Year 2012, Volume 32 , Issue 3, Pages 715 - 731 2012-09-01

TEACHING TO THE PRESCHOOL CHILDREN (60-72 MONTHS) SPACE CONCEPTS
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY)

Turhan ÇETİN [1] , Sebahat YAVUZ [2] , Betül TOKGÖZ [3] , Gülhan GÜVEN [4]


ABSTRACT: The aim of this study is trying to find the answer to this question: “How can we teach 60-72 months old children space concepts more efficiently?”. This study is conducted by using pretest-posttest empirical pattern with control group in accordance with quantitative research methods. The research pool consists of 2010-2011 semester students studying at Gazi College of Education Application Pre-School, Yenimahalle, Ankara and students studying at Orhan Gazi Elementary School, Yenimahalle, Ankara. As data collection tools, “achievement test of space concepts” are used. Obtained Data is analyzed by using SPSS software. As a result of these analysis, %51,3 children firstly learned space concepts from family.
ÖZET: Bu çalışmanın amacı “60-72 aylık çocuklara uzay ile ilgili kavramları daha iyi nasıl öğretebiliriz?” sorusuna cevap aramaktır. Araştırma, öntest – sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak, nicel araştırma yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Yenimahalle İlçesi Gazi Eğitim Fakültesi Uygulama Anaokulunda 2010 – 2011 eğitim öğretim yılında devam eden öğrenciler ile Ankara ili Yenimahalle İlçesi Orhan Gazi İlköğretim Okulu Anasınıfına devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “uzay kavramları başarı testi” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çocukların % 51,3\'ü uzaya ilişkin kavramları ilk olarak ailelerinden öğrendikl ABSTRACT: The aim of this study is trying to find the answer to this question: “How can we teach 60-72 months old children space concepts more efficiently?”. This study is conducted by using pretest-posttest empirical pattern with control group in accordance with quantitative research methods. The research pool consists of 2010-2011 semester students studying at Gazi College of Education Application Pre-School, Yenimahalle, Ankara and students studying at Orhan Gazi Elementary School, Yenimahalle, Ankara. As data collection tools, “achievement test of space concepts” are used. Obtained Data is analyzed by using SPSS software. As a result of these analysis, %51,3 children firstly learned space concepts from family. okul öncesi, uzay kavramı, 60-72 aylık çocuklar, kavram öğretimipre-school, space concept, 60-72 months of children, concept teaching. Tam Metin
 • Akman, B., Üstün, E. ve Güler, T. (2003). 6 yaş çocuklarının bilimsel süreçlerini kullanma yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.
 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S. ve Kahveci, G. (2007). Okul öncesinde fen eğitimi.Ankara: Nobel.
 • Arnas Aktaş, Y., (2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Kök.
 • Ayvacı, H. Ş. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerini kullanma yeterliliklerini geliştirmeye yönelik pilot çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 4-19.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: Pegem A.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem A.
 • Can Yaşar, M. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kurumsal Eğitimbilim, 3(2), 201-209.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma tekniklerine giriş.Trabzon: Ofset Matbaacılık.
 • Güler, D. ve Bıkmaz, F. H. (2002). Ana sınıflarda fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 249-267.
 • Güler, T. ve Akman, B. (2006). 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-66.
 • Güven, Y. (2000). Erken
 • çocukluk döneminde sezgisel düşünme ve
 • matematik.http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi, adresinden 03.12.2011
 • tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.
 • Milner, A. (2005). Geography Through Play. Sheffield: GeographicalAssociation Publishing.
 • Senemoğlu, N. (1994). okul öncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.
 • Tahta, F. ve İvrendi, A. (2007). Okulöncesi eğitimde fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Kök.
 • Ünal, M. ve Akman, B. (2006). Üç yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,30, 251-257.
 • Ünlü, M. (2001). Okul öncesi eğitim programında öğrencilere kazandırılan coğrafya eğitimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 2(3), 87-100.
 • Ünlü, M. ve Alkış, S. (2006). Okul öncesi öğretmenliği programlarında coğrafya derslerinin gerekliliğinin irdelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 14, 17-28.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Turhan ÇETİN

Author: Sebahat YAVUZ

Author: Betül TOKGÖZ

Author: Gülhan GÜVEN

Dates

Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { gefad90525, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {715 - 731}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY)}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Turhan and YAVUZ, Sebahat and TOKGÖZ, Betül and GÜVEN, Gülhan} }
APA ÇETİN, T , YAVUZ, S , TOKGÖZ, B , GÜVEN, G . (2012). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (3) , 715-731 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90525
MLA ÇETİN, T , YAVUZ, S , TOKGÖZ, B , GÜVEN, G . "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY)". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 715-731 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90525>
Chicago ÇETİN, T , YAVUZ, S , TOKGÖZ, B , GÜVEN, G . "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY)". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 715-731
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY) AU - Turhan ÇETİN , Sebahat YAVUZ , Betül TOKGÖZ , Gülhan GÜVEN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 715 EP - 731 VL - 32 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY) %A Turhan ÇETİN , Sebahat YAVUZ , Betül TOKGÖZ , Gülhan GÜVEN %T OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY) %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 3 %R %U
ISNAD ÇETİN, Turhan , YAVUZ, Sebahat , TOKGÖZ, Betül , GÜVEN, Gülhan . "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY)". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 3 (September 2012): 715-731 .
AMA ÇETİN T , YAVUZ S , TOKGÖZ B , GÜVEN G . OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 715-731.
Vancouver ÇETİN T , YAVUZ S , TOKGÖZ B , GÜVEN G . OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA (60-72 AY). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 731-715.