Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 311 - 329 2012-06-01

Prospective Turkish Teachers' Attitudes and Opinions towards the Use of Proverb
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri

Keziban TEKŞAN [1] , Mehmet Sercan YİĞİT [2]


In this study, it is aimed at determining the ability of using proverbs, attitudes and views of the teacher candidates who are studying in the department of the Turkish teaching at Çanakkale Onsekiz Mart University. For this purpose, a survey which is composed of 17 questions has been applied to 355 teacher candidates in spring semester of the academic year of 2010-11. The datas have been analyzed with descriptive statistical techniques according to the programme of SPSS 15.0. There are several results of the study. Most of the teacher candidates do not use the proverbs frequently in their daily lifes and that usage is generally displayed in a circle of friends. On the other hand, the teacher candidates are aware of the positive effect of using proverbs on expressing themselves. It has been also observed that they meet the proverbs in the conversations of friends or family, however, they do not use the proverbs in the classroom.
Bu çalışmada; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının atasözlerini kullanma, tutum ve görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Türkçe öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 355 öğretmen adayına 17 sorudan oluşan anket uygulanmış, veriler SPSS 15.0 programıyla analiz edilerek betimsel istatistik yöntemlerle açıklanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun atasözlerini günlük hayatlarında çok az ve genellikle arkadaş ortamlarında kullandıkları, atasözü kullanmanın sosyal hayata ve kendilerini doğru bir biçimde ifade etmelerine olumlu etkisini kabul ettikleri, atasözleriyle aile ve arkadaş ortamlarında karşılaştıkları, atasözleri ve deyimler sözlüğünü derslere götürmedikleri ve atasözlerini konuşurken daha sık tercih etikleri anlaşılmıştır.
  • Aksoy, Ö. A. (1988). Atasözleri ve deyimler sözlüğü atasözleri sözlüğü. Ankara: İnkılap.
  • Alkayış, M. F. (2009). Dini içerikli atasözleri üzerine. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 287-292.
  • Baş, B. (2002). Türkçe temel dil becerilerinin öğretiminde atasözlerinin kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12), 60-68.
  • Kolaç, E. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının anadilimizin yaşadığı sorunlara ilişkin farkındalıkları, görüş ve önerileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 1(5), 441-455.
  • TDK (1988). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Uçar, A. ve Aygün A. (2005). Anket: Üniversite öğrencileri ve atasözleri. Millî Folklor, 17(67), 63-69.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Keziban TEKŞAN

Author: Mehmet Sercan YİĞİT

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90537, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {311 - 329}, doi = {}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri}, key = {cite}, author = {TEKŞAN, Keziban and YİĞİT, Mehmet Sercan} }
APA TEKŞAN, K , YİĞİT, M . (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 311-329 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90537
MLA TEKŞAN, K , YİĞİT, M . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 311-329 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90537>
Chicago TEKŞAN, K , YİĞİT, M . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 311-329
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri AU - Keziban TEKŞAN , Mehmet Sercan YİĞİT Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 329 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri %A Keziban TEKŞAN , Mehmet Sercan YİĞİT %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD TEKŞAN, Keziban , YİĞİT, Mehmet Sercan . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 311-329 .
AMA TEKŞAN K , YİĞİT M . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 311-329.
Vancouver TEKŞAN K , YİĞİT M . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atasözleri Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 329-311.