Year 2013, Volume 33 , Issue 1, Pages 67 - 93 2013-03-01

Views of Students about Value and Values Education within the Scope of Social Studies Course
Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri

Bayram TAY [1] , Fatma Zehra DURMAZ [2] , Müge ŞANAL [3]


This study aims to depict views of 4, 5, 6, and 7. class students about value and values education within the scope of social studies. Views of 297 students were obtained for this aim and data obtained were analyzed with content analysis. According to the findings; students defined value with 18 different values. While affection, respect, family, friendship, money and diligence were the most common values; aesthetic, reliability, cultural heritage and belief were the values which are used least. Students who stated that 28 values should be taught in the course of social studies said that these values can be taught through field teaching methods in 22 different categories. They depicted the thing they understand from the statement of value by drawing pictures of 23 different values. It was determined that there are similarities and differences between students' depiction with picture and writing.
Bu çalışma sosyal bilgiler dersi kapsamında 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin değer ve değerler eğitimine ilişkin görüşlerini betimlenme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda toplam 297 öğrencinin görüşü alınmış ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre; öğrenciler, 18 farklı değer ile değeri tanımlamışlardır. Sevgi, saygı, aile, dostluk, para ve çalışkanlık en çok kullanılan değerler olurken, estetik, güvenirlik, kültürel miras ve inanç en az kullanılan değerler olmuştur. Sosyal bilgiler dersinde 28 adet değerin kazandırılması gerektiğini belirten öğrenciler bu değerlerin 22 farklı kategoride yer alan öğretim yolları ile öğretilebileceğini ifade etmişlerdir. Değer ifadesinden anladıklarını 23 farklı değerin resmini çizerek anlatmışlardır. Öğrencilerinin değerleri betimlemede, resim ve yazı ile betimleri arasında benzerlik ve farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
  • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademede gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Akbaş, O. (2006). Değer öğretiminde yeni yaklaşımlar. İçinde, Komisyon, MEB ilköğretim sosyal bilgiler dersi 6. sınıf öğretim programı ve kılavuzu (ss.5560). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
  • Akdağ, H. ve Taşkaya, S. M. (2011). Vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin sosyal bilgiler öğretimindeki yeri. İçinde, Turan, R. ve Ulusoy, K. (Editörler), Sosyal bilgilerin temelleri (ss.293-318). Ankara: Pegem Akademi. Baydar, P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler programında belirlenen değerlerin kazanım düzeyleri ve bu süreçte yaşanılan soruların değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
  • Bektaş, F. (2012). Sınıf öğretmenlerin sahip oldukları değerlere ilişkin bilişsel kurguları: Fenomonolojik bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) - Değerler Eğitimi Sempozyumu Ek Özel Sayısı, 12(2), 1227-1238.
  • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi
  • Bennet, W. (Ed.). (1993). The book of virtues: A treasury of great moral stories. New York: Simon & Schuster.
  • Campau, J. P. (1998). Moral education in the classroom: A comparative analysis (Doctoral dissertation). The University of Arizona.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Bayram TAY

Author: Fatma Zehra DURMAZ

Author: Müge ŞANAL

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { gefad90512, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {67 - 93}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {TAY, Bayram and DURMAZ, Fatma Zehra and ŞANAL, Müge} }
APA TAY, B , DURMAZ, F , ŞANAL, M . (2013). Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (1) , 67-93 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90512
MLA TAY, B , DURMAZ, F , ŞANAL, M . "Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 67-93 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90512>
Chicago TAY, B , DURMAZ, F , ŞANAL, M . "Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 67-93
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri AU - Bayram TAY , Fatma Zehra DURMAZ , Müge ŞANAL Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 93 VL - 33 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri %A Bayram TAY , Fatma Zehra DURMAZ , Müge ŞANAL %T Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD TAY, Bayram , DURMAZ, Fatma Zehra , ŞANAL, Müge . "Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 1 (March 2013): 67-93 .
AMA TAY B , DURMAZ F , ŞANAL M . Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 67-93.
Vancouver TAY B , DURMAZ F , ŞANAL M . Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 93-67.