Year 2011, Volume 31 , Issue 3, Pages 631 - 649 2011-09-01

Teaching Idioms in Turkish Language Education via Association
Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması

Tazegül DEMİR [1] , Deniz MELANLIOĞLU [2]


The purpose of this research is to define which idioms should be taught to students in Turkish Language courses of primary schools and to present some examples about teaching these idioms via association. A survey has been applied in this research. For this purpose, firstly, the idioms which are used widely and take place in Turkish Dictionary have been determined. Secondly, the findings for association values of these idioms have been handled. Consequently, it is revealed that idioms have a rich association value, the students should have enough preliminary knowledge in order to evoke them and they should be aware of the preliminary knowledge. Besides, the idioms and associations which are created by these idioms enable students to have national language consciousness by making them aware of the prosperity of Turkish expression
Bu araştırmanın amacı ilköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde öğrenciye hangi deyimlerin kazandırılacağını tespit etmek ve bu deyimlerin çağrışımla öğretimine yönelik örnekler sunmaktır. Araştırmada betimsel (survey) yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla ilk olarak Türkçe sözlükte yer alan ve sıklıkla kullanılan deyimler tespit edilmiş; ardından bu deyimlerin çağrışım değerlerine yönelik bulgular ele alınmıştır. Sonuç olarak deyimlerin çok zengin bir çağrışım değerine sahip olduğu, bu çağrışımların öğrenci zihninde oluşabilmesi için de öğrencinin yeterli bir ön bilgiye sahip olması veya sahip olduğu ön bilginin farkında olmasının sağlanması gerektiği ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca deyimler ve bunların oluşturduğu çağrışımlar; öğrencilerin, Türkçenin ifade zenginliğini sezerek onların millî dil bilinci kazanmalarını da sağlar.
 • Aksan, Doğan (2001). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aksan, Doğan (1998). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Aksan, Doğan (1989). Kelimebilimi ve Anlambilimi Ölçülerinden Yararlanarak Bir Yazı Dilinin Eskiliğini Saptama Yolları, I, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1971, TDK Yay.: 338, TTK Basım evi, Ankara.
 • Aksoy, Ömer Asım (1988). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü II: Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Anderson, John, R. ve BOWER, Gordon H. (1980), Human Associative Memory: A Brief Edition, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Andreasen, N.C. (2009). Yaratıcı Beyin Dehanın Nörobilimi. (Çev. Kıvanç Güney). Ankara: Arkadaş Yayınları. Buzan, T. (2002). Use both sides of your brain. Erişim adresi <http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Mindmap/buzan2.htm>.[Eri şim tarihi: 19.07. 2006].
 • Cevizci, Ahmet (2002). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Çolak Bostancı, G. (2009). “Türkçedeki Temel Kelimelerin Çağrışımlarında Altkültürün İzleri”. Millî Folklor, Yıl 21, Sayı: 81.
 • Günay, Doğan (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multılıngual.
 • Güneş, Sezai (2003). Anlatım Bilgisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Karadüz, Adnan. (2003). “Anlam ve Kavram İlişkisi”. Atatürk Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, 3 (1). http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/view/76.
 • Özbay, Murat (2002). “Kültür Aktarımı Açısından Türkçe Öğretimi.” Türk Dili, (602), 112-120.
 • Öztürk, Ş. (2004). “Eğitimde Yaratıcı Düşünme”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (18). 77-84.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara.
 • Petrını,C.M.(1994) 101 Creative Probem Solving Techniques (book); Problem Soving- Methodology ,Training&Development,48, 11-15.
 • Rıco, G.L. (1976). Metaphor and knowing: analysis, synthesis, rationale (Basılmamış doktora tezi), Standford University, Palo Alto, CA.
 • Sağlık, Şaban (2002): “Mescid-i Aksa” Şiiri Örneğinde Bir Şiirin Dilbilim Terimleriyle Çözümlenmesi” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II, Sayı: 2.
 • Sarı, Hilal (1998). Lise Yöneticilerinin Sorun Çözmede Yaratıcılığı, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kocaeli.
 • Seven, M.A. ve ENGİN, A. O. (2008). “Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol: 12(2):189-212.
 • Sungur, Nuray (1987). Yaratıcı Sorun Çözme Programının Etkililiği EYT Öğrencilerine İlişkin Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Sungur, Nuray (1997). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • TDK. Dilinin Eskiliğini Saptama Yolları, I: Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine. Ankara: TTK Basım Evi.
 • TDK. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara
 • Ülgen, Gülten (2001). Kavram Geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tazegül DEMİR

Author: Deniz MELANLIOĞLU

Dates

Publication Date : September 1, 2011

Bibtex @ { gefad90562, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {631 - 649}, doi = {}, title = {Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması}, key = {cite}, author = {DEMİR, Tazegül and MELANLIOĞLU, Deniz} }
APA DEMİR, T , MELANLIOĞLU, D . (2011). Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (3) , 631-649 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90562
MLA DEMİR, T , MELANLIOĞLU, D . "Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 631-649 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90562>
Chicago DEMİR, T , MELANLIOĞLU, D . "Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 631-649
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması AU - Tazegül DEMİR , Deniz MELANLIOĞLU Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 631 EP - 649 VL - 31 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması %A Tazegül DEMİR , Deniz MELANLIOĞLU %T Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 3 %R %U
ISNAD DEMİR, Tazegül , MELANLIOĞLU, Deniz . "Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 3 (September 2011): 631-649 .
AMA DEMİR T , MELANLIOĞLU D . Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 631-649.
Vancouver DEMİR T , MELANLIOĞLU D . Türkçe Öğretiminde Deyimlerin ÇağrıÄ¢ımla Kazandırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 649-631.