Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 377 - 394 2012-06-01

A Content Analysis on the Perceptions of Time Management for Prospective Turkish Teachers
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi

Behice VARIŞOĞLU [1] , İzzet ŞEREF [2] , İsa YILMAZ [3]


The aim of this study is to identify in which direction that prospective Turkish teachers\' time management perceptions. Study patterns of qualitative research design such as case of science was used within the study. . Data of the study were gathered from students of Ataturk University Kâzım Karabekir Faculty of Education Department of Turkish Education through open-ended questions. Content analysis was used and obtained data were tabled in frequencies and percentage values. As a result, it was determined that prospective Turkish teachers have time management perceptions, although there is awareness of how to use time effectively, they cannot utilize time effectively.
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının zaman yönetimine yönelik algılarının hangi yönde olduğunu tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilerden açık uçlu sorularla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler yüzde ve frekans değerleriyle tablolaştırılmıştır. Sonuç olarak Türkçe öğretmeni adaylarının zaman yönetimi algılarına sahip oldukları ancak zamanı etkili kullanma konusunda farkındalıklarının bulunmasına rağmen zamanı etkili kullanamadıkları tespit edilmiştir.
 • Adair, J. (2006). Etkili zaman yönetimi. (Çev. Ö. Çolakoğlu). İstanbul: Babıali Kültür.
 • Allan, J. (2004). Takımınızın yeteneklerini geliştirmede zaman yönetimi. (Çev. M. Zaman). İstanbul: Hayat.
 • Başak, T.; Uzun Ş. & Arslan, F. (2008). Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Çağlayan, V. ve Göral, R. (2009). Zaman yönetimi becerileri: Meslek yüksek okulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme. KMU İİBF Dergisi, 17.
 • Demirtaş, H. ve Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişki. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1).
 • Erdem, R., Pirinçci, E. & Dikmetaş, E. (2005). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışları ve bu davranışların akademik başarıyla ilişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 167-177.
 • İz, F. B. & Özen, T. A. (2010). İntörn olmaya aday hemşirelik öğrencilerinde zaman yönetimi ve akademik başarı ilişkisinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(11), 123-135.
 • Karagöz, Y., Kıngır, S., Mesci, M. ve Akbaş, Z. (2010). Zamanın etkin kullanımını sağlayan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 97-108.
 • Kocabaş, İ. & Erdem, R. (2003). Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 203-210.
 • Komisyon. (2005). Zaman, Türkçe sözlük, Ankara: TDK.
 • Özkılıç, R. ve Korkmaz, N. H. (2004). Sosyal bilimler, fen bilimleri ve beden eğitimi spor öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin davranışları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 281-293.
 • Sabuncuoğlu, Z., Paşa, M. ve Kaymaz, K. (2010). Zaman yönetimi. İstanbul: Beta.
 • Taş, S. (2010). İlköğretim okullarında sınıfta zaman kaybettiren etkinlikler. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(12).
 • Tektaş, M. ve Tektaş, N. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23.
 • Topal, N. (2009). Derste zaman yönetimi: İlköğretim 3. Sınıf hayat bilgisi dersine yönelik bir inceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Ünlü, İ. (2011). Etkili zaman yönetimi. Erişim tarihi 12 Ekim 2011, http://www.diyaliz.net/diger/ismailsunu/zaman.pdf.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Behice VARIŞOĞLU

Author: İzzet ŞEREF

Author: İsa YILMAZ

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90542, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {377 - 394}, doi = {}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {VARIŞOĞLU, Behice and ŞEREF, İzzet and YILMAZ, İsa} }
APA VARIŞOĞLU, B , ŞEREF, İ , YILMAZ, İ . (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 377-394 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90542
MLA VARIŞOĞLU, B , ŞEREF, İ , YILMAZ, İ . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 377-394 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90542>
Chicago VARIŞOĞLU, B , ŞEREF, İ , YILMAZ, İ . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 377-394
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi AU - Behice VARIŞOĞLU , İzzet ŞEREF , İsa YILMAZ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 394 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi %A Behice VARIŞOĞLU , İzzet ŞEREF , İsa YILMAZ %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD VARIŞOĞLU, Behice , ŞEREF, İzzet , YILMAZ, İsa . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 377-394 .
AMA VARIŞOĞLU B , ŞEREF İ , YILMAZ İ . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 377-394.
Vancouver VARIŞOĞLU B , ŞEREF İ , YILMAZ İ . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 394-377.