Year 2013, Volume 33 , Issue 1, Pages 1 - 29 2013-03-01

Assessment of Learning Environments of Pre-Service Teachers In Terms of Constructivist Approach (An Education Faculty Sample)
Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi

Etem YEŞİLYURT [1]


In line with candidate teachers\' opinions and by taking characteristics of constructivist learning into account the general objective of this research is to assess the environments where they receive education. In realization of the research survey method has been benefited from. Universe of the research has been constituted by candidate teachers who have been receiving education in spring semester of 2011-2012 academic year at the Education Faculty of a university in the Western Anatolia region of Turkey. In the research “simple random sampling method” has been selected as sampling method and the research has been carried out with 291 teacher candidates. Data of the research have been obtained by “Constructivist Learning Environment Assessment Scale” which was developed by Arkun and Askar (2010). Data is analyzed through frequency, percentage, mean average, standard deviation, independent samples t-test and one-way ANOVA analysis. As a result, in line with candidate teachers\' opinions it has been determined that learning environments where they receive education have important deficiencies at the point of carrying or having the characteristics of constructivist learning environment. Based on obtained results, several suggestions are made.
Bu araştırmanın genel amacı, öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda, onların öğrenim gördükleri öğrenme ortamlarını, yapılandırmacı öğrenme ortamlarının özelliklerini dikkate alarak değerlendirmektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yürütülen araştırmanın örneklemi “basit rastlanstısal (tesadüfi) örnekleme yöntemi” ile seçilmiş ve araştırma 2011–2012 akademik yılı bahar döneminde Türkiye\'in Batı Anadolu bölgesinde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi\'nde öğrenim gören 291 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Arkün ve Aşkar (2010) tarafından geliştirilen “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi ile veriler çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda, onların öğrenim gördükleri öğrenme ortamlarının, yapılandırmacı öğrenme ortamlarının özelliklerini taşıma veya bu özelliklere sahip olma noktasında önemli eksikliklerinin var olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
  • Acat, M. B., Karadağ, E. & Kaplan, M. (2012). Kırsal bölgelerde fen ve teknoloji dersi öğrenme ortamları: yapılandırmacı öğrenme açısından bir değerlendirme çalışması, Dicle Ünv. Z.G. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2012), 106-119. Ak, B. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ş. Kalaycı (Ed.) Hipotez Testi (ss. 63-69), Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
  • Akyol, S. & Fer, S. (2010). Sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi nedir? International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11/13 November, AntalyaTurkey.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Etem YEŞİLYURT

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { gefad90509, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {1 - 29}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {YEŞİLYURT, Etem} }
APA YEŞİLYURT, E . (2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (1) , 1-29 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90509
MLA YEŞİLYURT, E . "Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 1-29 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90509>
Chicago YEŞİLYURT, E . "Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 1-29
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi AU - Etem YEŞİLYURT Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 29 VL - 33 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi %A Etem YEŞİLYURT %T Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD YEŞİLYURT, Etem . "Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 1 (March 2013): 1-29 .
AMA YEŞİLYURT E . Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 1-29.
Vancouver YEŞİLYURT E . Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 29-1.