Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 515 - 536 2012-06-01

Prospective Foreign Language Teachers' Views of School Experience and Teaching Practice Courses
Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri

Nurten ÖZÇELİK [1]


This research aims at determining the views on School Experience and Practice Teaching courses held by prospective teachers studying in the English, French, German and Arabic Teaching divisions of the Foreign Languages Education Department in Gazi Faculty of Education of Gazi University. The research group was composed of 181 pre-service teachers taking the School Experience course in the first semester and Practice Teaching course in the second semester in the 2011-2012 academic year. The research uses the Scale of Views for School Experience and Teaching Practice courses, which had been developed by the researcher. It was composed of 29 items. The Cronbach Alpha value was found to be 0.93, for the scale. The KMO coefficient of the scale was .87 while Barlett\'s test value was 2839. The SPSS 16.0 package programme was used in the overall data analysis.The conclusions reached in this study demonstrate that the prospective teachers largely agree positively with the items about the gains which the courses mentioned provide them and that the courses achieve their goals and that they are pleased with the application.
Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma grubu, 2011-12 Eğitim-Öğretim yılı I.yarıyılında Okul Deneyimi, II. yarıyılında ise Öğretmenlik Uygulaması dersi alan toplam 181 öğretmen adayından oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüş Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 29 maddeden oluşmaktadır, Cronbach Alpha değeri 0.93, KMO katsayısı .87, Barlett test değeri ise 2839 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 paket programından yararlanılmıştır. Çalışma, yabancı dil öğretmen adaylarının, dersin kendilerine sağladığı kazanımlarla ilgili maddelere olumlu yönde katıldıklarını, dersin amacına ulaştığını ve uygulamadan memnun olduklarını ortaya koymuştur.
 • Aydın, S. Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının “okul deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, IV(II), 75-90.
 • Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerin Yansımaları Milli Eğitim Dergisi.. dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/ Milli_Egitim…/159/azar.htm, 3 Temmuz 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı (14.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Les Éditions Didier.
 • Cuq, J.P., Gruca, I. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble/France: PUG.
 • Demircan, C. (2007). Okul deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 119-132.
 • Gömleksiz, M. N., Mercin, L., Bulut, İ. ve Atan, U. (2006). Okul deneyimi II dersine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri (sorunlar ve çözüm önerileri). Eğitim Araştırmaları, 23, 148-158.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Koç, G. (2000). Öğrenme faaliyetlerini planlarken öğrenciyi merkeze alma konusunda karşılaşılan güçlükler. Mesleki Eğitim Dergisi, 2(1), 17-30.
 • Korkmaz, İ. ve Akbaşlı, S. (2001). Okul deneyimi I çalışmalarının öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5, 1-3.
 • Kudat, C. (2009). Eğitim fakülteleri yabancı diller eğitimi bölümlerinde okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması:
 • Uygulamalar-sorunlar-öneriler. http://www.eab.org.tr/eab/oc/egtconf/pdfkitap/ adresinden 27 Haziran 2012’de indirilmiştir.
 • Kudu, M. Özbek, R. ve Bindak, R. (2006). Okul deneyimi I dersine ilişkin öğrenci algıları (Dicle Üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 99- 109.
 • Küçükyılmaz, E. A. (2010). Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında öğretmen adaylarından beklentileri. 9.Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Elazığ.
 • MEB Mevzuat (1998/2493). Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. Tebliğler Dergisi, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html adresinden 30.03.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Narcy, J.P. (1990). Apprendre une langue étrangère. Paris: Éditions d’Organisation.
 • Oral, B. ve Dağlı, A. (1999). Öğretmen adaylarının okul deneyimine ilişkin algıları. Çağdaş Eğitim, 254, 18-24.
 • Özbek, Z. T. ve Aytekin, F. (2003). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine bakış açıları ve öğretmenlik uygulaması dersinden memnuniyet durumları üzerine bir araştırma. Çağdaş Eğitim, 295, 31-39.
 • Rey, A. Rey-Debove, J. (1984). Le Petit Robert. Paris: Les Dictionnaires Robert.
 • Sılay, İ. ve Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/217 pdf adresinden 23.04.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Tagliante, C. (1994). La classe de langue. Paris: CLE International.
 • Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının okul deneyimi I dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim-Online, 3(2), 54-59.
 • Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 27.
 • YÖK / Dünya Bankası. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Öğretmen Eğitimi Dizisi. Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurten ÖZÇELİK

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90544, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {515 - 536}, doi = {}, title = {Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÖZÇELİK, Nurten} }
APA ÖZÇELİK, N . (2012). Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 515-536 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90544
MLA ÖZÇELİK, N . "Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 515-536 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90544>
Chicago ÖZÇELİK, N . "Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 515-536
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri AU - Nurten ÖZÇELİK Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 515 EP - 536 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri %A Nurten ÖZÇELİK %T Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZÇELİK, Nurten . "Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 515-536 .
AMA ÖZÇELİK N . Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 515-536.
Vancouver ÖZÇELİK N . Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 536-515.