Year 2012, Volume 32 , Issue 3, Pages 557 - 569 2012-09-01

Development of the Attitude Scale for Individual Voice Training Course
Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Tülay Ekici [1]


The purpose of this research is to develop an attitude scale for Individual Voice Training Course for the purpose of being used as a tool to measure effective attitudes on students' success in education. In the research Likert type attitude scale was taken as a model. Developed on the strength of the views of the experts and consisting of 48 items, this scale in its latest version was administered to 271 students who get music education in the Education Faculties of Dokuz Eylül University, Pamukkale University and Uludağ University. The obtained data were put into item analysis by using SPSS 12.0 packet program. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale is α= 0.95. The attitude scale developed through this research is expected to be of great value to the teachers concerned, researchers and prospective music teachers.
Bu araştırmanın amacı, eğitimde öğrenci başarısı üzerinde etkili olan tutumların ölçülmesinde araç olarak kullanılmak üzere, Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırmada, Likert tipi tutum ölçeği model olarak alınmıştır. Uzman görüşlerine dayalı olarak geliştirilen ve 48 maddeden oluşan ölçek, araştırmacı tarafından son biçimiyle, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları'nda öğrenim gören 271 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilere, SPSS 12.0 paket programı kullanılarak madde analizi yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=0.95'tir. Bu çalışma ile geliştirilen tutum ölçeğinin, ilgili eğitmenlere, araştırmacılara ve müzik öğretmeni adaylarına yararlı olacağı umulmaktadır.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme (2. Baskı) .İzmir: Eğitim Dünyası.
 • Baykul, Y. (1990-1). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okullarınson sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülendeğişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğudüşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM.
 • Bilen, S. (1995). İşbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi ve güdüsel süreçler üzerindeki etkileri(Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Canakay, E.U. (2006, Nisan). Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu‟nda sunulmuş bildiri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar(1. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği, No: 24.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve insanlar (Gözden geçirilmiş 8. Baskı). İstanbul: İstanbul Matbaası.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi(11. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Ömür, M. (2001). Sesin peşinde(1. Baskı). İstanbul: Pan.
 • Özmenteş, G. (2006). Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi.İlköğretim Online, 5(1), 23-29.
 • Phillips, S. L. (2003). Contributing factors to music attitude in sixth, seventh and eighth grade students. (Non-published dissertation). The University of Iowa.UMI number: 3097568. ProQuest Dissertations and Theses; 2003; ProQuest Dissertations & Theses (PQDT). http://search.proquest.com/docview/305335804/previewPDF/13BB3703C3C15 51059B/2?accountid=10527.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi (1. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Tekin, H. (1982). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Yargı.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (2. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi, temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar (2. Baskı).Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tülay Ekici

Dates

Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { gefad90517, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {557 - 569}, doi = {}, title = {Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Ekici, Tülay} }
APA Ekici, T . (2012). Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (3) , 557-569 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90517
MLA Ekici, T . "Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 557-569 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90517>
Chicago Ekici, T . "Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 557-569
RIS TY - JOUR T1 - Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Tülay Ekici Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 557 EP - 569 VL - 32 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Tülay Ekici %T Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 3 %R %U
ISNAD Ekici, Tülay . "Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 3 (September 2012): 557-569 .
AMA Ekici T . Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 557-569.
Vancouver Ekici T . Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 569-557.