Year 2012, Volume 32 , Issue 3, Pages 777 - 793 2012-09-01

An Investigation of Pre-service Science Teachers' and In-service Science Teachers' Environmental Behaviors
Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

Serkan TİMUR [1] , Betül TİMUR [2] , Şirin YILMAZ [3]


One of the most important purposes of environmental education is to build environmental awareness and transform environmental awareness to behavior. In particular, it is important to integrate environmental behaviors in teacher education programme. The purpose of this study was investigated in-service and pre-service science teachers\' behaviors toward environment and their behaviors according to demographic variables. In this study descriptive survey model was used. As data collection tool, “Environmental Behavior Scale which was developed by Kışoğlu (2009) was used. After data collection for the purpose of the study, pre-service teachers\' and in-service teachers\' behaviors toward was compared and in light of results obtained from this study, some implications for education and further studies are made.
Çevre eğitiminde en önemli unsurlardan biri bireylerde olumlu çevre bilinci oluşturmak ve bunu davranışa dönüştürmektir. Eğitim öğretim ortamlarında çevre eğitimine önem verilmesi, özellikle öğretmen yetiştirme programlarına çevrenin entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı fen ve teknoloji öğretmenleri ve fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışlarını farklı demografik değişkenlere göre incelemektir. Yapılan çalışma tarama modelinde bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak Kışoğlu (2009) tarafından geliştirilen ‘‘Çevresel Davranış Ölçeği\'\' kullanılmıştır. Çalışmanın amacına yönelik veriler toplandıktan sonra öğretmen ve öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışları karşılaştırılmış, elde edilen bulgulara doğrultusunda yapılacak araştırmalara bazı önerilerde bulunulmuştur.
 • Alp, E.,Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A. (2008). A survey on Turkish elementary school students' environmental friendly behaviours and associated variables. Environmental Education Research, 14 (2), 129–143.
 • Altınöz, N. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim ve çocuk-doğa etkileşimi. (1. Basım). Bursa: Ezgi.
 • Büyüköztürk, Ş. , Kılıç, E. K. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. Basım) Ankara: Pegem A.
 • Chin, C.C. (1993) A study of environmental knowledge, attitudes, and behaviour of secondary students and pre- and in-service teachers in Taiwan. (Unpublished PhD dissertation).The University of Iowa.
 • Devine-Wright, P., Devine-Wright, H. ve Fleming, P. (2004).Situational influences upon children's beliefs about global warming and energy. Environmental Education Research, 10 (4).
 • Flowers, A. L. (2007). An experiential environmental education: An exploration of grade eight students environmental attitudes, behaviours and emotions. (Unpublished PhD dissertation).Dalhousie University, Kanada.
 • Goldman, D., B. Yavetz. ve S. Pe‟er. (2006). Environmental literacy in teacher training in Israel: Environmental behaviour of new students. Journal of Environmental Education, 38(1) 3–22.
 • Hsu, S-J.ve Roth, R. E. (1998): An assessment of environmental literacy and analysis of predictors of responsible environmental behaviour held by secondary teachers in the Hualien area of Taiwan, Environmental Education Research, 4(3), 229-249
 • Hsu, S-J.ve Roth, R.E. (1999). Predicting Taiwanese secondary teachers‟ responsible environmental behaviour through environmental literacy variables.The Journal of Environmental Education, 30(4), 11–18.
 • Huang, S. L. veWaxmann, H. C. (2009).The association of school environment to student commitment.TeachingandTeacherEducation, 25, 235–243. satisfaction and teaching
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. (21. Basım) Ankara: Nobel.
 • Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Keleş, Ö., Uzun, N. ve Varnacı Uzun, F. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi ve kalıcılığının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384- 401.
 • Kışoğlu, M. (2009). Öğrenci merkezli öğretimin öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığı düzeyine etkisinin araştırılması. (Yayımlanmış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Liou, J.C. (1992) Environmental knowledge, attitudes, behavioural intention, and behaviour of preservice elementary teachers in Taiwan, the Republic of China, Dissertation AbstractsInternational, 54(5).
 • Liu, C.H. (1996). The effects of an environmental education programme on responsible environmental behaviour and other associated factors of teacher college students in Taiwan.(Unpublished PhD dissertation).University of California, Los Angeles, ABD.
 • Pe‟er, S.,Goldman, D. ve Yavetz B. (2007).Environmental literacy in teacher training: attitudes, knowledge, and environmental behavior of beginning students. The Journal of Environmental Education,39(1).
 • Sadık, F. ve Sarı, M. (2010). Student teachers‟ attitudes towards environmental problems and their level of environmental knowledge.Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 129-141.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yılmaz, M. (2008). Çevre bilimi ve eğitimi. (1. Basım). Ankara: Gündüz.
 • Worsley, A. &Skrzypiec, G. (1998). Environmental attitudes of senior secondary school students in South Australia. Global Environmental Change, 8(3), 209-225.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Serkan TİMUR

Author: Betül TİMUR

Author: Şirin YILMAZ

Dates

Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { gefad90528, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {777 - 793}, doi = {}, title = {Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TİMUR, Serkan and TİMUR, Betül and YILMAZ, Şirin} }
APA TİMUR, S , TİMUR, B , YILMAZ, Ş . (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (3) , 777-793 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90528
MLA TİMUR, S , TİMUR, B , YILMAZ, Ş . "Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 777-793 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90528>
Chicago TİMUR, S , TİMUR, B , YILMAZ, Ş . "Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 777-793
RIS TY - JOUR T1 - Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi AU - Serkan TİMUR , Betül TİMUR , Şirin YILMAZ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 777 EP - 793 VL - 32 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi %A Serkan TİMUR , Betül TİMUR , Şirin YILMAZ %T Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 3 %R %U
ISNAD TİMUR, Serkan , TİMUR, Betül , YILMAZ, Şirin . "Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 3 (September 2012): 777-793 .
AMA TİMUR S , TİMUR B , YILMAZ Ş . Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 777-793.
Vancouver TİMUR S , TİMUR B , YILMAZ Ş . Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 793-777.