Year 2013, Volume 33 , Issue 1, Pages 51 - 65 2013-03-01

AN INVESTIGATION OF BIOLOGY PRESERVİCE TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING THE APPLICATION OF TEACHING METHODS AND TECHNIQUES
Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları

Osman ÇİMEN [1] , Mehmet YILMAZ [2]


The aim of the study is to determine biology preservice teachers\' self-efficacy beliefs regarding the application of teaching methods and techniques. The study was based on survey model. The participants were the biology preservice teachers enrolled in Gazi Faculty of Education and in the program of pedagogical competency at Gazi University. The efficacy scale of Biology teaching methods and techniques, which was developed by the researchers, was used to collect data The cronbach alpha value of the scale was determined as .87 The data collected were analyzed with SPSS using t-test, and the values of frequency, mean, standard deviation were provided. The results revealed that biology preservice teachers\' self-efficacy beliefs regarding the teaching methods and techniques did differ significantly in accordance with variables such as whether there are any teachers in the family and their level of knowledge.
Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri uygulamaları ile ilgili yeterlik algılarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitimi Fakültesi biyoloji öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Biyoloji Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı .87 olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPPS paket programında t testi, ANOVA ile analiz edilmiş; frekans, ortalama, standart sapma değerleri verilmiştir. Araştırma sonunda biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili yeterlik algı düzeylerinin ailede öğretmenlik durumu, bilgi düzeyi değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir.
  • Akbaş. A. ve Çelikkaleli. Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet öğrenim türünün üniversitelerine göre incelenmesi. Journal of Education Faculty of University Mersin, 2(1). 98-110. Ashton. P. T. & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers' sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.
  • Bandura. A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
  • Bender, W. N. & Ukeje, I. C. (1989) Instructional strategies in mainstream classrooms: Prediction of the strategies teachers select. Remedial and Special Education, 10, 23-30.
  • Bleicher. R. E. (2004). Revisiting the STEBI-B: Measuring self-efficacy in preservice elementary teachers. School Science and Mathematics, 104, 383-391.
  • Bıkmaz. F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 161. 183.
  • Budak. Y. ve Demirel. Ö. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 33, 62-81.
  • Demirel. Ö. (2002). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman ÇİMEN

Author: Mehmet YILMAZ

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { gefad90511, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {51 - 65}, doi = {}, title = {Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları}, key = {cite}, author = {ÇİMEN, Osman and YILMAZ, Mehmet} }
APA ÇİMEN, O , YILMAZ, M . (2013). Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (1) , 51-65 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90511
MLA ÇİMEN, O , YILMAZ, M . "Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 51-65 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90511>
Chicago ÇİMEN, O , YILMAZ, M . "Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 51-65
RIS TY - JOUR T1 - Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları AU - Osman ÇİMEN , Mehmet YILMAZ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 65 VL - 33 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları %A Osman ÇİMEN , Mehmet YILMAZ %T Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD ÇİMEN, Osman , YILMAZ, Mehmet . "Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 1 (March 2013): 51-65 .
AMA ÇİMEN O , YILMAZ M . Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 51-65.
Vancouver ÇİMEN O , YILMAZ M . Biyololoji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalrına İlişkin Yeterlik Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 65-51.