Year 2012, Volume 32 , Issue 3, Pages 761 - 776 2012-09-01

THE EVALUATION OF CURSIVE ITALIC HAND WRITING SUCCESS LEVEL OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS, TEACHERS OF PRIMARY EDUCATION AND TURKISH LANGUAGE
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eyyup COŞKUN [1] , Hatice COŞKUN [2]


The aim of this study is to evaluate cursive italic hand writing success level of primary school students, teachers of primary education and Turkish language. Dictation text and cursive italic handwriting analytical scoring key were used to evaluate the competencies of the teachers and students in cursive italic hand writing. To ensure the validity of the measurement tools, literature search and expert opinions were consulted. For the reliability of scoring keys, adaptation level among encoders were observed (from 912 to 943; p<0.01). According to the results of our study, even if teachers of primary education ( =3.12) seem a bit ahead of teachers of Turkish language ( =3.01), the success of both groups in cursive italic handwriting is moderate. When we have a look at the success level of the students, it is seen that the ones, who were taught with cursive italic handwriting at the beginning of their education, were more successful when compared with othersbitişik eğik yazı, ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlericursive italic handwriting, primary school students and their teachers Tam Metin
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencileri ile sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bitişik eğik yazı başarı düzeylerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı konusundaki yeterlikleri Dikte Metni, Bitişik Eğik Yazı Analitik Puanlama Anahtarı kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçme araçlarının geçerliğini sağlamak için literatür taraması ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Puanlama anahtarının güvenirliği için kodlayıcılar arası uyum düzeyine bakılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri ( =3,12) Türkçe öğretmenlerine ( =3.01) göre nispeten önde görünse de her iki gruptaki öğretmenlerin bitişik eğik yazı başarısı orta düzeydedir. Öğrencilerin başarı durumlarına bakıldığında ise öğretim sürecine bitişik eğik yazı eğitimi alarak başlayanların diğerlerine göre daha başarılı oldukları görülmektedir. The aim of this study is to evaluate cursive italic hand writing success level of primary school students, teachers of primary education and Turkish language. Dictation text and cursive italic handwriting analytical scoring key were used to evaluate the competencies of the teachers and students in cursive italic hand writing. To ensure the validity of the measurement tools, literature search and expert opinions were consulted. For the reliability of scoring keys, adaptation level among encoders were observed (from 912 to 943; p<0.01). According to the results of our study, even if teachers of primary education ( =3.12) seem a bit ahead of teachers of Turkish language ( =3.01), the success of both groups in cursive italic handwriting is moderate. When we have a look at the success level of the students, it is seen that the ones, who were taught with cursive italic handwriting at the beginning of their education, were more successful when compared with othersbitişik eğik yazı, ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlericursive italic handwriting, primary school students and their teachers Tam Metin
 • Akyol, H. (2005). İlk okuma yazma programı ve öğretimi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Kayseri.
 • Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. ve Duran, E. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Başaran, M. (2006). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde öğrencilerin yaptıkları yazım yanlışları. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresinde sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazisi öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 168. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/index3-karatay.html adresinden 26.01.2011 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Bay, Y. (2010). İlk okuma yazmayı öğrendiği yönteme göre ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma hatalarının karşılaştırılması. Milli Eğitim, 187, 23-37.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Beyazıt, N. (2007). İlk okuma yazma öğretiminin kazandırılmasında çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yönteminin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Ünivesitesi, Hatay.
 • Bulut, P. ve Aköz, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazı yazma özelliklerinin değerlendirilmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Elazığ.
 • Duran, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (1998). Gelişim, öğrenme-öğretme. Ankara: Arkadaş.
 • Göçer, A. (2008). Etkinlik temelli ilk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Anı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim Türkçe öğretim programi ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Sidekli, S., Coşkun, İ. ve Gökbulut, Y. (2008). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerileri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş Bildiri, Çanakkale.
 • Turan, M. ve Akpınar, B. (2008). İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 121-138.
 • Yangın, B. (2006). Yöneticilerin ve öğretmenlerin altı yaş grubundaki öğrencilerin ilk okuma ve yazmaya hazırlanmalarına yönelik bilgileri ve görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi e-dergi Sistemi, 12, 161-175.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 75-88.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Eyyup COŞKUN

Author: Hatice COŞKUN

Dates

Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { gefad90527, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {761 - 776}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {COŞKUN, Eyyup and COŞKUN, Hatice} }
APA COŞKUN, E , COŞKUN, H . (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (3) , 761-776 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90527
MLA COŞKUN, E , COŞKUN, H . "İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 761-776 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90527>
Chicago COŞKUN, E , COŞKUN, H . "İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 761-776
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Eyyup COŞKUN , Hatice COŞKUN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 761 EP - 776 VL - 32 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Eyyup COŞKUN , Hatice COŞKUN %T İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 3 %R %U
ISNAD COŞKUN, Eyyup , COŞKUN, Hatice . "İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 3 (September 2012): 761-776 .
AMA COŞKUN E , COŞKUN H . İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 761-776.
Vancouver COŞKUN E , COŞKUN H . İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 776-761.