Year 2012, Volume 32 , Issue 3, Pages 609 - 632 2012-09-01

Application of Mobile Education According to the Views of Teachers Working in Transportation-Centred Schools
Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması

Ersun Bilek [1] , Mustafa Kale [2]


This research has been conducted to reveal the ideas of the teachers working at transportation-centred schools about mobile education. The research has been done in screening model based on the qualitative research method. A semi-structured interview form has been used as the data collection tool. A total of 14 questions were used in the interview form. The research was conducted in a county of Manisa. Semi-structured interviews were carried out with 23 teachers working at seven transportation-centred schools ain the county. The data acquired from the interviews were transferred to electronic environment, ready for analysis. “Descriptive analysis” method was used for that analysis of the data.
Bu araştırma, taşıma merkezi okullarda görev yapan öğretmenlerin taşımalı eğitim uygulaması hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemine dayalı olarak tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda toplam 14 soru yer almıştır. Araştırma Manisa\'nın bir ilçesinde gerçekleştirilmiştir. İlçede bulunan yedi taşıma merkezi okulda görev yapan 23 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak analize hazır hale getirilmiştir. Verilerin analizinde “Betimsel Analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırma; öğrenci, servis-şoför, veli ve okulun fiziksel imkânları olarak dört ana tema üzerinden analiz e This research has been conducted to reveal the ideas of the teachers working at transportation-centred schools about mobile education. The research has been done in screening model based on the qualitative research method. A semi-structured interview form has been used as the data collection tool. A total of 14 questions were used in the interview form. The research was conducted in a county of Manisa. Semi-structured interviews were carried out with 23 teachers working at seven transportation-centred schools ain the county. The data acquired from the interviews were transferred to electronic environment, ready for analysis. “Descriptive analysis” method was used for that analysis of the data. Taşımalı eğitim, taşıma merkezi okul, İlköğretim sorunlarıMobile education, transportation-centred schools, primary school problems. Tam Metin
 • Altunsaray, A. (1996). Taşımalı İlköğretim Uygulamasının Değerlendirilmesi: Balıkesir örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Arı, A. (2002). İlköğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Normal, Taşımalı ve Yatılı İlköğretim Okullarının Karşılaştırılması). Milli Eğitim Dergisi, Kış-Bahar , 153-154.
 • Bilgin Aksu, M. ve Kaya A. (2004, Temmuz). Fırsat Ve Olanak Eşitliğinin Sağlanmasında Bir Adım Olarak Taşımalı Eğitim: Bir Örnek Olay Çalışması. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Büyükboyacı, S. (1998). Taşımalı İlköğretim ve Sorunları: Çanakkale İli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Çubuk Kaya, N. (2006). Taşımalı Eğitim Programındaki İlköğretim Öğrencilerinin Durumları: Silopi Köyleri Örneğinde Bir Sosyal Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2), 105-116.
 • Erden, M. ve Akman, M. (2009). Eğitim psikolojisi. Ankara: Arkadaş.
 • Kabaş, N. (2006). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar: Bolu İli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Karakütük, M. (1996). Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Sorunları: Sincan İlçesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kefeli, S. (2005). İlköğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Normal, Yatılı ve Taşımalı İlköğretim Okullarının Karşılaştırılması (Mudurnu İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Küçükoğlu, A. (2001). İlköğretimde Taşımalı Eğitim Sistemi Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Küçükoğlu, A. ve Küçükoğlu, K. (2006). Taşımalı İlköğretim Uygulaması Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 11-18.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2006). Taşımalı Eğitim: Bursa İli Örneği. İlköğretim Online, 5(2), 16-23.
 • Özgün, A. (2007). İstanbul’da Taşımalı Eğitimin Okul, Veli, Öğrenci Açısından Olumlu ve Olumsuz Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Özkan, N. (1997). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Sayısal Gelişmeler, Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Recepoğlu, E. (2009). Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi,17(2), 427-444.
 • Sencer, M. ve Yanpar Yelken, T. (2009). İlköğretim 6.-7.-8. Sınıf Öğrencilerinin Taşımalı Eğitimde Karşılaştığı Sorunlar (Gülnar Örneği). ElementaryEducation Online, 8(1), 24-35. http://ilkogretim-online.org.tr adresinde 16.10.2010 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Şimşek, S. (2005). Örnek Olaya Dayalı Öğretimin İlköğretim Hayat Bilgisi Dersinde Akademik Başarıya ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Tunçkaya, S. (1996). Taşımalı Eğitim Sistemi Üzerine. Çağdaş Eğitim, 223, 21-22.
 • Yalçın, K. Y. (2006). Yerleşik ve Taşımalı Eğitim Yapan İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Toplumsallaşmasında Beden Eğitimi ve Sporun Önemi Kütahya İli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Yeşilyurt, M., Orak, S., Tozlu, N., Uçak, A. ve D. Sezer (2007). İlköğretimde Taşımalı Eğitim Araştırması: Van İl Merkezi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 197-213.
 • Yılmaz, E. (1998). Taşımalı İlköğretim Uygulaması: Kırşehir İli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yüce, S. (2008). Taşımalı Eğitim-Öğretim Yapan İlköğretim Okullarındaki İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • MEB. (2011). Milli Eğitim İstatistikleri. Örgün Eğitim 2010-2011. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi İstatistik Programı Yayını. <http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2010_2011.pdf> adresinden 09.03.2012 tarihinde erişim sağlanmıştır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ersun Bilek

Author: Mustafa Kale

Dates

Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { gefad90520, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {609 - 632}, doi = {}, title = {Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması}, key = {cite}, author = {Bilek, Ersun and Kale, Mustafa} }
APA Bilek, E , Kale, M . (2012). Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (3) , 609-632 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90520
MLA Bilek, E , Kale, M . "Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 609-632 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90520>
Chicago Bilek, E , Kale, M . "Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 609-632
RIS TY - JOUR T1 - Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması AU - Ersun Bilek , Mustafa Kale Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 609 EP - 632 VL - 32 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması %A Ersun Bilek , Mustafa Kale %T Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 3 %R %U
ISNAD Bilek, Ersun , Kale, Mustafa . "Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 3 (September 2012): 609-632 .
AMA Bilek E , Kale M . Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 609-632.
Vancouver Bilek E , Kale M . Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre, Taşımalı Eğitim Uygulaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 632-609.