Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 395 - 407 2012-06-01

Determination of Environmental Attitudes of Primary School 5th Grade Students
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Emine Çetin BALCI [1]


In this study it is aimed to measure the attitudes of primary school 5th grade students towards environment. Survey model is used in the research. The study is carried out in Mev 60. Yıl Uçanevler primary schools in the Bağcılar district in İstanbul city in the second term of 2010–2011. The sample of the study consists of 139 students attending to the 5th grades in the randomly chosen classes. The reliability of the scale is found α=0,860. The obtained data is evaluated by descriptive statistical techniques. In the study, in the analysis of the data gathered with mean, frequency, and percent were used. Test is used to compare the differences of items and attitude points of the classes. At the end of analysis, 5th classes were found to be generally positive attitudes of the total environment.
Bu araştırmada, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını ölçmek amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma; 2011–2012 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde, İstanbul İli\'ndeki Bağcılar bölgesinde Mev. 60. Yıl Uçanevler İlköğretim Okulu\'nda gerçekleştirilmiştir. 5. sınıflar arasından öğrenim gören ve yansız atama yoluyla belirlenen toplam 139 5. sınıf öğrencisi, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin her maddeye verdikleri cevaplara ilişkin ortalama, frekans ve yüzdeler verilmiştir. Analizler sonucunda 5. sınıf öğrencilerinin toplam çevresel tutumlarının genel olarak olumlu olduğu görülmüştür.
 • Aslan, O., Sağır, Ş. U. ve Cansaran, A. (2008). Çevre tutum ölçeği uyarlanması ve ilköğretim öğrencilerinin çevre tutumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 283-295.
 • Atasoy, E. ve Ertürk, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122.
 • Aydın, F. ve Çepni, O. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Karabük ili örneği. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:18.
 • Ayvacı, H. ve Çoruhlu, T. (2009). Öğrencilerin küresel çevre sorunlarına bakışları ve kavram yanılgılarının belirlenmesine yönelik gelişimsel bir araştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 11-25.
 • Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.
 • İncekara, S. ve Tuna, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin çevresel konularla ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi: Çankırı ili örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 168-182.
 • Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. İlköğretim Online, 6(3), 452-468.
 • Gültekin, U. ve Budak, D. (1999). Türkiye’de çevre yönetimi: Örgütlenme ve sorunlar. 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresinde Sunulmuş Bildiri, İzmir
 • Gündüz, T. (2004). Çevre sorunları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Güney, E. (2003). Çevre ve insan (Toplum doğa ilişkileri). İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2011). Kırsal kesimde yaşayan ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi ve çevre sorunlarına yönelik görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(40).
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi (12. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Meydan, A. ve Doğu, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevre sorunları hakkındaki görüşlerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 267 -277.
 • Sümer, G. (2007). Türkiye’de çevre bilincinin gelişimine katkıları bakımından Türkiye Çevre Vakfı. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (12)2, 279-297.
 • Şimşekli, Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ilköğretim okullarının duyarlılığı. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 83-92.
 • Teyfur, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının ve Çevre Kulübü Çalışmalarının Çevreye Yönelik Tutumlarına Olan Etkisi (İzmir Örneği). Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1),131-149.
 • Uzun, N. ve Sağlam, N. (2006). Ortaöğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine Çetin BALCI

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90543, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {395 - 407}, doi = {}, title = {İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BALCI, Emine Çetin} }
APA BALCI, E . (2012). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 395-407 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90543
MLA BALCI, E . "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 395-407 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90543>
Chicago BALCI, E . "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 395-407
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi AU - Emine Çetin BALCI Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 395 EP - 407 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi %A Emine Çetin BALCI %T İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD BALCI, Emine Çetin . "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 395-407 .
AMA BALCI E . İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 395-407.
Vancouver BALCI E . İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 407-395.