Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 441 - 457 2012-06-01

Elaboration Theory
Öğretimi Ayrıntılama Teorisi

Mehmet Arif ÖZERBAŞ [1]


If the most important goal of education is to bring forth individuals of questioning and generating knowledge who not only have learned the ways of attaining knowledge, but also have critical thinking and the ability to analyze, synthesize and use what they learn as individuals with their social and private lives, It is possible to achieve this only by using the new learning approaches that get learners to the center in the learning process. One of these new approaches is "Elaboration Theory of Instruction". The aim of the research is to examine the effect of elaboration theory of Instruction on the academic success of students in math class. The study was conducted within the framework of the actual experimental design with pretest-posttest control group. The study group consists of 23 experimental and 26 control group seventh grader students that are totally 49.Achievement test was used to collect research data. Independent t- test was used to analyze the data. According to the findings of the study, the experimental group to whom elaboration theory of Instruction was applied was more successful in math class than control group students. This result is interpreted in the way that elaboration theory of Instruction is an important factor in the development of student academic achievement.
Eğitimin en önemli amacı, bireyi bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş, eleştirel düşünceye sahip, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, soran, sorgulayan, bilgiyi üreten, öğrendiklerini sosyal ve özel yaşantılarında kullanabilme becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmekse bu amaca ancak öğreneni öğrenme sürecinin merkezine alan yeni öğrenme yaklaşımlarını kullanarak ulaşabiliriz. Bu yeni yaklaşımlardan birisi de “Öğretimi Ayrıntılama Kuramı” dır. Araştırmanın amacı öğretimi ayrıntılama kuramının matematik dersinde öğrenci akademik başarıları üzerine olan etkisini incelemektir. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu gerçek deneme desen çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 7. Sınıfta öğrenim gören 23 deney 26 kontrol grubu toplam 49 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri toplanması için başarı testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretimi ayrıntılama kuramının uygulandığı deney grubu öğrencileri, kontrol grubu öğrencilerine göre matematik dersinde daha başarılı oldukları görülmüştür. Bu sonuç, öğretimi ayrıntılama kuramının öğrenci akademik başarılarının gelişmesinde önemli bir etken olduğu şeklinde yorumlanmıştır.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. ( Dördüncü Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Bryce, T. and Macmillan, K. (2005). Encouraging conceptual change: the use of bridging analogies in the teaching of action – reaction forces and the ‘at rest’ condition in physics. International Journal of Science Education, 5162005,Vol. 27, Issue 6, 737-763. EBSCOHOST No:17108038.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (2.Baskı). Ankara: Pegem AYayıncılık.
 • English, R. E. and Reigeluth, C. M. (1995), Formative Research on Sequencing Instruction With the Elaboration Theory, ERIC No:ED388668.
 • Kaptan, F. ve Arslan, B. (2002). Fen Öğretiminde Soru-Cevap Tekniği ile Analoji Tekniğinin Karşılaştırılması.
 • King-sears, M. E., Mercer, C .D. and Sindelar, P. T. (1992). Towards independence with keyword mnemonics: A strategy for science vocabulary instruction, ERIC No: EJ452965.
 • Kirk, E., P. (2003). How Learning A Mnemonic Structure Influences Attention Demand At Retrieval. Ph.D. Thesis, The Florida State Universty, College Of Arts And Sciences.Educational Technology (1993). Landamatics ten years later. Educational Technology, 33(6), 7-18.
 • Mastropieri, M. A., T. E. Scruggs, J. R. Levin. (1986). Direct vs. mnemonic instruction: Relative benefits for exceptional learners. The Journal of Special Education, 20, ERIC No:EJ350760.
 • Mastropieri, M. A., Scruggs T. E., Bakken J. and Brigham E. J. (1992). A Complex Mnemonic Strategy For Teaching States And Capitals: Comparing Forward And Backward Associations. Learning Disabilities Research & Practice, 7, 96-103, EBSCOHOST No:3233881.
 • Mastropieri, M., A. and Scruggs, T. E. (1998). Enhancing School Success With Mnemonic Strategies , Intervention in School & Clinic, Vol. 33, Issue 4, EBSCOHOST No: 282340.
 • Mastropieri, M., A., Sweda, J. and Scruggs, T. E. (2000). Putting Mnemonic Strategies To Work In An Inclusive Classroom , Learning Disabilities Research & Practice, Vol. 15, Issue 2, EBSCOHOST No:3233881.
 • Reigeluth, C. M. (1996). A new paradigm of ISD? Educational Technology, 36(3), 13- 20.
 • Reigeluth, C. M. (1999). What is instructional-design theory and how is it changing? In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. 2). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 13
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. (Onuncu Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tipper, M. (2004). How To Remember A List Of Ten Items in Any Order – Method . http://www.happychild.org.uk/acc/tpr/mem/1298nosh.htm
 • Ün, K. (1984). Yabancı Dil Sözcüklerinin Öğretiminde Bellek Destekleyici Anahtar Sözcük Yönteminin Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Anabilim Dalı.
 • Yalın, H. İ. (2003), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (Sekizinci Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90548, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {441 - 457}, doi = {}, title = {Öğretimi Ayrıntılama Teorisi}, key = {cite}, author = {ÖZERBAŞ, Mehmet Arif} }
APA ÖZERBAŞ, M . (2012). Öğretimi Ayrıntılama Teorisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 441-457 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90548
MLA ÖZERBAŞ, M . "Öğretimi Ayrıntılama Teorisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 441-457 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90548>
Chicago ÖZERBAŞ, M . "Öğretimi Ayrıntılama Teorisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 441-457
RIS TY - JOUR T1 - Öğretimi Ayrıntılama Teorisi AU - Mehmet Arif ÖZERBAŞ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 441 EP - 457 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretimi Ayrıntılama Teorisi %A Mehmet Arif ÖZERBAŞ %T Öğretimi Ayrıntılama Teorisi %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZERBAŞ, Mehmet Arif . "Öğretimi Ayrıntılama Teorisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 441-457 .
AMA ÖZERBAŞ M . Öğretimi Ayrıntılama Teorisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 441-457.
Vancouver ÖZERBAŞ M . Öğretimi Ayrıntılama Teorisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 457-441.