Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 251 - 266 2012-06-01

Student Opinions on the Use of the Cooperative Method in Physics Education
Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Tuğba ÇOPUR [1] , Selma MOĞOL [2]


Cooperation based learning approach is a study method where learners compensate for the deficiencies of each other by creating small groups towards a common target they determined. This study examines the views of students about cooperation based learning approach. The aim of this study is to determine the aspects that students benefit from cooperation based learning approaches and their attitudes towards this approach. To that end, cooperation based learning approach was used in first-grade students of the Department of Physics Education of Faculty of Education, Gazi University, within the scope of Physics-I course for 10 weeks period. At the end of this period, the views of students were taken in written and data were obtained through the application of semi-structured evaluation form. Descriptive and content analyses were made on obtained data. The results indicated that students had positive opinions about cooperation based learning approach in terms of their increased participation in lessons, the increase in academic success and development in their friendship relations.
İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımı, öğrenenlerin, küçük gruplar oluşturarak, belirledikleri ortak bir amaca yönelik birbirlerinin eksiklerini giderek çalışmalarıdır. Bu araştırmada, işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın amacı, öğrencilerin, içinde yer aldıkları işbirliğine dayalı grup çalışmalarından hangi bakımlardan faydalandıklarını belirlemek ve bu yönteme öğrencilerin bakış açısıyla yaklaşmaktır. Bunun için, Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi 1. sınıf öğrencileriyle, Fizik-I dersi kapmasında, yaklaşık 10 haftalık sürede işbirliğine dayalı yaklaşımla ders işlenmiştir. Bu süre sonunda öğrenci görüşleri yazılı olarak alındıktan sonra, yarı yapılandırılmış değerlendirme formu da uygulanarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak; öğrencilerin işbirliğine dayalı yaklaşıma yönelik, derse katılımlarının artması, akademik başarılarının artması, arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi bakımından olumlu görüş belirttikleri görülmüştür.
 • Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikli öğrenme, kuram, araştırma, uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Akın, N. S. (1996). Geleneksel öğretim yöntemleri ile işbirlikli öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretimi üzerindeki etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gömleksiz, M. (1997). Kubaşık öğrenme. Adana: Baki Kitabevi.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (1998). Cooperative learning returns to college. Change, 00091383, 30(4).
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının özyeterlilik düzeylerine etkisi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresine Sunulmuş Bildiri.
 • Karaoğlu, İ. B. (1998). Geleneksel öğretim yöntemleri ile işbirlikli öğrenmenin öğrenci başarısı, hatırda tutma ve sınıf yönetimi üzerindeki etkileri (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kasap, H. (1996). İşbirlikli öğrenme, fen başarısı, hatırda tutma, öğrenci yüklemeleri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kurt, I. (2001). Fen eğitiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarısına, kavram öğrenmesine ve hatırlamasına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Slavin, R. E. (1994). A practical guide to cooperative learning. Boston: Allyn and Bacon.
 • Stahl, R. J. (1996). Cooperative learning in science. Addison-Wesley Publishing Co.
 • Tonbul, C. (2001). İşbirlikli öğrenmenin İngilizce dersine ilişkin doyum, başarı ile hatırda tutma üzerindeki etkileri ve işbirlikli öğrenme uygulamalarıyla ilgili öğrenci görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ünlüsoy, M. (2006). Orta öğretim fizik müfredat konularından impuls ve momentum konularındaki kavram yanılgılarının tespiti ve düzeltilmesinde işbirlikli yaklaşımın etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ünsal, Y. (2006). Fizik eğitiminde bir öğretim tekniği olarak işbirliğine dayalı öğrenme takımlarıyla sürdürülen problem çözme seansları (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Webb, M., Noren (1982). Student interaction and learning in small groups. Review of Educational Research, 52.
 • Yager, S., Johnson, D. W., Johnson, R. T., and Snider, B. (1986). The Impact of Group Processing on Achievement in Cooperative Learning Groups. Journal of Social Psychology, 126, 389–397.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Anakara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba ÇOPUR

Author: Selma MOĞOL

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90535, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {251 - 266}, doi = {}, title = {Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÇOPUR, Tuğba and MOĞOL, Selma} }
APA ÇOPUR, T , MOĞOL, S . (2012). Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 251-266 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90535
MLA ÇOPUR, T , MOĞOL, S . "Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 251-266 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90535>
Chicago ÇOPUR, T , MOĞOL, S . "Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 251-266
RIS TY - JOUR T1 - Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri AU - Tuğba ÇOPUR , Selma MOĞOL Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 266 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri %A Tuğba ÇOPUR , Selma MOĞOL %T Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD ÇOPUR, Tuğba , MOĞOL, Selma . "Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 251-266 .
AMA ÇOPUR T , MOĞOL S . Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 251-266.
Vancouver ÇOPUR T , MOĞOL S . Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 266-251.