Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 537 - 555 2012-06-01

A Study of Hayriyye from the Point of Children's Literature and Education
Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye

Gıyasettin AYTAŞ [1] , Eda Nur Karakuş AKTAN [2]


A number of interesting studies are currently conducted on children\'s literature and education. It is a known fact that there were studies in the past that dealt with children, though not directly with these two issues. It appears that early studies on these issues were of Western origin, especially the ones written by France and English writers were interesting. Although the studies on children in Turkish literature aren\'t so old, “children” have always had a prominent place in Turkish culture, too. In oral and written works, a number of authors, poets and educators have focused and written on children, though not in complete parallel with the contemporary perspective on children\'s education. One of such figures is Nâbî, a poet who lived in the 17th century. Attaching importance to children\'s education, Nâbî wrote Hayriyye. With its focus on children\'s education, the present paper presents an evaluation of the issue from past to present, a study of Hayriyye in reference to children\'s education.
Çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimiyle ilgili günümüzde dikkat çekici çalışmalar yapılmaktadır. Eski dönemlerde de tam anlamıyla bu konulara yönelik olmasa da çocuğu dikkate alan çalışmaların yapılmış olduğu bilinmektedir. Bu konularla ilgili çalışmalara daha çok Batı ülkelerinde fazla yer verildiği görülmektedir, özellikle Fransız ve İngiliz yazarlarının kaleme aldıkları yayınlar dikkat çekici olmuştur. Türk edebiyatında çocuğa yönelik yayınların geçmişi çok eski olmamakla birlikte, Türk kültüründe “çocuk” her zaman önemli bir yer tutmuştur. Sözlü ve yazılı eserlerde birçok yazar, şair ve eğitimci, çağdaş çocuk eğitimi anlayışıyla tam olarak paralellik göstermese de bu çocuk edebiyatına ve eğitimine yer vererek konuyla ilgili eserler kaleme almışlardır. Bu sanatçılarımızdan biri de 17. yüzyıl şairlerinden olan Nâbî\'dir. Nâbî, çocuk eğitimi konusuyla ilgili Hayriyye adlı eseri kaleme almıştır. Bu çalışmada, çocuk eğitimi konusunu üzerinde durularak geçmişten günümüze çocuk eğitimi konusu değerlendirilmiş ve Nâbî\'nin Hayriyye adlı eseri çocuk eğitimi açısından ele alınarak incelenmiştir.
 • Alkan, C. ve Kurt, M. (1998). Özel öğretim yöntemleri; Disiplinlerin öğretim teknolojisi. Ankara: Anı.
 • Bilkan, A. (2007). Nâbî hayatı-sanatı-eserleri. Ankara: Akçağ.
 • Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1999). Genel öğretim metodları; Öğretimde planlama ve uygulama. İstanbul: Beta.
 • Karahan, A. (1987). Nâbî. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Kaplan, M. (2008). Hayriye-i Nâbî (İnceleme-Metin). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 • Kocatürk, V. M. (1964). Türk edebiyatı tarihi. Ankara: Edebiyat.
 • Mengi, M. (1991). Divan şiirinde hikemî tarzın büyük temsilcisi Nâbî. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 • Pala, İ. (2003). Yusuf Nâbî Hayriyye. İstanbul: L & M Kitaplığı (İncelenen eserdeki beyit numaraları bu baskıya aittir.).
 • TDK Türkçe Sözlük (1998). (9. baskı). C. 1, Ankara.
 • Tökel, D. A. (2004). Divan şairi Nâbî ve popülizm eleştirisi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, S. 57, Kasım.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ.
 • (1990).Sosyal Bilimler Ansiklopedisi I. İstanbul: Nesil Matbaacılık Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gıyasettin AYTAŞ

Author: Eda Nur Karakuş AKTAN

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90550, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {537 - 555}, doi = {}, title = {Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye}, key = {cite}, author = {AYTAŞ, Gıyasettin and AKTAN, Eda Nur Karakuş} }
APA AYTAŞ, G , AKTAN, E . (2012). Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 537-555 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90550
MLA AYTAŞ, G , AKTAN, E . "Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 537-555 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90550>
Chicago AYTAŞ, G , AKTAN, E . "Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 537-555
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye AU - Gıyasettin AYTAŞ , Eda Nur Karakuş AKTAN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 537 EP - 555 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye %A Gıyasettin AYTAŞ , Eda Nur Karakuş AKTAN %T Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD AYTAŞ, Gıyasettin , AKTAN, Eda Nur Karakuş . "Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 537-555 .
AMA AYTAŞ G , AKTAN E . Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 537-555.
Vancouver AYTAŞ G , AKTAN E . Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi Açısından Hayriyye. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 555-537.