Year 2013, Volume 33 , Issue 2, Pages 411 - 430 2013-06-01

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS ATTITUDE SCALE AND DETERMINATION OF TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES
ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Ezgi GÜVEN [1]


The purpose of this study is to develop a valid and reliable attitude scale to determine the teacher candidates\' attitudes towards environmental problems and to reveal attitudes of science teacher candidates towards environmental problems. Survey method was used in this study. Attitude scale development phase of the study, total 203 teacher candidates who were in the 4th class in Science Education Department of Gazi Education Faculty in 2009-2010 academic year in spring semester were selected as working group. The other working group of the study was conducted total 93 teacher candidates who were in the 3rd class, in Science Education Department of Gazi Education Faculty in the same year, The data were analyzed with SPSS 15 package program and descriptive statistical techniques were used in this analysis. 45-items Environmental Problems Attitude Scale which was provided validity and reliability was developed as a result of the study. Then, prepared scale was applied the science teacher candidates. Finally, attitudes of teacher candidates showed differences according to scale items and attitudes have been found middle level.
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarını belirleyebilmek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmek ve fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın tutum ölçeği geliştirme aşamasında, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı\'nda 4. sınıfa devam eden toplam 203 öğretmen adayı çalışma grubu olarak seçilmiştir. Araştırmanın diğer çalışma grubunu ise yine aynı yıl Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı\'nda 3. sınıfta öğrenim gören toplam 93 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler SPSS 15 paket programı ile analiz edilmiş ve bu analizde betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda geçerliği ve güvenirliği sağlanan 45 maddelik Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Daha sonra hazırlanan ölçek fen bilgisi öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının tutumlarının ölçekte bulunan maddelere göre değişiklik gösterdiği ve tutumların orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
  • Aktuğ, P. (2001). Kimya eğitiminde çevre, çevre koruma ve çevre kimyası sorunlar ve öneriler. Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Alnıaçık, Ü. ve Koç, F. (2009, 14-16 Kasım). Yeni çevresel paradigma ölçeği ile üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO, Balıkesir.
  • Altın, M., Bacanlı, H. ve Yıldız, K. (2002, 16-18 Eylül). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevreye yönelik tutumları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ezgi GÜVEN

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { gefad90507, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {411 - 430}, doi = {}, title = {ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {GÜVEN, Ezgi} }
APA GÜVEN, E . (2013). ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (2) , 411-430 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6732/90507
MLA GÜVEN, E . "ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 411-430 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6732/90507>
Chicago GÜVEN, E . "ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 411-430
RIS TY - JOUR T1 - ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ AU - Ezgi GÜVEN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 430 VL - 33 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ %A Ezgi GÜVEN %T ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 2 %R %U
ISNAD GÜVEN, Ezgi . "ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 2 (June 2013): 411-430 .
AMA GÜVEN E . ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(2): 411-430.
Vancouver GÜVEN E . ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(2): 430-411.