
Vancouver TUNÇ T , AKÇAM H , DÖKME İ . Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 842-817.